Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
Adres
os. Oświecenia 1, 61-205 Poznań
Telefon
61 8750-722
Fax
61 8758-675
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aleksandra Jankowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
 • sala lekcyjna klas 4-8
 • nauka przez doświadczenie
 • nauka przez zabawę w kl. 1-3
 • współpraca z policją i strażą miejską
 • nauka przez zabawę
 • odkrywamy talenty
 • występy uczniów klas 1-3
 • sala lekcyjna klas 1-3
 • gramy i wywołujemy zachwyt
 • lekcja geografii
 • lekcja fizyki
 • lekcja chemii
 • sukces+spełnienie=szczęście
 • radiowęzeł szkolny
 • sala informatyczna
 • nowoczesne boiska
 • budynek szkolny
 • fantastyczny klimat
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • jadamy zdrowo i kolorowo
 • stołówka szkolna
Opis

W szkole uczy się łącznie 444 uczniów. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła jest placówką bezpieczną. Posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku. Zajęcia lekcyjne prowadzi doświadczona, wysoko wykwalifikowana, pracująca z pasją kadra pedagogiczna, która zapewnia każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz radosną i przyjazną atmosferę. Szkoła wyposażona jest w nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe oraz salę gimnastyczną. Posiadamy bogatą bazę pomocy dydaktycznych. Do dyspozycji uczniów pozostaje świetlica, biblioteka z czytelnią wyposażona w bogaty księgozbiór, boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, miejsce zabaw dla uczniów wyposażone w zamontowany na stałe sprzęt rekreacyjny i sprawnościowy. Dzieciom i rodzicom oczekującym porady i wsparcia pomocą służy pedagog i psycholog szkolny. Dla uczniów wymagających doskonalenia umiejętności organizowane są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i logopedyczne.  W szkole funkcjonuje klasa sportowa o profilu - piłka koszykowa dla dziewcząt prowadzona we współpracy z klubem sportowym MUKS Poznań.

Świetlica szkolna

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się w godzinach od 6.00 – 17.00. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia w oparciu o roczny plan pracy dostosowując swoje zajęcia do odpowiednich grup wiekowych. Do dyspozycji świetlicy są 4 sale lekcyjne i 2 sale zabaw. Podczas zajęć w sposób wszechstronny rozwija się talenty uczniów. Przy odpowiedniej aurze zajęcia dla dzieci realizowane są w ogródku. 


Wyżywienie

W stołówce szkolnej żywienie jest w formie pół cateringu. Wydawane są śniadania i dwudaniowe obiady. Dzieci mają do wyboru danie podstawowe, wegańskie i dostosowane dla uczniów z alergiami. Posiłki są spożywane pod opieką nauczycieli lub wychowawców świetlicy. W ramach programów „Doskonałe Mleko w Szkole” i „Owoce i warzywa w szkole” dzieci bezpłatnie otrzymują w szkole produkty mleczne, warzywa i owoce.

Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w Przedmiotowym Konkursie Geograficznym 4 uczniów brało udział w finale. Warto podkreślić, że z całego województwa przeszło łącznie 18  osób.

Mamy 2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego i 2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Szkoła jest kolejny rok z rzędu organizatorem Międzyszkolnego Konkursu matematycznego dla uczniów klas 8 Miasta Poznania i okolic, nad którym honorowy patronat objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Uczniowie naszej szkoły osiągają w nim wysokie lokaty. Punkty przyznane za uczestnictwo w konkursie są brane pod uwagę przy naborze do szkoły średniej.

Uczniowie są wolontariuszami  przy Hospicjum palium w Poznaniu - Motyli Wolontariat.

Szkoła posiada liczne certyfikaty:

- certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie"

- certyfikat „Szkoła z klasą”

- certyfikat „Bezpieczna placówka szkolna”

- certyfikat „Jakości kształcenia języków”

 

Dojazd

z centrum dojazd:

 • tramwajem: nr 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13
 • autobusy: nr 152, 153, 154, 155, 162, 165, 166, 174, 181, 184, 192, 196, 560, 501
Kontakty zagraniczne

Międzynarodowy projekt "Europa bez granic" - uczestnicy: Niemcy, Grecja, Ukraina, Polska. Są to młodzieżowe dwutygodniowe spotkania w gminie Asbach w Niemczech ( w sierpniu ) finansowane przez rząd niemiecki.

Projekt "Daleki Wschód" - współpraca ze szkołą języka angielskiego Kusuda Eigo Jyuku w Japonii (Kioto). W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w zajęciach online z uczniami z Japonii.  Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Uczniowie klas młodszych prowadzą korespondencję w formie listów lub wiadomości e-mail.

Projekt "Ameryka Południowa" współpraca ze szkołą z Peru. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w zajęciach online z uczniami z Peru.  Zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim. Nauczyciel z Peru odwiedza uczniów naszej szkoły i współuczestniczy w zajęciach stacjonarnych.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla klas 1-3.  Każdego roku zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Zapraszamy do uczestnictwa w:

- Zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczne,

- Klubie Przyjaciół Bratka – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (doskonalące ortografię),

- Kole Przyjaciół Książki,

- Juniorkiestrze,

- Chórze szkolnym,

- Zajęciach doskonalących umiejętności uczniów.

Drzwi otwarte

Zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się 17 marca 2022 r.

Początek - godz. 17.00

Sześciolatek w pierwszej klasie

Oferta edukacyjna

Uczniowie klas pierwszych doskonalą czynności samoobsługowe. Poznają w pierwszym roku nauki zasady, które obowiązują w grupie rówieśniczej i całej szkole. Nabierają odwagi w działaniu i zaufania do swojego nauczyciela. Gromadzą wiedzę o świecie i budują poprawne  relacje rówieśnicze, oparte na wzajemnym szacunku. W sposób holistyczny zdobywają wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki i przyrody zgodnie z podstawą programową MEiN. Uczniowie i uczennice w formie zabawy, bez stresów mogą zdobywać wiedzę i rozwijają swoje zdolności i umiejętności, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach dostosowanych do ich możliwości rozwojowych. 

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców