Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 174 Królewna Śnieżka
Adres
0s.Jana III Sobieskiego 108, 60-688 Poznań
Telefon
618235299
Fax
618235299
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Ewa Gajewska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 174 Królewna Śnieżka
  • Przedszkole nr 174 Królewna Śnieżka
Opis
Przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, różnorodne zabawki, sprzęt muzyczny i audiowizualny.Sale zajęć zaopatrzone są w odpowiednie meble, sprzęt oraz różnorodne pomoce dydaktyczne, są estetycznie urządzone, kolorowe i każda posiada swój własny, niepowtarzalny klimat.Estetykę sal podnoszą kolorowe kąciki zainteresowań dostosowane do wieku dzieci. W przedszkolu preferujemy aktywne metody pracy z dziećmi wychodząc z założenia, że twórcze działanie jest naturalnym sposobem aktywności człowieka. Każde dziecko jest twórcze należy tylko stworzyć mu do tego odpowiednie warunki. Zabawy i zajęcia prowadzone we wszystkich grupach wiekowych są zgodne z programem MENiS,  podstawą programową.Chlubą naszego przedszkola jest piękny ogród przedszkolny. Jest zadbany, bardzo dobrze wyposażony w różnorodny sprzęt i urządzenia zabawowe, w którym kwiaty kwitną od wczesnej wiosny do późnej jesieni, tworząc zawsze wielobarwny bajkowy nastrój. Dzieci mają niepowtarzalną okazję do obcowania z pięknem natury. Obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie, cykliczność pór roku. Uczą się nazw wielu roślin, gdyż większość z nich w naszym ogrodzie posiada tabliczki znamionowe. Pomaga nam w tym ścieżka dydaktyczna zapachowo-dotykowa "Widzę, słyszę czuję". Ścieżka oprócz funkcji kształcącej i wychowawczej spełnia rolę rekreacyjną. Ogród to miejsce integracji, skupiające rodziny i społeczność lokalną na festynie rodzinnym czyli imprezie plenerowej, w której radość z bycia razem przeplata się z muzyką na żywo i wspólną zabawą. Uczestniczymy w Akcjach: Cała Polska Czyta Dzieciom, Sprzątanie Świata, Góra Grosza, Czyściochowe przedszkole, Mały miś w świecie wielkiej literatury. Obchodzimy święta: Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Dziecka. Pielęgnujemy tradycje: andrzejkowe, bożonarodzeniowe, karnawałowe i wielkanocne. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Nauczycielki korzystają z najnowszych koncepcji, metod i form pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Wykorzystują wzbogacone o nowatorskie i aktywizujące metody pracy: pedagogika zabawy, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, toki metodyczne Labana, Kniessów, Dennisona. Korzystają z klanzy i elementów choreoterapii. Prowadzą zabawy metodą aktywnego słuchania muzyki wg Betti Strauss. Każdego roku realizowany jest bogaty kalendarz imprez, uroczystości i wycieczek. Przedszkole organizuje również imprezy o charakterze środowiskowym m .innymi. Poznańskie Kolędowanie Przedszkolaków , Święto Piernika czyli kiermasz bożonarodzeniowy, Festyn Rodzinny z udziałem dzieci z najbliższej okolicy. Dzieci co roku biorą udział w imprezach sportowych: Sportowy Zajączek, Sportowa Wiosna AWF. Współpracujemy z absolwentami przedszkola. Wypracowaliśmy formy pomocy dziecku w adaptacji do przedszkola. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, realizując różnorodną tematykę zajęć, zapoznajemy z pojęciami dobra, prawdy, miłości, piękna, poprzez przykłady z literatury, cykliczne spotkania z teatrem, muzyką (koncerty raz w m-cu). Przedszkole ma wypracowany system współpracy z rodzicami dotyczący zachowania i rozwoju dziecka, polegający na indywidualnych kontaktach oraz cyklicznych spotkaniach warsztatowych.. Placówka zapewnia również dzieciom pomoc psychologiczną, logopedyczną, zdrowotną (w zakresie korekcji wad postawy). Rodzice mają okazje uczestniczyć w zajęciach otwartych i obserwować swoje dziecko na tle grupy. Współpracujemy ze szkołami SP nr 68 i SP nr 15 z Niepubliczną Szkołą Podstawową Zawsze Razem z osiedlową Biblioteką Publiczną z Administracją Osiedla i Samorządem Pomocniczym. Nasza kuchnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt gastronomiczny umożliwiający przygotowanie wartościowych smacznych posiłków. Personel kuchenny dba o różnorodność posiłków i estetykę ich podania. Dzieci otrzymują ciasto i ciasteczka własnoręcznie przygotowane przez kucharkę. Wspólne posiłki są okazją do spróbowania różnorodnych dań, jak również utrwalenia przez dzieci zasad dobrego zachowania przy stole. Każde dziecko jest najwyższą wartością naszego przedszkola.
Osiągnięcia

Przyznanie przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska krajowego certyfikatu LACE 2011 oraz  2012.  Przedszkole otrzymało Międzynarodowe Certyfikaty w latach 2013,2015,2016 i tytuł „ ECO SCHOOLS – ZIELONA FLAGA  ”.   W latach 2014-2018 zostaliśmy laureatami w miejskim   konkursie Zielony Poznań w kategorii najładniejszy zieleniec.   Zostaliśmy objęci patronatem programu Mamo Tato, wolę wodę! jako przedszkole promujące zdrowy tryb życia – aktywne spędzanie czasu.    Zdobyliśmy kolejny certyfikat w pracy z programem „Kubusiowi Przyjaciele Natury” pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Edukacji Narodowej.   Nasze dzieci zajmują czołowe miejsca w Ogólnopolskich konkursach. Współpracujemy z absolwentami naszego Przedszkola

Dodatkowe zajęcia
Język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, opieka psychologa, zajęcia komputerowe, religia na wniosek rodziców.
Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia przedszkola mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców.
Godziny otwarcia od
6.00
Koła zainteresowań
taniec, piłka nożna
Historia
Przedszkole nr 174 znajduje się na osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu. Przedszkole jest placówka publiczną, którego organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Przedszkole rozpoczęło swoje funkcjonowanie od roku 1983 r. Mieści się w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku. Posiada pięć sal zajęć wyposażonych w łazienki oraz dodatkową salę zajęć zaadoptowaną z sali rytmicznej. Nosi nazwę Królewna Śnieżka. Przedszkole posiada wypracowane przez lata tradycje związane z nazwą przedszkola "Królewna Śnieżka" hymn przedszkola, logo, folder przedszkola, uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Wydajemy okolicznościową gazetkę pt. Krasnalkowe Nowinki.
Personel
Kadra pedagogiczna zatrudniona w przedszkolu posiada pełne kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych i legitymuje się wykształceniem wyższy magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym .Nauczycielki pracujące w naszym przedszkolu to osoby kompetentne i odpowiedzialne. Systematycznie poszerzają swoją wiedzę, zdobywają nowe doświadczenie i umiejętności. Zatrudnieni są również pracownicy wspomagający pracę nauczaycieli.
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
konta bankowe indywidualne dla rodziców podane w systemie iPrzedszkole.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców