Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego
Adres
Osiedle Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań
Telefon
061 823-44-61
Fax
061 823 44 61
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Szkoła Podstawowa nr 15 mieści się na os. Jana III Sobieskiego 105 i jest szkołą rejonową dla uczniów z osiedla Jana III Sobieskiego,os. Marysieńki, Moraska , ul. Hulewiczów, ul. Mateckiego, ul. Różany Potok. Aktualnie do szkoły uczęszcza ok. 550 dzieci, a zajęcia dydaktyczne odbywają się od godz. 8.00 do godz. 15.20. Dzieci są otoczone opieką w świetlicy (osobna świetlica dla klas „0”, I, II i kl. III-VI) w godzinach 6.15-17.00. Szkoła jest wyposażona w wyremontowaną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu, 2 duże sale gimnastyczne, salę do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, gabinet psychologa, pedagoga i miejsce do zajęć logopedycznych. W 2009 roku zbudowano siłownię zewnętrzną, w 2010 boiska do piłki plażowej i siatkowej, a w 2011 do piłki ręcznej i nożnej oraz plac zabaw dla dzieci. W 2014 rozbudowano boiska sportowe (piłka koszykowa, siatkowa, tenis). W 2015 roku wyremontowano drugą salę gimnastyczną oraz pracownię komputerową. Oddziały przedszkolne: * Zajęcia odbywają się w specjalnie wydzielonej części szkoły, *Realizujemy program pomagający dzieciom osiągnąć dojrzałość szkolną, * Prowadzimy zajęcia rytmiczne, z gimnastyki korekcyjnej oraz logopedyczne, * Dzieci są objęte pomocą pedagoga szkolnego i psychologa, * Mamy świetnie wyposażone sale „zerówek” , * Często uczestniczymy w wyjściach na przedstawienia muzyczne i teatralne, * Wyjeżdżamy na wycieczki, * Odwiedzamy małe zakłady pracy. Edukacja wczesnoszkolna klasy I – III: * Zajęcia zintegrowane prowadzi jeden nauczyciel, dostosowując czas zajęć do aktywności uczniów, * Dzieci z klas I – III mają do swojej dyspozycji I piętro budynku, * W wyremontowanych salach lekcyjnych znajduje się część dydaktyczna i kącik wypoczynkowy, * Uczniowie od pierwszej klasy uczestniczą w zajęciach komputerowych w pracowni, * Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w salach gimnastycznych, * Języki angielski prowadzony jest przez nauczycieli specjalistów, * Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, * Uczniowie uczestniczą w programie Powszechnej Nauki Pływania na basenie oraz w projekcie „Akademia Małego Muzyka”, „Owoce w szkole”, „Mały teatr” – wyjścia do teatru, jesteśmy w SKO. Realizujemy program „Mleko w szkole” dla wszystkich naszych uczniów. Edukacja w klasach IV-VI: *KLASA TEATRALNA!!! INNOWACJA PEDAGOGICZNA - NOWOŚĆ!!! W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy otworzyliśmy KLASY O PROFILU TEATRALNYM!! (dodatkowe godziny języka polskiego - PROGRAM AUTORSKI, warsztat teatralny, zajęcia integracyjne, zajęcia z aktorami teatralnymi). Współpracujemy z Instytutem Kulturoznawstwa UAM! Zapraszamy!! *PROWADZIMY KLASY SPORTOWE (od klasy IV) O PROFILU PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW. Nabór do klas odbywa się pod koniec klasy III. Klasy realizują program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo (4 godziny zajęć obowiązkowych, 6 godzin treningów). *Zajęcia z przyrody w klasach IV-VI objęte są patronatem Wydziału Biologii UAM. *Prowadzimy współpracę z Instytutem Kulturoznawstwa UAM. *Uczniowie w ramach wewnętrznego projektu „Poznajemy kraje UE” w ramach lekcji przyrody poznają państwa UE. *Szkoła uczestniczy w programie „Lepsza Szkoła", „Szkoła Dobrych Rozwiązań". *Uczniowie uzyskują pomoc w opanowaniu wiedzy i umiejętności przekazywanych na lekcjach w ramach zajęć wyrównawczych (j. polski, matematyka, j. angielski, ORTOGRAFFITI). *W ramach zajęć dodatkowych uczniowie mogą uczestniczyć w pracach Samorządu Uczniowskiego, zajęciach rozwijających uzdolnienia, Akademii Filmowej, organizowaniu imprez szkolnych. Posiadamy także bogatą ofertę zajęć sportowych dla wszystkich dzieci. W naszej szkole : *Będą Cię uczyć świetnie wykształceni nauczyciele, realizujący wraz z uczniami swoje pasje i zainteresowania. *Nauczysz się języka angielskiego. *Prowadzimy lekcje etyki. *Otrzymasz pomoc, gdy napotkasz trudności ( dodatkowe zajęcia, pedagog, psycholog). *Będziesz się dobrze bawić, biorąc udział w różnych imprezach (Zielona Szkoła, Festyn, wycieczki szkolne, biwaki, dyskoteki i inne). *Możesz uczestniczyć w zajęciach rytmiki, imprezach kulturalnych. *Możesz uczestniczyć w konkursach: ekologicznych, przyrodniczych, ortograficznych, recytatorskich, literackich, matematycznych, plastycznych, muzycznych i sportowych. W naszej szkole możesz: *Jeść obiady w stołówce. *Korzystać z opieki pedagoga i psychologa. *Korzystać z biblioteki. *Mieć wpływ na pracę szkoły działając w samorządzie szkolnym. *Brać udział w różnych kołach zainteresowań: teatralnym, przyrodniczo–ekologicznym, polonistycznym, matematycznym, plastycznym, sportowym (siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna) i innych. *Nauczyć się pływać na lekcjach wychowania fizycznego w klasie III. *Należeć do drużyny harcerskiej. *Grać w Uczniowskim Klubie Sportowym „Hetman Sobieski” w siatkówkę. *Otrzymać pomoc w nauce. *Uczestniczyć w pracach Samorządu Uczniowskiego. *Co roku organizujemy obozy sportowo-muzyczne letnie i zimowe dla dzieci naszej szkoły. Nasza szkoła istnieje od ponad 30 lat i przez ten czas ciągle się rozwija. Nauczyciele tworzyli i tworzą przyjazny uczniom klimat do nauki. Wszystkim nam, pracującym w szkole, przyświeca jeden cel - zapewnienie uczniom najlepszego startu w przyszłość. Dlatego wspieramy aktywność dzieci, rozwijamy ich zainteresowania, wspomagamy w trudnościach szkolnych, przygotowujemy do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, uczymy tolerancji i szacunku. Przede wszystkim przygotowujemy swoich uczniów do następnego etapu edukacyjnego w gimnazjum.
Języki
angielski
Osiągnięcia
Powinieneś wiedzieć, że : - Uzyskujemy bardzo wysokie wyniki sprawdzianu po klasie 6. - Uzyskaliśmy certyfikat "Wiarygodna Szkoła Podstawowa" - Posiadamy dyplom „Szkoła z klimatem", „Szkoły bez przemocy". - Zdobyliśmy tytuł „Szkoła z klasą”, „Lepsza Szkoła" - Uzyskaliśmy certyfikat ORTOGRAFFITI, certyfikat za udział w akcji „Bezpieczne wakacje" oraz tytuł „Szkoły dobrze wychowanej". - Zdobyliśmy certyfikat „Z Pyrkiem bezpieczniej" - Co roku bierzemy udział w akcji „Góra Grosza" - Jesteśmy kilkukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mc Zielona Liga”. - Uczestniczyliśmy w programie ekologicznym „Raban/Recykling”, w którym zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem. - Od wielu lat zbieramy makulaturę i inne surowce wtórne. - Promujemy zdrowy tryb życia, poprzez udział w różnych projektach międzyszkolnych. - Bierzemy udział w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, „Talerz gorącej zupy”, pomoc schronisku dla zwierząt. - Organizujemy imprezy wewnątrzszkolne : pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, jasełka. - We współpracy z rodzicami organizujemy kiermasze i festyn. - Zdobyliśmy mistrzostwo m. Poznania i III miejsce w rozgrywkach wojewódzkich w piłce siatkowej dziewcząt. - Zdobyliśmy mistrzostwo wielkopolski w piłce siatkowej dziewcząt. - Zajmujemy corocznie wysokie lokaty w turnieju piłki siatkowej o Puchar Prezydenta m. Poznania. - Uczniowie klas sportowych zdobywali i zdobywają pierwsze lub czołowe miejsca w mistrzostwach pływackich, turniejach piłki siatkowej i ręcznej. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z ich osiągnięć.
Dojazd
Dojazd na dworzec na os. Sobieskiego: tramwajami PST oraz autobusami (51,74, 85, 90, 91, 93, 98). Następnie kierować się wzdłuż bloków 25 i dalej do bloku 21. Bezpośrednio autobusami 90 i 93.
Historia
Historia 1 IX 1983 Pierwsza uroczysta inauguracja roku szkolnego. Otwarcia szkoły dokonuje pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15, Barbara Krzywkowska. Naukę rozpoczyna 1700 uczniów, uczy ich 53 nauczycieli. 14 VI 1985 114 pierwszych absolwentów otrzymuje świadectwa ukończenia ośmioletniej SP 15. 18 X 1986 Uroczystość nadania SP 15 imienia Jana III Sobieskiego. Przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez ZNTK, otwarcie Izby Patrona oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej z mottem, którym są słowa króla Jana III Sobieskiego: „Tak bym życzył iść …”. 1986 Powstanie Klubu Sportowego „Sobieski” (zapasy), który działa na terenie naszej szkoły do początku lat dziewięćdziesiątych. 1988 Powstanie hymnu szkoły. 1990 Zorganizowanie pierwszych klas sportowych o profilu koszykówki i lekkiej atletyki. 1994/1995 Objęcie funkcji dyrektora przez pana Piotra Grembowskiego. 1995/1996 Otwarcie pierwszej pracowni komputerowej. 1996/1997 Pierwszy wyjazd uczniów na „zieloną szkołę”. 1997/1998 Objęcie funkcji dyrektora przez panią Ewą Ostrowską 1997/1998 Powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hetman Sobieski” 1998/1999 Powstanie znaku graficznego szkoły. 1999/2000 Reforma systemu oświaty- Szkoła Podstawowa nr 15 zostaje sześcioletnią szkołą podstawową. 2000/2001 Otwarcie pierwszej klasy zerowej. 2001/2002 SP 15 dołącza do sieci szkół promujących zdrowy styl życia. 2003/2004 Uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkoła z klasą”. 2005 Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie edukacyjnym „Raban! Recykling, a nie bałagan”. 2005 Zainicjowanie akcji „Szklanka mleka”, kontynuowanej w kolejnych latach szkolnych. 2005/2006 Dotacja z Unii Europejskiej – pracownia komputerowa zostaje wyposażona w dziewięć w pełni oprogramowanych stanowisk z serwerem i dostępem do Internetu. 2006 Uzyskanie certyfikatu „Z Pyrkiem bezpieczniej” za przeprowadzenie na terenie szkoły działań kształtujących u dzieci nawyki bezpiecznych zachowań. 2008: Szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Moja szkoła w Unii Europejskiej” 2009: Budowa siłowni zewnętrznej 2010: Modernizacja placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej i plażowej 2011: Remont jeden sali gimnastycznej, budowa boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej 2014: Nawiązanie współpracy z Teatrem Nowym w Poznaniu, otwarcie klasy teatralnej, uzyskanie certyfikatu za udział w akcji „Bezpieczne wakacje”. Wymiana sprzętu w sali komputerowej. 2015: Remont drugiej sali gimnastycznej, dalsza rozbudowa boisk sportowych. Szkoła uzyskała certyfikat ORTOGRAFFITI
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klas pierwszych. Dysponuje odpowiednimi salami i pomocami dydaktycznymi. Dzieciom zapewnia się możliwość korzystania z gimnastyki korekcyjnej, pomocy psychologa i pedagoga oraz opieki świetlicowej.
Zajęcia pozalekcyjne
Prowadzimy wiele kół zainteresowań, np.: plastyczne, muzyczne, z języka polskiego, matematyki, przyrody, historyczne. Szkoła organizuje także zajęcia wyrównawcze, korekcyjne oraz socjoterapeutyczne.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe