Poznań
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Cogito
Adres
Sierakowska 23, 60-367 Poznań
Telefon
533337457
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
 • Publiczne Przedszkole Cogito
Opis

JAKIMI METODAMI WYCHOWUJEMY I KSZTAŁCIMY W NASZYM PRZEDSZKOLU?

Najważniejszą zasadą wychowania w naszym przedszkolu jest przyjaźń, miłość i życzliwość wobec wychowanków. Czerpiemy z bogactwa myśli pedagogicznych C. Freineta oraz znakomitych pedagogów polskich. Pracujemy wg. autorskiego programu wychowania przedszkolnego „Mali Badacze w działaniu”, wykorzystujemy techniki Freinetowskie oraz inne alternatywne metody edukacyjne.

W przedszkolu gościmy ludzi z pasją, którzy wspierają nasze działania edukacyjne. Organizujemy zajęcia w terenie oraz wiele wycieczek tematycznych. Rada Rodziców, która działa w placówce, aranżuje różne działania na rzecz dzieci.

 

JAKIE DZIECKO WYCHOWUJE I KSZTAŁCI NASZE PRZEDSZKOLE?


Świadome swoich uczuć i potrzeb, potrafi wyrażać emocje w sposób bezpieczny i komunikuje swoje potrzeby.

Mające swoje zdanie i potrafiące je wyrażać.

Uważne – świadome swojego ciała, potrafiące się skoncentrować i wyciszyć.

Cierpliwe - w czekaniu na swoją kolej, efekty swojego działania.

Wierzące w siebie, znające swoje mocne strony.

Kreatywne.

Przynależne do grupy/ wspólnoty – służące wspólnocie i korzystające z jej dóbr.

Odważne – w próbowaniu świata, samodzielnie podejmuje próby, bez lęku przed popełnianiem błędów.

 Potrafiące rozpoznawać i odróżniać dobro od zła w sytuacjach życiowych.


W ZADANIACH:

Odpowiedzialne za siebie i zadania powierzone/wybrane.

Zorganizowane – potrafiące zaplanować swoje zadania.

Potrafiące rozwiązywać problemy i prosić o pomoc.

Samodzielne.

 Potrafiące współpracować z innymi w zadaniach wspólnych.

Radzące sobie z porażkami.


W RELACJACH: 

Asertywne – potrafi dbać o swoje granice i szanować granice innych osób.

Tolerancyjne – akceptuje różnorodność.

Potrafiące prosić o pomoc.

Komunikatywne.

Otwarte na nowe relacje i kontakt z innymi.

Empatyczne i prospołeczne.

Ufające nauczycielce, która jest przewodniczką i towarzyszką w odkryciach.

 

ŚRODKI WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA

 

W PRZYPADKU ZACHOWAŃ AKCEPTOWANYCH SPOŁECZNIE

 

·         uznanie i pochwała:

·         szczególne zaufanie wobec dziecka

·         prawo pierwszeństwa 

W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

·         konsekwencje naturalne,

·         tłumaczenie i wyjaśnianie

·         autorefleksja dziecka

·         propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie trudnych emocji

·         dawanie informacji zwrotnych w oparciu o komunikat JA

·         czasowe odebranie przyznanego przywileju


Aby dowiedzieć się więcej o naszym przedszkolu i naszej pracy zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:
http://cogito-przedszkole-poznan.familijny.pl/ oraz profilu na facebooku:  https://www.facebook.com/cogitopoznan/

Godziny otwarcia od
6.30
Osiągnięcia
Praca z dziećmi wg autorskiego programu wychowania przedszkolnego „Mali Badacze w działaniu” inspirowana pedagogiką C. Freinet.
Dodatkowe zajęcia
Bezpłatnie: język angielski, rytmika (dla wszystkich dzieci), logopedia, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne (od 4 roku życia) z psycholożką.
Personel
Zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz psychologa, logopedę i terapeutę. 
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika