Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 22 im. A. T. Działyńskiego
Zespół szkół
Adres
Hangarowa 14, 60-409 Poznań
Telefon
61 841-74-10
Fax
61 8417-410
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Katarzyna Wierzbińska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Wycieczka szkolna
 • Sala gimnastyczna
 • Sala biologiczna
 • Hol
 • Szkoła Podstawowa nr 22 im. A. T. Działyńskiego
 • Salka fitness
 • Korytarz
 • Sala chemiczna
 • Gabinet psychologa i pedagoga
 • Biblioteka
 • Bieżnia
Opis

WITAMY W "SZKOLE TYTUSA"!!!

Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Poznaniu usytuowana jest w dzielnicy Wola wśród domów jednorodzinnych. Jest to szkoła środowiskowa i z uwagi na lokalizację bardzo bezpieczna.

Sale lekcyjne są wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny, tablice interaktywne, pracownię komputerową i stały dostęp do internetu, także poza zajęciami lekcyjnymi. Szkoła ma też salę gimnastyczną, boisko do siatkówki i koszykówki, pełnowymiarową bieżnię oraz salkę fitness. Uczniowie mają możliwość korzystania z pełnowymiarowych boisk do koszykówki i piłki nożnej znajdujących się w bliskim sąsiedztwie. Na auli odbywa się wiele przedsięwzięć szkolnych i osiedlowych (koncerty, jasełka, akademie). Świetlica dla dzieci z klas I-III znajduje się na tym samym piętrze, co sale lekcyjne dla klas I-III, przez co dzieci są bardziej bezpieczne. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 - 17.00.

"Szkoła Tytusa" zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.W szkole w pełnym wymiarze godzin są zatrudnieni pedagog i psycholog. Budujemy wspólne relacje oparte na szacunku, sympatii i tolerancji, a owocem tego jest wspaniała atmosfera panująca w szkole. Właśnie z tej atmosfery słynie nasza szkoła.

Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego, który jest wiodącym, a ponadto od klasy VII uczniowie mają możliwość uczęszczania do oddziału dwujęzycznego. Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym – języku angielskim-  będącym drugim językiem nauczania.   Ponadto jako drugi drugi język obcy uczniowie mogą wybrać język niemiecki, włoski lub hiszpański.

Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki nauczania zarówno w konkursach przedmiotowych (finaliści i laureaci konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) jak i na egzaminach zewnętrznych.

 

SZKOŁA TYTUSA TO:

 

 • bezpieczeństwo: monitoring zewnętrzny i wewnętrzny
 • nauka w miłej, przyjaznej atmosferze
 • doświadczona, pełna empatii kadra pedagogiczna
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • przestrzeń edukacyjna i sportowa
 • opieka psychologa i pedagoga
 • jednozmianowy tryb nauki
 • świetna lokalizacja
 • sprzęt multimedialny w każdej sali
 • salka fitness
 • klasy VII dwujęzyczne

 


Języki
angielski, hiszpański, niemiecki, włoski
Osiągnięcia
1. Certyfikaty: - " Szkoła z klasą" - " Szkoła bez przemocy". 2. Liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych. 3. ELL czyli Europejski Znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. http://www.szkolatytusa.pl/nasze-sukcesy/
Dojazd
Szkoła mieści się w dzielnicy Jeżyce w obrębie osiedla Wola . Dojazd autobusem linii 61 oraz 86 z pętli Ogrody do przystanku przy ul. Pilotów. Od ul. Dąbrowskiego należy dojść przez ul. Pilotów do ul. Hangarowej. (około 3 minut)
Sześciolatek w pierwszej klasie
"Szkoła Tytusa" jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci 6- letnich do klasy I szkoły podstawowej. Oferta edukacyjna:  Klasa I z językiem angielskim: Zajęcia obowiązkowe: - edukacja wczesnoszkolna - wychowanie fizyczne (zajęcia w salach: gimnastycznej i rekreacyjnej) - plastyka, - muzyka, - język angielski (2h w tygodniu) Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne): - religia lub etyka (2h w tygodniu)., - zajęcia pozalekcyjne Zajęcia odpłatne - na życzenie rodziców. Szkoła dysponuje nowoczesnym, monitorowanym placem zabaw. Nauczyciele pracują metodą projektów, zaś zajęcia przyrodnicze odbywają się w naturalnym środowisku.
Zajęcia pozalekcyjne
Na uczniów klas 1-8 czeka wiele kółek zainteresowań. Są to m. in.: kółko przyrodnicze, kółko plastyczne, kółko teatralne, zajęcia muzyczne, kółko polonistyczne, zajęcia komputerowe, -basen( częściowo odpłatny), warsztaty językowe i multikulturowe, kółko humanistyczne, kółko turystyczno-fotograficzne, kółko matematyczne, klub filmowy, klub Molika Książkowego, klub Miłośników Historii., pogotowie krawieckie.
Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców