Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Adres
Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
Telefon
61 833 10 10
Fax
61 833 10 10
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Magdalena Katarzyńska - Radomska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • KOMPLEKS BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI
 • NASZA SZKOŁA
 • NASZA SZKOŁA W NOWEJ ODSŁONIE
 • DBAMY O TRADYCJE
 • DAJEMY PRZYKŁAD INNYM
 • CODZIENNIE WYKORZYSTUJEMY TABLICE MULTIMEDIALNE
 • DBAMY O NASZĄ HISTORIĘ
 • BUDUJEMY SZKOŁĘ NA RELACJI
 • DBAMY O NASZE CIAŁA W SALCE DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 • DOŚWIADCZAMY ZMYSŁAMI BY LEPIEJ POZNAĆ ŚWIAT
 • Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
 • JESTEŚMY OTWARCI NA NOWE
 • KAŻDY DZIEŃ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ TO OKAZJA DO ŚWIETNEJ ZABAWY
 • KORZYSTAMY Z NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGII
 • KORZYSTAMY Z NOWOCZESNEGO SPRZĘTU
 • KREATYWNE ZAJĘCIA SUKCESEM DO WYNIKÓW
 • LEKCJE NIE MUSZA BYĆ NUDNE
 • MAMY MNÓSTWO POMYSŁÓW NA SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU
 • MAMY ODPOWIEDNIE WARUNKI DO NAUKI I ROZWIJANIA SWOICH PASJI
 • MIKOŁAJKOWE WYSTĘPY
 • NASI UCZNIOWIE MAJĄ BARDZO CIEKAWE ZAJĘCIA
 • NASZE SALE LEKCYJNE SĄ W PEŁNI WYPOSAŻONE DO ZDOBYWANIA WIEDZY
 • NASZE ZAJĘCIA SA OKAZJĄ DO TWORZENIA PIĘKNYCH PRAC
 • NIE BOIMY SIĘ EKSPERYMENTOWAĆ I ODKRYWAĆ
 • ODKRYWAMY TO CO NIEWIDOCZNE DLA OCZU
 • ODWIEDZAJĄ NAS SPECJALNI GOŚCIE
 • ODWIEDZAMY CIEKAWE MIEJSCA
 • OSIĄGAMY SUKCESY SPORTOWE
 • OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DAJĄ NAM MOTYWACJĘ DO DALSZEJ PRACY
 • OZOBOTY NA ZAJĘCIACH INFORMATYCZNYCH
 • POPRZEZ PASJĘ DO NAUKI
 • SALKA LOGOPEDYCZNA
 • STARSI UCZNIOWIE CHĘTNIE DZIELĄ SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z MŁODSZYMI KOLEGAMI
 • POPRZEZ ZABAWĘ DO NAUKI
 • STOSUJEMY INNOWACJĘ W ZAJĘCIACH KAŻDEGO DNIA
 • TRENUJEMY NA HALI POSIR GDZIE ROZWIJAMY SWOJE PASJĘ I UMIEJĘTNOŚCI
 • TRENUJEMY W NAJLEPSZYCH WARUNKACH
 • TURNIEJ MIKOŁAJKOWY ZORGANIZOWANY PRZEZ NASZYCH TRENERÓW
 • U NAS NIE MA CZASU NA NUDĘ
 • UCZESTNICZYMY W WYDARZENIACH KULTURALNYCH
 • UCZYMY SIĘ KULTURALNEGO KIBICOWANIA PODCZAS DRUŻYNOWEGO PUCHARU EUROPY W HOKEJU NA TRAWIE
 • UŻYWAMY W CODZIENNEJ PRACY NOWOCZESNEGO SPRZĘTU
 • NA CO DZIEŃ KORZYSTAMY Z NOWYCH METOD - MINDFULNESS
 • W NASZEJ SZKOLE PROGRAMUJEMY
 • UCZYMY SIĘ POPRZEZ ZABAWĘ
 • NIGDY SIĘ NIE NUDZIMY
 • Z NASZYMI NAUCZYCIELAMI DOŚWIADCZAMY NOWEGO I CZERPIEMY WIEDZĘ PEŁNYMI GARŚCIAMI
 • ZABAWY RUCHOWE SĄ WAŻNYM ELEMENTEM NASZEGO DNIA
 • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TO DLA NAS CODZIENNOŚĆ
 • ZAJĘCIA W NASZEJ ZERÓWCE
Opis

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 25 im. Bohaterów Monte Cassino

 

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI OPARTA NA TRADYCJACH

 

Chcemy aby dzieci czuły się u nas bezpiecznie i komfortowo, 
a ich Rodzice mieli poczucie, że dokonali właściwego wyboru.DRZWI OTWARTE 19 MARCA 2022r. (SOBOTA)

GODZ. 09:30-11:30 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami, opiekunami na Drzwi Otwarte, które odbędą się w dniu 19 marca w sali gimnastycznej Budynek A w naszej szkole.

 

Dla naszych uczniów realizujemy szeroki wachlarz zajęć:

 

SPORTOWYCH - hokej na trawie

 

Sportowo myślimy i uczymy się wspierając hasłem: „Hokej to nie sport, to sposób na życie”

Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która prowadzi szkolenia klas sportowych w edukacji --  wczesnoszkolnej z zakresu  hokeja na trawie w oparciu o program Ministerstwa Sportu stworzony przez jednego z naszych trenerów. Uczniowie uczęszczający do klas sportowych otrzymują od szkoły pełen sprzęt do uprawiania tej dyscypliny sportu.

Jesteśmy jedyną szkoła w Polsce prowadzącą szkolenie już od I klasy szkoły podstawowej, nasi trenerzy od wielu lat współpracują z KS AZS AWF POZNAŃ.

W klasach I - III szkoły podstawowej prowadzimy szkolenie przygotowawcze, nastawione na wszechstronne kształtowanie sprawności fizycznej, a od klasy 4 uczniowie rozpoczynają szkolenie sportowe.

Dzieci klas edukacji wczesnoszkolnej mają możliwość korzystania z zajęć nauki pływania na basenie.

Oferujemy zajęcia dodatkowe na ściance wspinaczkowej.

Dajemy szansę na spełnienie sportowych pasji

W trakcie rekrutacji do klas sportowych nie obowiązuje rejonizacja. W związku z tym zapraszamy wszystkie dzieci z Poznania i okolic, które będą chciały uprawiać tę dyscyplinę sportu.


TESTY SPRAWNOŚCIOWE :

UWAGA ! PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ ODBĘDĄ SIĘ

W TERMINIE OD 04 KWIETNIA DO 08 KWIETNIA 2022 R.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do I klasy sportowej odbędą się w dniach 

05 kwietnia (wtorek) i 07 kwietnia (czwartek) 2022 roku. 

Ze względu na konieczność przeprowadzenia prób sprawnościowych wnioski o przyjęcie do szkoły prosimy składać od dnia 28 marca do 4 kwietnia 2022r.

 

DYDAKTYCZNYCH

 

Nasza placówka jest jednozmianowa, co stwarza odpowiednie warunki do edukacji.

Zajęcia odbywają się w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Klasy integracyjne gwarantują wsparcie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.

Kadra pedagogiczna to specjaliści, którzy posiadają bogate kwalifikacje, osiągnięcia oraz  nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje by edukować w sposób innowacyjny i skuteczny (wysoce wyspecjalizowana kadra trenerska, logopedzi, socjoterapeuci, oligofrenopedagodzy
i specjaliści ds. integracji sensorycznej.

Otoczyliśmy dzieci opieką psychologa, pedagoga, pielęgniarki szkolnej.

Podczas zajęć stosujemy innowacyjne metody i techniki nauczania oraz wychowania np. mindfulness, metoda Batii Strauss, Secret Friend, programowanie, EEG Biofeedback.


Uczniowie zamieszkujący w rejonie naszej szkoły podstawowej mają pełne prawo i pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym.


Dokumenty rekrutacyjne o przyjęcie do szkoły przyjmujemy od 28 marca do 15 kwietnia 2022 roku.


DOKONUJEMY ZMIANY:

 

Skutecznie modernizujemy infrastrukturę.

Sale są wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne wsparte technologią przyszłości.

Posiadamy bogato wyposażone sale lekcyjne w tablice multimedialne, projektory, komputery, tablety i pomoce dydaktyczne.

Dysponujemy 4 salami gimnastycznymi, ścianką wspinaczkową. Posiadamy infrastrukturę sportową i bieżnię na terenie boiska naszej szkoły. Korzystamy z boiska AZS AWF
i hali 
sportowej POSiR.

Odnowiliśmy elewację budynków i wnętrza szkoły. Wkrótce powstanie nasz nowy plac zabaw.

 

WPROWADZAMY INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA:

 

Uczestniczymy w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych,

Oferujemy świeże posiłki przygotowywane przez kuchnię mieszczącą się w budynkach naszej szkoły

Bezpieczeństwa szkoły i jej uczniów strzeże system monitoringu wizyjnego.

 

WSPIERAJĄ NAS LICZNE CERTYFIKATY

 

„Szkoła Promująca Zdrowie”

,,Zaprogramuj Przyszłość”                                                                                              

„Technologie z klasą”

„Giganci Programowania”

,,Nauczyciel z klasą"

„Uczniowie z klasą"

„Wf z klasą"W LICZNYCH PROJEKTACH EDUKACYJNYCH ROZWIJAMY AKTYWNOŚĆ
I KREATYWNOŚĆ:

 

„Ale kino”

„Cała Polska czyta dzieciom"

„Z Pyrkiem bezpieczniej"

„W obronie praw człowieka"

,,Pomagając innym pomagamy sobie"

,,Program dla Szkół”

,,Akademia Programowania”

„Akademia Nauki i Wyobraźni

 

KONCEPCJA PRACY

Szkoła pracuje w oparciu o autorską koncepcję co roku poszerzaną i wzbogacaną o nowe projekty i inicjatywy działań uczniowskich.

Szczególną uwagę zwracamy na edukację ekologiczną w duchu poszanowania środowiska naturalnego mając na uwadze tworzenie lepszej przyszłości dla naszych dzieci.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 25 jest szkołą oferującą naukę na wysokim poziomie, zapewniając bezpieczeństwo i zdobywanie wiedzy. Proces lekcyjny jest zindywidualizowany i dopasowany do możliwości i potrzeb każdego ucznia.

Nasza szkoła uczy, rozwija talenty sportowe, pasje i zainteresowania. Dbamy o to, aby dzieci miały możliwość prawidłowego i pełnego rozwoju, dlatego nieustająco monitorujemy ich osiągnięcia oraz konsultujemy z rodzicami i specjalistami.

 

 

Wszystkie informacje na temat szkoły i szczegółowe zagadnienia związane z koncepcją pracy placówki można znaleźć pod adresem:

 

http://www.zs2poznan.com

 

w celu zapoznania się z aktualnym życiem szkoły zachęcamy do odwiedzenia FB szkoły


https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-25-z-Oddzia%C5%82ami-Integracyjnymi-i-Specjalnymi-885947358159337


 

Zapraszamy do rekrutacji dzieci z rejonu i z poza rejonu.

 


Prowadzimy nabór do oddziałów przedszkolnych w szkole:

- dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich,

- w oddziałach integracyjnych i ogólnodostępnych.

 

Klas pierwszych szkoły podstawowej w oddziałach:


- sportowy, 

- integracyjny, 

- ogólnodostępny,

- specjalny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji:


https://drive.google.com/file/d/1IiJWPxSIuIjr3vXxtTIxZGcjVO3rzFj3/viewhttp://www.zs2poznan.com/rodo/
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

DYDAKTYCZNE

I miejsce dla szkoły w XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu

II miejsce w kategorii SPOT

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Inscenizacyjnym PCK Klas i Szkół Specjalnych 

I miejsce w konkursie miejskim na najciekawszy projekt przyszkolnego zielonego miejsca „Licz na zieleń!" 

I miejsce w Międzyszkolnej Olimpiadzie Matematycznej Klas i Szkól Specjalnych

II miejsce w Konkursie Plastycznym „Czterej aniołowie"

II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Rosyjskiej - chór „Maczki"

III miejsce w Konkursie Plastycznym „Kolorowa Kolęda"

SPORTOWE

 

III miejsce w  Półfinale Wojewódzkim XIX Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w unihokeju kategoria chłopców, 

II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - reprezentacja gimnazjum w unihokeju dziewcząt,

V miejsce podczas XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,

Wicemistrzostwo Poznania w ramach igrzysk młodzieży szkolnej w kategorii chłopców,

Wicemistrzostwo Poznania w Igrzyskach Dzieci w Unihokej dziewcząt,

I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolskiego Związku Hokeja Na Trawie w kategorii młodzika 

II miejsce w XXI Regionalnym Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych w Szamotułach 

Mistrzostwo Poznania w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Dojazd

Autobus nr 71 (przystanek przy ul. Roboczej).

Tramwaje nr 2, 9, 10 (przystanek przy ul. 28 Czerwca 1956 r.) nr 7, 1 (przystanek przy ul. Hetmańskiej).

Sześciolatek w pierwszej klasie
Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej na bieżąco zamieszczane są i aktualizowane na stronie szkolnej: www.zs2poznan.com - do której odwiedzania serdecznie zapraszamy 

Prowadzimy nabór klas pierwszych szkoły podstawowej w następujących oddziałach:

- sportowy 
-integracyjny 
-ogólnodostępny 
Zajęcia pozalekcyjne

ROZWIJAJĄCE PASJE I ZAINTERESOWANIA

Dzielimy się swoimi pasjami podczas zajęć pozalekcyjnych i w ramach autorskich programów  m.in.:

Kurs programowania „ Zaloguj przyszłość”,

,,Talenty z biologii” w ramach programu Uczeń z pasją,

,,Ekologia na co dzień”,

,,Na tropie pasji. Jestem Eko”

język hiszpański,

,,Kuchcikowo”,

„Laboratorium Szkoły Przyszłości”

„Fitness for kids”

,,Zajęcia wszechstronnego kształtowania sprawności fizycznej z elementami hokeja na trawie”                                                    

Program powszechnej nauki pływania ,,Umiem Pływać”.         

 

Dajemy dzieciom szansę na rozwój, dlatego organizujemy i uczestniczymy w konkursach, zawodach,  turniejach, olimpiadach przedmiotowych na różnych szczeblach. W tradycję Naszej Szkoły wpisały się wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, bale na zakończenie szkoły czy wizyty w kinach, teatrach   i muzeach. Uczniowie biorą chętnie udział w wielu akcjach charytatywnych.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców