Poznań
Przedszkole
Puliczne Przedszkole Motylarnia
Adres
Łagodna 4, 60-680 Poznań
Telefon
533 335 854
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Puliczne Przedszkole Motylarnia
 • sala Modraszków
 • sala Modraszków
 • sala Modraszków
 • sala Modraszków
 • sala Cytrynków
 • sala Cytrynków
 • sala Cytrynków
Opis

Jeśli będziemy dla naszych dzieci inspirującym przykładem, jak dbać o siebie nie raniąc przy tym innych, to nauczymy ich wszystkiego, czego w życiu potrzebują.”

Isolde Teschne

Przedszkole MOTYLARNIA  jest miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać się w przyjaznej atmosferze. W każdym dziecku chcemy rozbudzać ciekawość świata, szacunek do samego siebie i innych ludzi oraz wrażliwość. Nasze przedszkolaki to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu oraz radzą sobie z porażkami. Bardzo ważne jest dla nas, aby potrafiły współpracować, były samodzielne, refleksyjnie podchodziły do rzeczywistości, szukały twórczych rozwiązań. Pielęgnujemy w nich wrodzoną ciekawość i otwartość. Dbamy, aby podczas codziennych zajęć towarzyszyła im radość i satysfakcja z odkrywania i doświadczania świata.

Głównym i wiodącym celem działalności przedszkola jest wspieranie dzieci w rozwoju korzystając z założeń edukacji wzbogacającej życie opartej na ideach Porozumienia bez Przemocy (NVC) według Marshalla B. Rosenberga.

Dodatkowe zajęcia

oferujemy bezpłatnie:

- język angielski
- rytmikę
- religię

oraz szeroki wybór zajęć dodatkowych płatnych (wybierają rodzice)

Godziny otwarcia od
7:00 - 17:00
Personel
Świadomy dorosły dbający o rozwój osobisty,uważny i wrażliwy na potrzeby własne i drugiego człowieka.
Osiągnięcia

NASZE WARTOŚCI

 • Więzi społeczności przedszkolnej.
 • Radość czerpana z pokonywania trudności.
 • Wysoki poziom zajęć dydaktycznych.
 • Respektowanie granic.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Wzajemny szacunek.
 • Otwartość na nowe pomysły i inspiracje.

WSPIERANIE  ROZWOJU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 • Wspieranie rozwoju tożsamości – kim jestem, co przeżywam, co lubię, co potrafię
 • Uwaga na dziecku – nazywanie jego przeżyć, uczuć i potrzeb, szukanie strategii ich zaspokajania
 • Towarzyszenie w przeżywaniu trudnych emocji
 • Dawanie przestrzeni na wybór – działań, aktywności, sposobów spędzania czasu
 • Wspieranie dziecka w mówieniu o tym czego chce, w sposób klarowny z zachowaniem szacunku dla innych
 • Wskazywanie jaki wpływ na innych mają jego działania
 • Mediacje

Drzwi otwarte

19 marca 2022  godz .10-12

 


Organ prowadzący
Ogólnopolski Operator Oświaty
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
50
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

Pliki do pobrania
klauzula informacyjna
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
oświadczenie nr 1 wielodzietność
oświadczenie nr 2 samotne wychowanie
oświadczenie nr 3 szczepienia