Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego
Adres
Osiedle Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań
Telefon
061 823-44-61
Fax
061 823 44 61
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krystyna Hakowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Szkoła Podstawowa nr 15 z wieloletnią tradycją należy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 mieszczącego się na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu.

Oferujemy klasy ogólnodostępne i sportowe o profilu piłki siatkowej dla dziewczynek i piłki nożnej dla chłopców.

Świetlica szkolna czynna jest od 6.00 - 17.00.
(osobna świetlica dla uczniów klas I i klas II i III). Panie oferują pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, zajęcia plastyczne (malowanie, wycinanie, rysowanie), różne konkursy tematyczne, czytanie bajek, zorganizowany wypoczynek w formie zabaw ruchowych na boisku szkolnym.

Stołówka szkolna oferuje obiady przygotowywane przez firmę cateringową, które dzieci spożywają pod opieką pań ze świetlicy lub wychowawcy.

Opieka pedagoga szkolnego i psychologa szkoła zatrudnia 2 psychologów i pedagoga, którzy w każdej chwili służą radą i pomocą zarówno uczniom, nauczycielom jak i rodzicom.

Opieka medyczna pani pielęgniarka jest codziennie w szkole, sprawując podstawową opiekę nad naszymi uczniami.

Baza szkoły:tablice interaktywne w salach, pracownia informatyczna, dwie duże sale gimnastyczne, sala do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, miejsce do zajęć logopedycznych, biblioteka szkolna. Każde dziecko ma swoja szafkę na odzież i przybory szkolne.

 Klasy I-III

Zajęcia zintegrowane prowadzi jeden nauczyciel, dostosowując czas zajęć do aktywności uczniów. odbywają się one w salach wyposażonych w odpowiednie meble, zabawki, miejsce rekreacyjne. Organizujemy wyjścia na przedstawienia muzyczne i teatralne oraz do kina. Wyjeżdżamy na wycieczki, odwiedzamy małe zakłady pracy. Uczniowie uczestniczą w zajęciach komputerowych w pracowni wyposażonej w komputery, laptopy i tablety.  Uczniowie rozwijają swoje kompetencje cyfrowe i umiejętność programowania dzięki udziałowi w projektach Zaprogramuj Przyszłość i Mega Misja. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w salach gimnastycznych i boiskach znajdujących się na świeżym powietrzu. Język angielski prowadzony jest przez nauczycieli specjalistów. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczniowie uczestniczą w programie Powszechnej Nauki Pływania na basenie oraz w projekcie „Akademia Filmowa”, jesteśmy w SKO. Realizujemy program „Mleko w szkole” dla wszystkich naszych uczniów.

Klasy IV-VIII - Zajęcia z przyrody w klasach IV-VI objęte są patronatem Wydziału Biologii UAM. Prowadzimy współpracę z Instytutem Kulturoznawstwa UAM. Szkoła uczestniczy w programie „Lepsza Szkoła", „Szkoła Dobrych Rozwiązań". Uczniowie uzyskują pomoc w opanowaniu wiedzy i umiejętności przekazywanych na lekcjach w ramach zajęć wyrównawczych (j. polski, matematyka, j. angielski). W ramach zajęć dodatkowych uczniowie mogą uczestniczyć w pracach Samorządu Uczniowskiego, zajęciach rozwijających uzdolnienia, Akademii Filmowej, organizowaniu imprez szkolnych. Posiadamy także bogatą ofertę zajęć sportowych dla wszystkich dzieci.

Języki
angielski, hiszpański
Osiągnięcia

Certyfikaty:  "Wiarygodna Szkoła Podstawowa" „Szkoła z klimatem", „Szkoła bez przemocy" „Szkoła z klasą”, „Raban! Recykling, a nie bałagan”,
 „Z Pyrkiem bezpieczniej” „Bezpieczne wakacje”, „Ortograffiti” , „Szkoła dobrze wychowana" „Zaprogramuj przyszłość”.

 

Akcje: „Szklanka mleka”, „Góra grosza”, „Talerz gorącej zupy”, pomoc schronisku dla zwierząt, „5 porcji warzyw i owoców”, „Szlachetna Paczka”.

 

Sport: Zdobyliśmy mistrzostwo m. Poznania i III miejsce w rozgrywkach wojewódzkich w piłce siatkowej dziewcząt, mistrzostwo Wielkopolski w piłce siatkowej dziewcząt. Zajmujemy corocznie wysokie lokaty w turnieju piłki siatkowej o Puchar Prezydenta m. Poznania. Uczniowie klas sportowych zdobywali i zdobywają pierwsze lub czołowe miejsca w mistrzostwach pływackich, turniejach piłki siatkowej i ręcznej. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z ich osiągnięć.


 

Dojazd
Dojazd na dworzec na os. Sobieskiego: tramwajami PST oraz autobusami (51,74, 85, 90, 91, 93, 98). Następnie kierować się wzdłuż bloków 25 i dalej do bloku 21. Bezpośrednio autobusami 90 i 93.
Historia

1 IX 1983 pierwsza uroczysta inauguracja roku szkolnego. Otwarcia szkoły dokonała ówczesna pani dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 15, Barbara Krzywkowska.18 X 1986 odbyło się uroczyste nadanie SP 15 imienia Jana III Sobieskiego. Przekazano szkole sztandar ufundowany przez ZNTK odsłonięto tablicę pamiątkową z mottem, którym są słowa króla Jana III Sobieskiego:
„Tak bym życzył iść …”.W roku szkolnym 1997/1998 powstał Uczniowski Klub Sportowy „Hetman Sobieski”, który do dnia dzisiejszego odnosi sukcesy
w siatkówce dziewcząt.  

Od 1 września 2019 funkcję dyrektora naszej szkoły objęła pani Krystyna Hakowska, która kontynuuje tradycje, ale także wprowadza zmiany i z zapałem udoskonala naszą szkołę oraz teren wokół niej.

Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klas pierwszych. Dysponuje odpowiednimi salami i pomocami dydaktycznymi. Dzieciom zapewnia się możliwość korzystania z gimnastyki korekcyjnej, pomocy psychologa i pedagoga oraz opieki świetlicowej.
Zajęcia pozalekcyjne

 Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych:

- zajęcia rozwijające zainteresowania: koła plastyczne, matematyczne, przyrodnicze, taneczne, dyskusyjne, gry planszowe, robotyka, sportowe (pływanie, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, łyżwy, narty);  

-zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i wspierające: wyrównawcze, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, 
korekcyjno-kompensacyjne.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji