Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Adres
os. B. Chrobrego 105, 60-681 Poznań
Telefon
61 822-52-11
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Sławomir Stancelewski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • budynek szkoły
  • Uczniowie naszej szkoły
  • Plac zabaw "Radosna Szkoła"
  • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Opis

Opis

Szkoła Podstawowa nr 17 w Poznaniu  usytuowana jest na os. Bolesława Chrobrego 105. Jest szkołą rejonową dla uczniów osiedli: B. Chrobrego, Wł. Jagiełły i Z. Starego oraz przyległych uliczek. Obecnie uczy się w niej 700 uczniów. Sukcesem szkoły jest wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami sprawdzianów zewnętrznych. Nauczyciele naszej szkoły to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego ucznia. Uczniowie uczestniczą w licznych imprezach, wycieczkach edukacyjnych, projektach, akcjach, konkursach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wyjeżdżają na wycieczki i zielone szkoły. Edukacja wczesnoszkolna odbywa się w bezpiecznej – wydzielonej części szkoły. Opieka nad dzieckiem: przed i po lekcjach, zapewniona jest w przestronnych, atrakcyjnie wyposażonych salach świetlicowych. Dla uczniów korzystających ze świetlicy wychowawcy zapewniają ciekawą ofertą zajęć dodatkowych. Świetlica pracuje w godzinach: 7.00 -17.00. Sale do zajęć klas I-III znajdują się na najniższych kondygnacjach budynku, uczniowie klas starszych uczą się na wyższych piętrach szkoły. Lekcje odbywają się w nowoczesnych salach,  wyposażonych w tablicę multimedialną i szerokopasmowy Internet. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, przestronną i dobrze wyposażoną bibliotekę wraz z czytelnią.  Do dyspozycji uczniów pozostają duża sala gimnastyczna i 3 mniejsze (do gimnastyki korekcyjnej, sala z matami do ćwiczeń ogólnorozwojowych). W szkole funkcjonuje stołówka, z której korzystają wszyscy chętni uczniowie. Posiłki przygotowuje firma cateringowa. Dzieci z oddziałów I-III spożywają śniadania i obiady pod opieką swoich nauczycieli lub wychowawców świetlicy. Na terenie szkoły znajduje się kompleks boisk sportowych "Orlik 2012", plac zabaw „ Radosna Szkoła” oraz plac manewrowy do nauki jazdy na rowerze.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła posiada certyfikaty min.: " Szkoły z klasą","Kreatywnej Szkoły " "Szkoły Sportowych Talentów ", „ Szkoły promującej edukację kulturalną”, „ Lepsza Szkoła”, „ Enjoy My Origin”.  Nasi uczniowie są laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "KANGUR ", Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego, a także Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „ Świetlik”.  Odnoszą wiele sukcesów w konkursach o charakterze artystycznym i zawodach sportowych.

 

Dojazd

PST- stacja Szymanowskiego - kierować się Os.B. Chrobrego wzdłuż bloku nr 11

MPK- autobus 190,193 - kierować się Os. W. Jagiełły ul. osiedlową w kierunku szkoły

Sześciolatek w pierwszej klasie

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci uzdolnionych i chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz dla tych, które potrzebują wsparcia w nauce.Wszyscy uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach „ Trenuj umysł” , które znacząco podnoszą ich kompetencje intelektualne takie jak pamięć, spostrzeganie, koncentracja uwagi, logiczne myślenie i twórcze działanie.Uzdolnieni językowo uczniowie klas II i III rozwijają swoje umiejętności uczestnicząc w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego „ Kids talk” . Uczą się bawiąc, w oparciu o metodę komunikacyjną Total PhysicalResponse oraz przy pomocy technologii komputerowej. Dla młodszych dzieci odbywają się także zajęcia rozwijające zdolności plastyczne „ Kreatywna dziupla” , muzyczne „ Dzwoneczki”, informatyczne „ Od prezentacji do animacji”.  Wiele działań artystycznych podejmowanych jest w świetlicy szkolnej. Uczniom klas IV-VII proponujemy zajęcia z robotyki „ Robotyka z Lego Mindstorms”, wprowadzające w świat nowoczesnych technologii, mechaniki i programowania.  Dla starszych uczniów organizowane są także dodatkowe zajęcia z twórczego pisania „ Na skrzydłach wyobraźni”, Koła matematyczne, a także rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne „ Utkani z emocji- Klub pozytywnego myślenia”, „ Klub przyjazna twarz”, wzmacniające postawy tolerancji, akceptacji, szacunku, rozwijające samodzielne, w tym historyczne myślenie i spostrzeganie świata . Uczniowie otrzymują szerokie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Uczestniczą w warsztatach, treningach umiejętności, uczą się mediacji rówieśniczej, angażują się w pracę wolontariacką.

Dodatkowe cechy

Współpraca z wyższymi uczelniami: UMP, UAM

Współpraca z klubami sportowymi: Lech Poznań, MUKS Poznań

Współtworzenie wraz z przedszkolami „ Miasteczka Oświatowego”

Od wielu lat szkoła należy do europejskiej społeczności szkół  eTwinning, współpracując przy realizacji międzynarodowych projektów.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe