Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
Adres
os. Oświecenia 1, 61-205 Poznań
Telefon
61 8750-722
Fax
61 8758-675
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
Opis

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica znajduje się na Ratajach. Szkoła jest jednozmianowa. Uczy się w niej 500 uczniów. Sukcesem szkoły jest wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami sprawdzianów zewnętrznych. Szkoła umożliwia rozwój zdolności poznawczych dzieci, kształtuje pozytywny stosunek do nauki, rozwija samodzielność i odpowiedzialność za podjęte działania, rozwija cechy osobowości dziecka umożliwiające udział w życiu społecznym. W czasie zajęć realizowane są zadania w zakresie edukacji polonistycznej, historycznej, matematycznej, przyrodniczej. Prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, plastyczne, muzyczne, ruchowe i komputerowe (zajęcia z kodowania od klasy 1 i programowania w klasach starszych). Placówka posiada procedury wyłaniania uczniów zdolnych, dla których opracowuje się indywidualne programy nauczania. W szkole są klasy sportowe o profilu koszykówki dla dziewcząt i piłki nożnej dla chłopców.  Szkoła współpracuje z Wydziałem Matematyki, Wydziałem Geografii Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu, z Zakładem Metodyki AWF Poznań w badaniach naukowych na temat intensywności zajęć wychowania fizycznego oraz z Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.
Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo: szkoła posiada monitoring, współpracujemy z Policją i Strażą Miejską.
Szkoła posiada liczne tytuły : Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła w Ruchu, Klub Szkół Unicef, Wiarygodna Szkoła, Szkoła bez przemocy, rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła", certyfikat "Małych Odkrywców", Szkoła innowacyjna, "Chronimy Dzieci" (FDDS)
Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów tematycznych, m.in Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV i VIII Szkół Podstawowych Miasta Poznania i okolic pod patronatem KO, Międzyszkolny Konkurs Recytacji Prozy Dziecięcej dla klas I - III, Międzyszkolny Konkurs na Pisankę Wielkanocną, Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny "KALIGRAFEK" dla uczniów klas I - III, szkolne rodzinne konkursy plastyczne oraz rowerowe.
Oferta pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej dla dziecka obejmuje: warsztaty rozwoju emocjonalnego, rekomendowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie (Przyjaciele Zippiego, Ja i Inni), zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapię pedagogiczną - "Ortograffiti", psychologiczną, logopedyczną, wstępne badania ryzyka dysleksji w kl. 0–1, zindywidualizowane zajęcia wspierające, warsztaty rozwijania umiejętności społecznych i emocjonalnych dla nastolatka i małego dziecka, a dla rodziców - konsultacje i poradnictwo "Pozytywne rodzicielstwo" oraz warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze "Szkoła dla Rodzica". Specjaliści współpracują z Fundacją "Dajemy Dzieciom Siłę" oraz Instytutem Pozytywnego Myślenia.
Uczniowie uczestniczą w licznych imprezach, wycieczkach, całorocznych projektach edukacyjnych (również z udziałem rodziców), akcjach, konkursach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi., w organizowaniu  m. in. Dnia Pluszowego Misia, Dnia Życzliwości, Dnia Wiosny, Dnia Bezpiecznego Internetu, Omnibusu Wiedzy o Sztuce, Ogólnoszkolnego Rajdu Pieszego i Rowerowego.
Uczniowie klas II i III uczestniczą w zajęciach na pływalni.
Baza szkoły: dwie pracownie komputerowe, bezprzewodowy internet, pracownie przedmiotowe, odnowione sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, sala multimedialna, sala zabaw dla dzieci oraz bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną, z której korzystają wszyscy uczniowie od kl. 0 do kl. VIII. Posiadamy dużą salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, wielofunkcyjne boisko przyszkolne ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię la, boisko do koszykówki i plac zabaw dla najmłodszych.
W szkole funkcjonuje stołówka, z której korzystają wszyscy uczniowie: wydawane są śniadania, napoje i dwudaniowe obiady, dzieci jedzą obiady w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy,  dzieci z klas I – III jedzą śniadania pod opieką wychowawcy klasy, dzieci z oddziału przedszkolnego jedzą posiłki (śniadania i obiady) pod opieką wychowawcy klasy w innym czasie niż pozostali uczniowie, każde dziecko w szkole otrzymuje bezpłatnie mleko.W szkole funkcjonuje świetlica dla klas IV-VIII i osobna dla klas I-III. W świetlicy oferujemy zajęcia teatralne i zabawy w języku niemieckim. Czas wolny dzieci spędzają w małych grupach pod opieką wychowawcy świetlicy.

Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia
 • udział uczniów w licznych konkursach zewnętrznych: literackich, matematycznych, plastycznych, sportowych. Uczniowie uzyskują tytuł laureata, zdobywają czołowe miejsca i wyróżnienia. Na uwagę zasługuje coroczny sukces naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
 • wydawana jest gazetka szkolna „Ekspres 19 – stki”. Redaktorzy gazetki uczestniczą w licznych konkursach zdobywają nagrody, wyróżnienia,
 • liczne sukcesy w turniejach sportowych: I miejsce w Gortat Skills Challenge "Mierz Wysoko", III miejsce w Mistrzostwach Polski w piłce koszykowej dziewcząt - 2015 r., mistrzostwo Poznania w unihokeju 2017, mistrzostwo Poznania w piłce ręcznej dziewcząt - 2017 r.
 • mistrzostwo Poznania w unihokeju  chłopców w 2017 r.,
 • mistrzostwo Poznania w piłce ręcznej dziewcząt w 2017 r.,
 • mistrzostwo Poznania w czwórboju la w 2017 r.
 • II miejsce w Mistrzostwach Polski w piłce koszykowej dziewcząt w 2018 r klas VI
 • klubowe wicemistrzostwo Polski klas VII dziewcząt w piłce koszykowej,
 • mistrzostwo Poznania w unihokeju klas VI chłopców w 2018 r. i wiele innych,
 • rok szkolny 2018/ 2019 r. - 39 laureatów konkursów ogólnopolskich np: "Stypendiada Wczesnoszkolna", Konkurs Wiedzy Zinegrowanej", Konkurs Matematyczny Leon" , 6 finalistów konkursów wojewódzkich np: " Wojewódzki Konkurs Geograficzny", "Wojewódzki Komkurs Matematyczny",
  "IV Wielkopolski Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Akademii Muzycznej"
Dojazd
tramwaje: nr 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 autobusy: nr 52, 53, 54, 55, 62, 65, 66, 74, 81, 84, 92, 96, 560, 501
Kontakty zagraniczne

"Projekt Wschód" - wymiana dzieci z uczniami z Białorusi i Litwy.
projekt "Erasmus+" wymiana międzynarodowa z uczniami z Turcji, Włoch, Bułgarii i Rumunii,

Młodzieżowe dwutygodniowe spotkania w gminie Asbach w Niemczech ( w sierpniu ), projekt międzynarodowy "Europa bez granic"

nauka języka niemieckiego i hiszpańskiego - również w ramach wymiany międzynarodowej.

Zajęcia pozalekcyjne
 •  w szkole działają koła zainteresowań m. in.: taneczne, plastyczne, informatyczne, polonistyczne, historyczno - regionalne, Anglisty, sportowe, przyrodniczo-ekologiczne, matematyczne, czytelnicze,zajęcia matematyczno - przyrodnicze dla ucznia zdolnego dla klas I - III,  tenis stołowy i gry planszowe,koło komunikacyjne, koło matematyczne dla ucznia zdolnego dl klas V - VI,koło szachowe, chór, zespół perkusyjny, warsztaty dziennikarskie, teatralne, Klub Europejczyka, Koło Miłośników Poznania i Wielkopolski, Klub Wspierania Twórczości (Liderzy Szkolni)
 • działa też Ratajskie Centrum Koszykówki Dziewcząt (MUKS)
 • działalność rozpoczął Szkolny Klub Wolontariatu
Drzwi otwarte
24.02.2020 r. godz 17:00,   10.03.2020 godz. 17:00
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe