Poznań
Przedszkole
Puliczne Przedszkole Motylarnia
Adres
Łagodna 4, 60-680 Poznań
Telefon
533 335 854
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Puliczne Przedszkole Motylarnia
 • sala Modraszków
 • sala Modraszków
 • sala Modraszków
 • sala Modraszków
 • sala Cytrynków
 • sala Cytrynków
 • sala Cytrynków
Opis

Jeśli będziemy dla naszych dzieci inspirującym przykładem, jak dbać o siebie nie raniąc przy tym innych, to nauczymy ich wszystkiego, czego w życiu potrzebują.”

Isolde Teschne

 

Publiczne Przedszkole MOTYLARNIA mieści się przy ul. Łagodnej 4. Usytuowane jest w cichej i spokojnej okolicy. Posiada dwie przestronne sale, wyposażone w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne. Plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. Placówka przeznaczona jest dla 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole MOTYLARNIA jest miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać się w miłej, przyjaznej atmosferze. W każdym dziecku chcemy rozbudzać ciekawość świata, szacunek do ludzi oraz wrażliwość. Nasze przedszkolaki to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu oraz radzą sobie z porażkami. Bardzo ważne jest dla nas, aby potrafiły współpracować, były samodzielne, refleksyjnie podchodziły do rzeczywistości, szukały twórczych rozwiązań. Pielęgnujemy w nich wrodzoną ciekawość i otwartość. Dbamy, aby podczas codziennych zajęć towarzyszyła im radość i satysfakcja z odkrywania i doświadczania świata.

Realizujemy innowacyjny program wychowania przedszkolnego Tablit oparty na metodzie projektów oraz technice modelowania dialogów  (QtA),  integrujący realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.

Inspiruje nas pedagogika Jespera Julla, duńskiego pedagoga i terapeuty rodziny. Twórcy humanistycznego podejścia wychowawczego, który  od ponad trzydziestu lat pomaga rodzicom na całym świecie w budowaniu bliskich relacji z dziećmi i rozwijaniu się razem z nimi. Wspiera także profesjonalistów w pracy nauczycielskiej, opiekuńczej i terapeutycznej. Podejście wychowawcze opiera na czterech podstawowych wartościach: równa godność, odpowiedzialność, integralność i autentyczność.

Dużą wagę przywiązujemy do postawy proekologicznej i wieloaspektowego dbania o środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem. Pokazujemy dzieciom szeroki kontekst naszych działań, to że jesteśmy częścią większej całości i że nasze wybory maja wpływ na to, w jakim świecie żyjemy.

Umożliwiamy konsultacje ze specjalistami różnych dziecin np.: logopedy czy psychologa.

Organizujemy warsztaty dla rodziców z cyklu świadome rodzicielstwo. W trakcie warsztatów wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania, dlaczego dzieci nie zawsze robią to czego dorośli od nich oczekują i co możemy zrobić, żeby zyskać więcej współpracy oraz jak budować porozumienie z dziećmi i wspierać je w stawaniu się szczęśliwymi i autentycznymi dorosłymi.

Głównym i wiodącym celem działalności przedszkola jest wspieranie dzieci w rozwoju korzystając z założeń edukacji wzbogacającej życie opartej na ideach Porozumienia bez Przemocy (NVC) według Marshalla B. Rosenberga.

Dodatkowe zajęcia

oferujemy bezpłatnie:

- język angielski

- rytmikę

- religię

oraz szeroki wybór zajęć dodatkowych płatnych (wybierają rodzice)

Godziny otwarcia od
6,30
Personel
Nauczyciele z zainteresowaniem i ciekawością szukają nowych  metod wspierania dzieci, dbają o swój rozwój osobisty Jednak najwięcej uczą się od dzieci w codziennej pracy poprzez wnikliwą obserwację.
Osiągnięcia

NASZE WARTOŚCI

 • Więzi społeczności przedszkolnej.
 • Radość czerpana z pokonywania trudności.
 • Wysoki poziom zajęć dydaktycznych.
 • Respektowanie granic.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Wzajemny szacunek.
 • Otwartość na nowe pomysły i inspiracje.

WSPIERANIE  ROZWOJU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 • Wspieranie rozwoju tożsamości – kim jestem, co przeżywam, co lubię, co potrafię
 • Uwaga na dziecku – nazywanie jego przeżyć, uczuć i potrzeb, szukanie strategii ich zaspokajania
 • Towarzyszenie w przeżywaniu trudnych emocji
 • Dawanie przestrzeni na wybór – działań, aktywności, sposobów spędzania czasu
 • Wspieranie dziecka w mówieniu o tym czego chce, w sposób klarowny z zachowaniem szacunku dla innych
 • Wskazywanie jaki wpływ na innych mają jego działania
 • Mediacje

Drzwi otwarte


 


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika