Poznań
Szkoła podstawowa
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Zespół szkół
Adres
Osiedle Piastowskie 65, 61-156 Poznań
Telefon
61 877-13-00
Fax
61 877-13-00
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Czeszewska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
  • Boisko szkolne
  • sala lekcyjna
  • Sala gimnastyczna
  • sala komputerowa
  • korytarz szkolny
  • Zajęcia na basenie
  • Zajęcia z tenisa stołowego
Opis

ROZPOCZYNAMY NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH!

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

  • 28 marca - 15 kwietnia 2022 r. - składanie wniosku o przyjecie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 posiada wieloletnią tradycję sportową oraz status najlepszej pływackiej szkoły w Wielkopolsce. Nasi uczniowie to wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski w Pływaniu i rekordziści Polski oraz medaliści tenisa stołowego w Poznaniu i Wielkopolsce.  Nasi uczniowie osiągają też pierwsze sukcesy w skokach do wody. Jest to szkoła warta poznania i zainteresowania. Jedyna szkoła w Poznaniu, która wśród swoich absolwentów ma czterech medalistów olimpijskich!!

W roku szkolnym 2022/2023 utworzone zostaną dwie klasy pierwsze o PROFILU PŁYWANIE.
ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE - SOBOTA, 19 MARCA 2022!
Uczestnictwo w drzwiach otwartych wymaga telefonicznego kontaktu z sekretariatem szkoły w celu ustalenia godziny przybycia.

OFERTA EDUKACYJNA:
KLASY PIERWSZE O PROFILU PŁYWANIE - 3 godziny pływania (klasa 1), 4 godziny pływania (klasa 2), 5 godzin pływania (klasa 3) oraz 1 godzina tenisa stołowego i dodatkowe 3 godziny wychowania fizycznego (z nauczycielem wychowania fizycznego).

OFERTA OPIEKUŃCZA: 1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00 i oferuje: - pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych; - przygotowywanie dzieci do zajęć na basenie (odprowadzanie i przyprowadzanie); - zajęcia plastyczne: orgiami, malowanie, wycinanie, rysowanie; - konkursy tematyczne, quizy; - "cicha sala" do relaksu i odpoczynku; - zorganizowany wypoczynek w formie zabaw ruchowych na boisku szkolnym
2. Opieka pedagoga szkolnego i psychologa. 3. Stołówka szkolna oferuje smaczne dwudaniowe obiady, które dzieci spożywają pod opieką wychowawcy świetlicy. Każde dziecko z klas I – III otrzymuje codziennie mleko oraz owoce i warzywa. W szkole funkcjonuje sklepik, w którym można kupić bułki, owoce, jogurty. 4. Wypoczynek letni i zimowy. Organizowane są obozy rekreacyjno-sportowe dla uczniów klas I – VI pod opieką trenerów pływania i tenisa stołowego oraz nauczycieli naszej szkoły. 5. Warunki lokalowe: Szkoła stwarza swoim młodym sportowcom doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju. Placówka jest mała i kameralna. Zajęcia klas I – III odbywają się na parterze szkoły w wyremontowanych salach. Pomieszczenia lekcyjne wyposażone są w odpowiednie meble, zabawki, miejsce rekreacyjne. Każde dziecko ma swoja szafkę na odzież i przybory szkolne. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła dysponuje: nowoczesną salą gimnastyczną, nową pracownią komputerową z tablicą interaktywną, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, pracowniami multimedialnymi, profesjonalną pracownią językową, aulą, Multimedialnym Centrum Informacji w bibliotece szkolnej, stołówką.Treningi pływackie odbywają się na nowoczesnej krytej pływalni zlokalizowanej obok szkoły - Basen POSiR 6. Opieka medyczna, pedagogiczna i psychologiczna. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog sportowy oraz pielęgniarka. Szkoła oferuje dzieciom zajęcia wyrównawcze, kompensacyjne, terapeutyczne. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są objęci stałą opieką Wielkopolskiej Przychodni Sportowo – Lekarskiej. W 2009 r. został odremontowany budynek szkolny. Szkoła posiada nowoczesny system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE - tutaj.

Języki
angielski
Osiągnięcia
1. Szkoła posiada wieloletnią tradycję sportową oraz status najlepszej pływackiej szkoły w Wielkopolsce. Nasi uczniowie to wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski w Pływaniu i rekordziści Polski. Od wielu lat szkoła zajmuje pierwsze miejsce w Wielkopolskiej Lidze Pływackiej. 2. Uczniowie zajmują czołowe miejsca w miejskich i wojewódzkich zawodach z tenisa stołowego. 3. Nasi uczniowie to finaliści wojewódzkich olimpiad przedmiotowych. 4. Wysokie lokaty w wojewódzkim konkursie matematycznym „Kangur”. 5. Finaliści konkursu Złota Żabka (język polski, matematyka). 6. Szkoła osiąga wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych (wyżej niż średnia miasta Poznania).
Dojazd
tramwaj linii nr 4, 7, 12, 13, autobus nr 74
Historia
„Czternastka” to pierwsza szkoła zbudowana po wojnie na prawym brzegu Warty. Rozpoczęła swoją pracę 1 września 1950 roku. Od 1976 roku za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania Szkoła Podstawowa nr 14 w Poznaniu została mianowana szkołą sportową o profilu pływackim. Od początku istnienia SP 14 była uznawana za jedną z najlepszych szkół pływackich w kraju. Wielu wybitnych zawodników swoje sukcesy zawdzięcza trenerom tej szkoły.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Nauczyciele i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia zajęć z dziećmi 6-letnimi i 7-letnimi.Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Nauczyciele korzystają z bogatej bazy multimedialnej. Już od pierwszej klasy dzieci biorą udział w zajęciach komputerowych w profesjonalnej pracowni.
Zajęcia pozalekcyjne
- kółko teatralne - kółko plastyczne - kółko taneczne - chór szkolny - kółko sportowe – tenis stołowy - kółko matematyczne
Drzwi otwarte
Zapraszamy na DRZWI OTWARTE - sobota, 19 marca 2022 r.
Uczestnictwo w DRZWIACH OTWARTYCH wymaga telefonicznego kontaktu z sekretariatem szkoły (61 877 13 00), w celu ustalenia godziny przybycia jednego rodzica wraz z dzieckiem.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
50
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe