Poznań
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Cogito
Adres
Sierakowska 23, 60-367 Poznań
Telefon
533337457
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marzena Kędra
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Sale przedszkolne
 • SALE PRZEDSZKOLNE
 • SALA ROZWOJU I ZABAWY
 • FISZKI POSZUKUJĄCE
 • KOMPLEKSY ZAINTERESOWAŃ
 • KODOWANIE
Opis

JAKIMI METODAMI WYCHOWUJEMY I KSZTAŁCIMY W NASZYM PRZEDSZKOLU?

Najważniejszą zasadą wychowania w naszym przedszkolu jest przyjaźń, miłość i życzliwość wobec wychowanków. Czerpiemy z bogactwa myśli pedagogicznych C. Freineta oraz znakomitych pedagogów polskich. Pracujemy wg. autorskiego programu wychowania przedszkolnego „Mali Badacze w działaniu”, wykorzystujemy techniki Freinetowskie oraz inne alternatywne metody edukacyjne.

W przedszkolu gościmy ludzi z pasją, którzy wspierają nasze działania edukacyjne. Organizujemy zajęcia w terenie oraz wiele wycieczek tematycznych. Rada Rodziców, która działa w placówce, aranżuje różne działania na rzecz dzieci.

 

JAKIE SĄ PRZEDSZKOLAKI Z COGITO?


 • Mają swoje zdanie i potrafią je wyrażać. 
 • Świadome swoich uczuć i potrzeb - potrafią wyrażać emocje 
 • w sposób bezpieczny i komunikują swoje potrzeby.
 • Uważne – świadome swojego ciała, potrafiące się skoncentrować i wyciszyć.
 • Cierpliwe - w czekaniu na swoją kolej oraz na efekty swojego działania.
 • Wierzące w siebie i znające swoje mocne strony.
 • Kreatywne.
 • Przynależne do grupy/wspólnoty – służące wspólnocie i korzystające z jej dóbr.
 • Odważne – w próbowaniu świata, samodzielne i podejmujące próby bez lęku przed popełnianiem błędów.
 • Potrafiące rozpoznawać i odróżniać dobro od zła w sytuacjach życiowych.

 

W ZADANIACH

W RELACJACH

·         Odpowiedzialne za siebie

i zadania powierzone/wybrane.

·         Zorganizowane – potrafiące zaplanować swoją pracę

i  zadania.

·         Potrafiące rozwiązywać problemy i prosić o pomoc.

·         Samodzielne.

·         Potrafiące współpracować

z innymi w zadaniach wspólnych.

·         Radzące sobie z porażkami.

·         Asertywne – potrafią dbać o swoje granice i szanować granice innych osób.

·         Tolerancyjne – akceptują różnorodność.

·         Potrafią prosić o pomoc.

·         Komunikatywne.

·         Otwarte na nowe relacje i kontakt

z innymi.

·         Empatyczne i prospołeczne.

·         Ufające nauczycielce, która jest przewodniczką i towarzyszką

w odkryciach.

 

 

ŚRODKI WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA

 

Nasze działania w przypadku zachowań AKCEPTOWANYCH SPOŁECZNIE

• uznanie i pochwała,

• szczególne zaufanie wobec dziecka,

• prawo pierwszeństwa.Nasze metody w przypadku NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

·         konsekwencje naturalne,

·        tłumaczenie i wyjaśnianie,

·         autorefleksja dziecka,

·         propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie trudnych emocji,

·         dawanie informacji zwrotnych w oparciu o komunikat JA,

·         czasowe odebranie przyznanego przywileju.

 

Aby dowiedzieć się więcej o naszym przedszkolu i naszej pracy zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:
http://cogito-poznan.operator.edu.pl/ oraz profilu na facebooku:  https://www.facebook.com/cogitopoznan/

Godziny otwarcia od
6:30 - 17:00
Osiągnięcia
Praca z dziećmi wg autorskiego programu wychowania przedszkolnego „Mali Badacze w działaniu” inspirowana pedagogiką C. Freinet.
Dodatkowe zajęcia
Bezpłatnie: język angielski, rytmika (dla wszystkich dzieci), logopedia, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne (od 4 roku życia) z psycholożką.
Personel
Zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz psychologa, logopedę i terapeutę. 
Organ prowadzący
Ogólnopolski Operator Oświaty
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
KLAUZULA INFORMACYJNA