Poznań
Przedszkole
Publiczne Przedszkole PAROSTATEK
Adres
STAROŁĘCKA 42, 61-341 Poznań
Telefon
533335390
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Publiczne Przedszkole PAROSTATEK
 • Publiczne Przedszkole PAROSTATEK
 • Publiczne Przedszkole PAROSTATEK
 • Publiczne Przedszkole PAROSTATEK
Opis

 

Jeśli będziemy dla naszych dzieci inspirującym przykładem, jak dbać o siebie nie raniąc przy tym innych, to nauczymy ich wszystkiego, czego w życiu potrzebują.”

Isolde Teschne

Przedszkole PAROSTATEK  jest miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać się w przyjaznej atmosferze. W każdym dziecku chcemy rozbudzać ciekawość świata, szacunek do samego siebie i innych ludzi oraz wrażliwość. Nasze przedszkolaki to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu oraz radzą sobie z porażkami. Bardzo ważne jest dla nas, aby potrafiły współpracować, były samodzielne, refleksyjnie podchodziły do rzeczywistości, szukały twórczych rozwiązań. Pielęgnujemy w nich wrodzoną ciekawość i otwartość. Dbamy, aby podczas codziennych zajęć towarzyszyła im radość i satysfakcja z odkrywania i doświadczania świata.

Głównym i wiodącym celem działalności przedszkola jest wspieranie dzieci w rozwoju korzystając z założeń edukacji wzbogacającej życie opartej na ideach Porozumienia bez Przemocy (NVC) według Marshalla B. Rosenberga.

Godziny otwarcia od
6:30 - 17:00
Koła zainteresowań

Personel

Świadomy dorosły dbający o rozwój osobisty, uważny i wrażliwy na potrzeby własne i drugiego człowieka.


Osiągnięcia

NASZE WARTOŚCI

 • Więzi społeczności przedszkolnej.
 • Radość czerpana z pokonywania trudności.
 • Wysoki poziom zajęć dydaktycznych.
 • Respektowanie granic.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Wzajemny szacunek.
 • Otwartość na nowe pomysły i inspiracje.

WSPIERANIE  ROZWOJU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 • Wspieranie rozwoju tożsamości – kim jestem, co przeżywam, co lubię, co potrafię
 • Uwaga na dziecku – nazywanie jego przeżyć, uczuć i potrzeb, szukanie strategii ich zaspokajania
 • Towarzyszenie w przeżywaniu trudnych emocji
 • Dawanie przestrzeni na wybór – działań, aktywności, sposobów spędzania czasu
 • Wspieranie dziecka w mówieniu o tym czego chce, w sposób klarowny z zachowaniem szacunku dla innych
 • Wskazywanie jaki wpływ na innych mają jego działania
 • Mediacje

Dodatkowe zajęcia

oferujemy bezpłatnie:

- język angielski
- rytmikę
- religię

oraz szeroki wybór zajęć dodatkowych płatnych (wybierają rodzice)

Kontakty zagraniczne
Przedszkole realizuje Projekt „Europejski rejs Parostatkiem ”, którego celem  jest wzrost kompetencji językowych nauczycieli Publicznego Przedszkola Parostatek w Poznaniu poprzez udział w szkoleniach języka angielskiego w Wielkiej Brytanii .Realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.


Drzwi otwarte
12 marca 2022 godz .10-12
Organ prowadzący
Ogólnopolski Operator Oświaty
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
75
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

Pliki do pobrania
klauzulainformacyjna
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
oświadczenie nr 1 wielodzietność
oświadczenie nr 2 samotne wychowanie