Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
Adres
os. Oświecenia 1, 61-205 Poznań
Telefon
61 8750-722
Fax
61 8758-675
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
Opis

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica znajduje się na Ratajach. Szkoła jest jednozmianowa. Uczy się w niej 437 uczniów.
Sukcesem szkoły jest wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami sprawdzianów zewnętrznych. Szkoła umożliwia rozwój zdolności poznawczych dzieci, kształtuje pozytywny stosunek do nauki, rozwija samodzielność i odpowiedzialność za podjęte działania, rozwija cechy osobowości dziecka umożliwiające udział w życiu społecznym. W czasie zajęć realizowane są zadania w zakresie edukacji polonistycznej, historycznej, matematycznej, przyrodniczej. Prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, plastyczne, muzyczne, ruchowe i komputerowe (zajęcia z kodowania od klasy 1 i programowania w klasach starszych).
Placówka posiada procedury wyłaniania uczniów zdolnych, dla których opracowuje się indywidualne programy nauczania. W szkole są klasy sportowe o profilu koszykówki dla dziewcząt i piłki nożnej dla chłopców.  Szkoła współpracuje z Wydziałem Matematyki, Wydziałem Geografii Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu, z  AWF Poznań - bierze udział w międzynarodowym projekcie BOOST - kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci. "Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - realizujemy zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników. Fizyka na co dzień".
Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo: szkoła posiada monitoring, elektroniczny system alarmowy, system elektronicznych identyfikatorów wejść i wyjść. Współpracujemy z Policją i Strażą Miejską.
Szkoła posiada liczne tytuły: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła w Ruchu, Klub Szkół Unicef, Wiarygodna Szkoła, rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła", certyfikat "Małych Odkrywców", Szkoła innowacyjna, "Chronimy Dzieci" (FDDS), Szkoła z Klasą 2., Certyfikat w programie Insta.Lling. Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów tematycznych, m.in Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas VIII Szkół Podstawowych Miasta Poznania i okolic pod patronatem KO - laureaci konkursu kl. VIII uzyskują dodatkowe punkty w przyjęciu do szkół średnich, Międzyszkolny Konkurs Recytacji Prozy Dziecięcej dla klas I - III, Międzyszkolny Konkurs na Pisankę Wielkanocną, Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny "KALIGRAFEK" dla uczniów klas I - III, szkolne rodzinne konkursy plastyczne oraz rowerowe.
Oferta pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej dla dziecka obejmuje: warsztaty rozwoju emocjonalnego, rekomendowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie (Przyjaciele Zippiego, Ja i Inni), korekcyjno-kompensacyjne, terapię pedagogiczną - "Ortograffiti", psychologiczną, logopedyczną, wstępne badania ryzyka dysleksji w kl. 0–1, zindywidualizowane zajęcia wspierające, warsztaty rozwijania umiejętności społecznych i emocjonalnych dla nastolatka i małego dziecka, a dla rodziców - konsultacje i poradnictwo "Pozytywne rodzicielstwo" oraz warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze "Szkoła dla Rodzica". Specjaliści współpracują z Fundacją "Dajemy Dzieciom Siłę" oraz Instytutem Pozytywnego Myślenia.
Uczniowie uczestniczą w licznych imprezach, wycieczkach, całorocznych projektach edukacyjnych (również z udziałem rodziców), akcjach, konkursach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi., w organizowaniu  m. in. Dnia Pluszowego Misia, Dnia Życzliwości, Dnia Wiosny, Dnia Bezpiecznego Internetu, Omnibusu Wiedzy o Sztuce, Ogólnoszkolnego Rajdu Pieszego i Rowerowego.
Uczniowie klas II i III uczestniczą w zajęciach na pływalni.
Baza szkoły: dwie pracownie komputerowe, bezprzewodowy Internet, pracownie przedmiotowe, odnowione sale lekcyjne, wszystkie wyposażone są w monitory  interaktywne oraz tablice interaktywne, sala multimedialna, sala zabaw dla dzieci oraz bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna, z której korzystają wszyscy uczniowie od kl. I do kl. VIII. Posiadamy dużą salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, wielofunkcyjne boisko przyszkolne ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię la, boisko do koszykówki i plac zabaw dla najmłodszych.
W szkole funkcjonuje stołówka, z której korzystają uczniowie: wydawane są śniadania, napoje i dwudaniowe obiady, dzieci jedzą obiady w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy, dzieci z klas I – III jedzą śniadania pod opieką wychowawcy klasy, każde dziecko w szkole otrzymuje bezpłatnie mleko, warzywa i owoce. W szkole funkcjonuje świetlica dla klas I-III. W świetlicy oferujemy m. in. zajęcia teatralne i zabawy w języku niemieckim. Czas wolny dzieci spędzają w małych grupach pod opieką wychowawcy świetlicy.

W szkole funkcjonuje stołówka
, z której korzystają uczniowie: wydawane są śniadania, napoje i dwudaniowe obiady, dzieci jedzą obiady 
w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy,  dzieci z klas I – III jedzą śniadania pod opieką wychowawcy klasy, każde dziecko 
w szkole otrzymuje bezpłatnie mleko, warzywa i owoce. W szkole funkcjonuje świetlica dla klas I-III. W świetlicy oferujemy m. in. zajęcia teatralne i zabawy w języku niemieckim. Czas wolny dzieci spędzają w małych grupach pod opieką wychowawcy świetlicy.

Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia
 • udział uczniów w licznych konkursach zewnętrznych: literackich, matematycznych, plastycznych, sportowych. Uczniowie uzyskują tytuły laureatów, zdobywają czołowe miejsca i wyróżnienia. 
 • w 2019/2020 roku 25 laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur", Ogólnopolski Konkurs Zintegrowany "ZUCH", Stypendiada Wczesnoszkolna, V Wielkopolski Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Akademii Muzycznej.
 • wydawana jest - "Bardzo Interesująca Gazetka o Szkole" - BIGOS
 • - wielokrotny mistrz Poznania szkół podstawowych w koszykówce dziewcząt Igrzyska Młodzieży Szkolnej
  - mistrz województwa Wielkopolskiego w koszykówce dziewcząt Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2014/15, 2016/2017, 2018/2019
  - wicemistrz województwa Wielkopolskiego w koszykówce dziewcząt Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2015/2016, 2017/2018
  - dwukrotnie 3 miejsce w Mistrzostwach Polski szkół podstawowych Igrzyska Młodzieży Szkolnej Energa Basket Cup 2014/2015, 2016/2017
  - 2 miejsce w Mistrzostwach Polski szkół podstawowych w koszykówce dziewcząt 2017/2018
  - 3 miejsce w Mistrzostwach Polski szkół podstawowych Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2018/2019
  - 10 absolwentek SP 19 to młodzieżowe reprezentantki Polski w koszykówce
 • mistrzostwo Poznania w piłce ręcznej dziewcząt - 2017 r.
 • mistrzostwo Poznania w unihokeju  dziewcząt w 2017 r.,
 • mistrzostwo Poznania w czwórboju la w 2017 r.
 • mistrzostwo Poznania w unihokeju klas VI chłopców w 2018 r. i wiele innych,
Dojazd
tramwaje: nr 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 autobusy: nr 52, 53, 54, 55, 62, 65, 66, 74, 81, 84, 92, 96, 560, 501
Kontakty zagraniczne

"Projekt Wschód" - wymiana dzieci z uczniami z Białorusi i Litwy.


Projekt "Erasmus+" wymiana międzynarodowa z uczniami z Turcji, Włoch, Hiszpanii i Rumunii.


Międzynarodowy projekt "Europa bez granic" - uczestnicy: Niemcy, Grecja, Ukraina, Polska. Są to młodzieżowe dwutygodniowe spotkania w gminie Asbach w Niemczech ( w sierpniu ) finansowane przez rząd niemiecki.


Projekt: "Daleki Wschód" - współpraca ze szkołą języka angielskiego Kusuda Eigo Jyuku w Japonii (Kioto). W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w zajęciach online z uczniami z Japonii.  Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Uczniowie klas młodszych prowadzą korespondencję w formie listów lub wiadomości e-mail.


Zajęcia pozalekcyjne
 •  w szkole działają koła zainteresowań: plastyczne, informatyczne, polonistyczne, historyczno-regionalne, Anglisty, sportowe, przyrodniczo-ekologiczne, matematyczne, czytelnicze, wolontariatu, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne dla klas I - III,  tenis stołowy i gry planszowe, koło komunikacyjne, koło matematyczne dla ucznia zdolnego dl klas V - VI, koło szachowe, chór, zespół perkusyjny, warsztaty dziennikarskie, teatralne, Klub Europejczyka, Koło Miłośników Poznania i Wielkopolski, Klub Wspierania Twórczości (Liderzy Szkolni)
 • działa też Ratajskie Centrum Koszykówki Dziewcząt (MUKS)
 • działa Szkolne Koło Wolontariatu
Drzwi otwarte

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się 13 marca 2021 r.

W terminach 25 - 26.03.2021 oraz 29 - 30.03.2021r będzie możliwość wizyty w naszej szkole w małych grupach zainteresowanych osób, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe