Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
Adres
os. Oświecenia 1, 61-205 Poznań
Telefon
618 750 722, 885 750 722
Fax
618 750 722, 885 750 722
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aleksandra Jankowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • SP19
 • SP19
 • SP19
 • SP19
 • SP19
 • sala lekcyjna klas 4-8
 • biblioteka szkolna
 • Biblioteka szkolna
 • gabinet pedagoga i psychologa
 • gabinet pedagoga specjalnego
 • gabinet pedagoga specjalnego
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • nauka przez doświadczenie
 • nauka przez zabawę w kl. 1-3
 • współpraca z policją i strażą miejską
 • nauka przez zabawę
 • odkrywamy talenty
 • występy uczniów klas 1-3
 • sala lekcyjna klas 1-3
 • gramy i wywołujemy zachwyt
 • lekcja geografii
 • lekcja fizyki
 • lekcja chemii
 • sukces+spełnienie=szczęście
 • radiowęzeł szkolny
 • sala informatyczna
 • nowoczesne boiska
 • fantastyczny klimat
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • jadamy zdrowo i kolorowo
 • stołówka szkolna
Opis

W szkole uczy się łącznie 473 uczniów. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła jest placówką bezpieczną. Posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku. Zajęcia lekcyjne prowadzi doświadczona, wysoko wykwalifikowana, pracująca z pasją kadra pedagogiczna, która zapewnia każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz radosną i przyjazną atmosferę. Szkoła posiada nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe oraz salę gimnastyczną. Posiadamy bogatą bazę pomocy dydaktycznych. Do dyspozycji uczniów pozostaje świetlica, biblioteka z czytelnią wyposażona w bogaty księgozbiór również w języku ukraińskim, boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, miejsce zabaw dla uczniów wyposażone w zamontowany na stałe sprzęt rekreacyjny i sprawnościowy. Dzieciom i rodzicom oczekującym porady i wsparcia pomocą służy pedagog, psycholog, pedagog specjalny i logopeda. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, rewalidacyjne oraz logopedyczne. Organizowane są projekty edukacyjno - profilaktyczne, których celem jest dbanie o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Prowadzone są spotkania Pozytywnego Rodzicielstwa oraz warsztaty Szkoła dla Rodzica. W klasach są przeprowadzane tematyczne warsztaty, których celem jest rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych. W szkole funkcjonuje klasa sportowa o profilu - piłka nożna chłopców i koszykowa dla dziewcząt prowadzona we współpracy z klubem sportowym MUKS Poznań.

Świetlica szkolna

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się w godzinach od 6.30 – 17.00. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia w oparciu o roczny plan pracy dostosowując swoje zajęcia do odpowiednich grup wiekowych. Do dyspozycji świetlicy są 4 sale lekcyjne i 2 sale zabaw. Podczas zajęć w sposób wszechstronny rozwija się talenty uczniów. Przy odpowiedniej aurze zajęcia dla dzieci realizowane są w ogródku.


Wyżywienie

W stołówce szkolnej żywienie jest w formie pół cateringu. Wydawane są śniadania i dwudaniowe obiady. Dzieci mają do wyboru danie podstawowe, wegańskie i dostosowane dla uczniów z alergiami. Posiłki są spożywane pod opieką nauczycieli lub wychowawców świetlicy. W ramach programów działa w szkole „Doskonałe Mleko w Szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” dzieci bezpłatnie otrzymują w szkole produkty mleczne, warzywa i owoce.

Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 mamy 15 finalistów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych:

- 10 w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym,

- 4 w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym,

- 1 w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego,

- 1 w Wojewódzkim Konkursie Języka Hiszpańskiego.

Warto podkreślić, że z całego województwa z przedmiotowego konkursu geograficznego do finału przeszło łącznie 18 osób.


Szkoła jest kolejny rok z rzędu organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas 8 Miasta Poznania i okolic, nad którym honorowy patronat objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Uczniowie naszej szkoły osiągają w nim wysokie lokaty. Punkty przyznane za uczestnictwo w konkursie są brane pod uwagę przy naborze do szkoły średniej.

Na terenie naszej placówki działa Szkolne Koło Wolontariatu. Włączamy się w różnego rodzaju akcje organizowane przez instytucje niosące pomoc. Współpracujemy z Hospicjum Palium, Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio oraz Fundacją Dobro się Niesie. Bierzemy udział w wydarzeniach prowadzonych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Szkoła posiada liczne certyfikaty

- certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie"

- certyfikat „Szkoła z klasą”

- certyfikat „Bezpieczna placówka szkolna”

- certyfikat „Jakości kształcenia języków”

 

Dojazd

z centrum dojazd:

 • tramwajem: nr  6, 7, 12, 13
 • autobusy: nr 152, 153, 154, 155, 162, 165, 166, 174, 181, 184, 192, 196, 560, 501
Kontakty zagraniczne

Międzynarodowy projekt "Europa bez granic" - uczestnicy: Niemcy, Grecja, Polska, Ukraina, Litwa i Łotwa. Są to młodzieżowe dwutygodniowe spotkania w gminie Asbach (okolice Kolonii) w Niemczech, współfinansowane przez stowarzyszenie "Europa bewegen". Międzynarodowe spotkania odbywają się w lipcu lub sierpniu.

Projekt "Daleki Wschód" - współpraca ze szkołami z Japoni: 

1. szkoła: Sendai Nika High School, miasto: Sendai, prefektura: Miyagi,

2. szkoła: Kusuda Eigo Jyuku School, miasto: Kyotango Shi, prefektura: Kioto.

W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w zajęciach online.  Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Uczniowie klas młodszych prowadzą korespondencję w formie listów lub wiadomości e-mail.

Projekt "Ameryka Południowa" - w ramach współpracy uczniowie mają okzaję na swoich lekcjach gościć native speakera, który wspolnie z nauczycielm języka hiszpańskiego współuczestniczy w prowadzeniu zajęć.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla klas 1-3.  Każdego roku zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Zapraszamy do uczestnictwa w:

- Zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczne,

- Klubie Przyjaciół Bratka – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (doskonalące ortografię),

- Kole Przyjaciół Książki,

- Juniorkiestrze,

- Chórze szkolnym,

- Zajęciach doskonalących umiejętności uczniów.

Drzwi otwarte

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się w 22 marca 2024 r. o godz. 17.00 

Sześciolatek w pierwszej klasie

Oferta edukacyjna

Uczniowie klas pierwszych doskonalą czynności samoobsługowe. Poznają w pierwszym roku zasady nauki, które obowiązują w grupie rówieśniczej i całej szkole. Nabierają odwagi w działaniu i zaufania do swojego nauczyciela. Gromadzą wiedzę o świecie i budują prawidłowe relacje rówieśnicze, oparte na wzajemnym szacunku. W sposób holistyczny zdobywają wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki i przyrody zgodnie z podstawą programową MEiN. Uczniowie i uczennice w formie zabawy, bez stresów mogą zdobywać wiedzę i rozwijają swoje zdolności i umiejętności, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach dostosowanych do ich możliwości rozwojowych. 

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców