Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Zespół szkół
Adres
Osiedle Piastowskie 65, 61-156 Poznań
Telefon
61 877-13-00
Fax
61 877-13-00
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Czeszewska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Opis

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 posiada wieloletnią tradycję sportową oraz status najlepszej pływackiej szkoły w Wielkopolsce. Nasi uczniowie to wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski w Pływaniu i rekordziści Polski oraz medaliści tenisa stołowego w Poznaniu i Wielkopolsce.  Nasi uczniowie osiągają też pierwsze sukcesy w skokach do wody.

W roku szkolnym 2020/2021 utworzone zostaną trzy klasy pierwsze o PROFILU PŁYWANIE.
Zapisy do szkoły trwają od 06 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r
.

OFERTA EDUKACYJNA:
KLASY PIERWSZE O PROFILU PŁYWANIE - 3 godziny pływania (klasa 1), 4 godziny pływania (klasa 2), 5 godzin pływania (klasa 3) oraz 1 godzina tenisa stołowego i dodatkowe 3 godziny wychowania fizycznego (z nauczycielem wychowania fizycznego).

OFERTA OPIEKUŃCZA: 1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00 i oferuje: - pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych; - przygotowywanie dzieci do zajęć na basenie (odprowadzanie i przyprowadzanie); - zajęcia plastyczne: orgiami, malowanie, wycinanie, rysowanie; - konkursy tematyczne, quizy; - "cicha sala" do relaksu i odpoczynku; - zorganizowany wypoczynek w formie zabaw ruchowych na boisku szkolnym
2. Opieka pedagoga szkolnego i psychologa. 3. Stołówka szkolna oferuje smaczne dwudaniowe obiady, które dzieci spożywają pod opieką wychowawcy świetlicy. Każde dziecko z klas I – III otrzymuje codziennie mleko oraz owoce i warzywa. W szkole funkcjonuje sklepik, w którym można kupić bułki, owoce, jogurty. 4. Wypoczynek letni i zimowy. Organizowane są obozy rekreacyjno-sportowe dla uczniów klas I – VI pod opieką trenerów pływania i tenisa stołowego oraz nauczycieli naszej szkoły. 5. Warunki lokalowe: zajęcia klas I – III odbywają się na parterze szkoły w wyremontowanych salach. Pomieszczenia lekcyjne wyposażone są w odpowiednie meble, zabawki, miejsce rekreacyjne. Każde dziecko ma swoja szafkę na odzież i przybory szkolne. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła dysponuje: nowoczesną salą gimnastyczną, nową pracownią komputerową z tablicą interaktywną, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, pracowniami multimedialnymi, profesjonalną pracownią językową, aulą, Multimedialnym Centrum Informacji w bibliotece szkolnej, stołówką. 6. Opieka medyczna, pedagogiczna i psychologiczna. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog sportowy oraz pielęgniarka. Szkoła oferuje dzieciom zajęcia wyrównawcze, kompensacyjne, terapeutyczne, zajęcia z logopedą. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są objęci stałą opieką Wielkopolskiej Przychodni Sportowo – Lekarskiej. W 2009 r. został odremontowany budynek szkolny. Szkoła posiada nowoczesny system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

Języki
angielski
Osiągnięcia
1. Szkoła posiada wieloletnią tradycję sportową oraz status najlepszej pływackiej szkoły w Wielkopolsce. Nasi uczniowie to wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski w Pływaniu i rekordziści Polski. Od wielu lat szkoła zajmuje pierwsze miejsce w Wielkopolskiej Lidze Pływackiej. 2. Uczniowie zajmują czołowe miejsca w miejskich i wojewódzkich zawodach z tenisa stołowego. 3. Nasi uczniowie to finaliści wojewódzkich olimpiad przedmiotowych. 4. Wysokie lokaty w wojewódzkim konkursie matematycznym „Kangur”. 5. Finaliści konkursu Złota Żabka (język polski, matematyka). 6. Szkoła osiąga wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych (wyżej niż średnia miasta Poznania).
Dojazd
tramwaj linii nr 4, 7, 12, 13, autobus nr 74
Historia
„Czternastka” to pierwsza szkoła zbudowana po wojnie na prawym brzegu Warty. Rozpoczęła swoją pracę 1 września 1950 roku. Od 1976 roku za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania Szkoła Podstawowa nr 14 w Poznaniu została mianowana szkołą sportową o profilu pływackim. Od początku istnienia SP 14 była uznawana za jedną z najlepszych szkół pływackich w kraju. Wielu wybitnych zawodników swoje sukcesy zawdzięcza trenerom tej szkoły.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Nauczyciele i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia zajęć z dziećmi 6-letnimi i 7-letnimi.Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Nauczyciele korzystają z bogatej bazy multimedialnej. Już od pierwszej klasy dzieci biorą udział w zajęciach komputerowych w profesjonalnej pracowni.
Zajęcia pozalekcyjne
- kółko teatralne - kółko plastyczne - kółko taneczne - chór szkolny - kółko sportowe – tenis stołowy - kółko matematyczne - logopeda
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
60
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe