Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego
Adres
Żniwna 1, 61-663 Poznań
Typ placówki
Szkoła podstawowa