Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej
Adres
os. Armii Krajowej 100, 61-381 Poznań
Telefon
61877-57-15
Fax
618775715
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aldona Feder
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Budynek Szkoły
  • Oddział Przedszkolny
  • sala zabaw
  • sala komputerowa
  • stołówka
  • sala gimnastyczna
  • boisko wielofunkcyjne
  • bieżnia
  • Plac zabaw
Opis
Nasza szkoła wyróżnia się miłą i przyjazną atmosferą. Jest w niej jasno, kolorowo i wesoło. Liczy około 509 uczniów, zatrudnia 44 nauczycieli oraz 13 pracowników adm.- obsł. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, w tym jedną pełnowymiarową. Zajęcia dydaktyczne trwają od godz.8,00 do 15.10. W klasach I-III prowadzimy nauczanie zintegrowane, oparte na programie ministerialnym. Od Oddziału Przedszkolnego prowadzona jest nauka języka angielskiego i informatyki. Dzieci biorą udział w nauce pływania na basenie ratajskim. Zapewniamy wszystkim uczniom opiekę medyczną, psychologiczną i pedagogiczną. W szkole odbywają się bezpłatnie dodatkowe zajęcia: logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastyka korekcyjna. Posiadamy doskonale wyposażoną salę komputerową z dostępem do internetu. Łazienki są przystosowane do wzrostu dzieci w wieku przedszkolnym. Świetlica szkolna działa w godzinach 6.30-17.00; dla dzieci oddziału przedszkolnego po zajęciach tzw. obowiązkowych istnieje możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych, odbywających się w sali oddziału przedszkolnego . Dzieci mają możliwość zakupienia obiadu w stołówce szkolnej. Śniadania i obiady uczniowie jedzą pod opieką wychowawcy. Uczymy bawiąc się, bawimy ucząc się. Stanowimy społeczność "Osiemnastki" z własnymi tradycjami i własną 40-letnią historią.
Języki
angielski, hiszpański, niemiecki
Osiągnięcia
m.in. - tytuł "Szkoły z Klasą"; - certyfikat " European Schoolnet"; - udział w projekcie SOCRATES-COMENUIS (projekt wyróżniony w Bonn za ciekawy temat i ilość państw współpracujących/14); - certyfikat "Spring Day in Europe" 2004,2005; -certyfikat Wiarygodna Szkoła - udział w Projekcie "Szkoła bez Przemocy" - certyfikat Szkoła Odkrywców Talentów - wysokie wyniki w ogólnopolskich konkursach języka angielskiego (I, II miejsce w województwie) i języka - sukcesy Zespołu Tanecznego "HIP-HOP" w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, międzyszkolnych; - osiągnięcia sportowe w koszykówce i badmintonie w Mistrzostwach Miasta Poznania
Dojazd
Od Ronda Rataje: tramwaj nr 1,4,12,13 Od Starołęki: tramwaj nr 4,5,12,13
Sześciolatek w pierwszej klasie
Nasza szkoła to "Szkoła z klasą", w której uczniowie dobrze się czuja, osiągają wysokie wyniki w nauce, rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia. Sześciolatkom oferujemy: * Nauczanie prowadzone przez dobrze przygotowane, sympatyczne nauczycielki * Opiekę świetlicy szkolnej w godz. 6.30 - 17.00 w osobnym pomieszczeniu tylko dla dzieci sześcioletnich * Kolorowe i dobrze wyposażone sale lekcyjne * Zróżnicowaną pomoc pedagogiczną i psychologiczną kierowaną do dzieci i rodziców * Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych * Wspólne śniadania, możliwość zakupu obiadów w stołówce szkolnej * Przystosowane sanitariaty
Zajęcia pozalekcyjne
Zespół taneczny, Kółka: teatralne, muzyczne, plastyczne, ekologiczne, języka angielskiego, matematyczne, informatyczno-redakcyjne, wokalne. Klub Młodych Twórców, Origami. SKS: piłka siatkowa, koszykowa, lekkoatletyka