Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 43 Krasnala Hałabały
Adres
Wiązowa 5, 61-432 Poznań
Telefon
618321441
Fax
618321441
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Kałużna
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 43 Krasnala Hałabały
 • PLAC ZABAW 2017
 • PLAC ZABAW 2016
 • PROJEKT "BĄDŹMY ZDROWI - WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY
 • PROJEKT Z SEANEM PRZEZ ŚWIAT - HERBATKA U KRÓLOWEJ
 • SPOTKANIE Z WĘDKARZEM
 • WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY
 • WARSZTATY W INTERAKTYWNYM CENTRUM HISTORII OSTROWA TUMSKIEGO
 • PROJEKT UCZYMY SIĘ RAZEM ZYĆ - PRZEŁAMUJEMY STEREOTYPY
 • TURNIEJ PRZEDSZKOLAKA O PUCHAR WILDY
 • WYCIECZKA DO GABINETU STOMATOLOGICZNEGO
 • ŚWIĘTO KRASNALA HAŁABAŁY
 • PRZEDSTAWIENIE LOGOPEDYCZNE PIPI ŁAMIE JĘZYK
 • III PRZEGLĄD TANECZNIE W NASZEJ OKOLICY
 • DZIEŃ POSTACI Z BAJKI DWA RENIFERY
 • SPORTOWY ZAJĄCZEK W ARENIE
 • MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD PRZYŚPIEWEK LUDOWYCH - WIWAT WIELKOPOLSKA
 • FESTYN
 • FESTYN 2016
 • BALIK KARNAWAŁOWY 2016
 • WYCIECZKA DO KOŚCIANA NA WYSPĘ PIRATÓW 2016
Opis

MOTTO NASZEGO PRZEDSZKOLA "Wszystko co najważniejsze w życiu człowieka zdarza się w jego pierwszych sześciu latach" G.Vico Patronem przedszkola jest Krasnal Hałabała, który towarzyszy w nauce i zabawie: jeżykom, zajączkom, borsukom, niedźwiadkom i wiewiórkom.
Przedszkole zapewnia:

1) wszechstronny rozwój dziecka pod kierunkiem fachowej kadry pedagogicznej,

2) różnorodną i twórczą działalność edukacyjną dzieci w bezpiecznych warunkach,

3) zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów tj.: rytmika gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia, język angielski,

4) realizację autorskich programów: adaptacyjnego "Witaj w przedszkolu", ekologicznego „W zgodzie z przyrodą”, logopedycznego „Słyszę i mówię”, wychowawczego i profilaktycznego,

5) udział dzieci w:

- przedstawieniach teatralnych i muzycznych na terenie przedszkola i poza placówką (m.in. cyklicznie Filharmonia Pomysłów, Teatr Animacji, Przegląd dziecięcej twórczości artystycznej „Zielony Dębiec Spełnia Marzenia”),
- atrakcyjnych wycieczkach (m.in. Wyspa Piratów w Kościanie, Stare i Nowe ZOO, Palmiarnia,
- imprezach okolicznościowych (m.in. Dzień Postaci z Bajki, Święto Przedszkolaka, Święto Książkowego i Pluszowego Misia, Święto Krasnala Hałabały, Turniej Przedszkolaka o Puchar Wildy, Sportowy Zajączek, Święto Niepodległości),
- rodzinnych spotkaniach integracyjnych tj. Wieczór Adwentowy, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Festyn rodzinny,
- w różnorodnych akcjach i programach m.in.: Cała Polska Czyta Dzieciom, Uczymy się razem żyć - przełamujemy stereotypy, Starszy kolego – wiem, że nie muszę się ciebie bać, Z Seanem przez świat, Dzień Dobrego Słowa, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Mamo, tato, wolę wodę, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Moje miasto bez elektrośmieci, Odzyskaj – Korzystaj, Czyste powietrze wokół nas, Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy, Moje dziecko idzie do szkoły, zbiórki ekologiczne (baterii, płyt CD DVD, nakrętek plastikowych, puszek aluminiowych itp.), zbiórki charytatywne (np. Zbiórka pluszowych maskotek dla pacjentów oddziałów onkologicznych w Poznaniu, Wielka Zbiórka Książek do społecznych bibliotek w placówkach medycznych, domach dziecka, hospicjach, Gwiazdka PCK, Pisanka z PCK, Góra Grosza),
- ciekawych warsztatach i prelekcjach: ekologicznych, kulinarnych, plastyczno-technicznych, muzyczno-teatralnych, zajęciach np. z wykorzystaniem tablicy multimedialnej,
- konkursach organizowanych przez kadrę pedagogiczną z naszej placówki z cyklu „Małe talenty” (recytatorski, wokalny, plastyczny) oraz organizowanych przez różnorodne instytucje: oświatowe, stowarzyszenia, fundacje (zdobywają nagrody i wyróżnienia w całej Polsce).

6) różne formy współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci,

7) przyjazny klimat, miłą atmosferę.

Placówka współpracuje m.in. z: Dziennym Domem Pomocy "Klubem Słoneczna Przystań", Biblioteką Publiczną Raczyńskich, Akademią Zdrowego Przedszkolaka, Wielkopolskim Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnością, Fundacją Mam Marzenie, Fundacją Wychowanie do szczęścia, Fundacją Kultury Irlandzkiej, Fundacją DR Clown, Fundacją Nasza Ziemia, ElektoEko S.A., Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6, Radą Osiedla Świerczewo, Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, PCK, Muzeum Etnograficznym, Zespołem Parków Krajobrazowych, GOAP, Klubem Warta Poznań.

Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi różnorodne metody pracy m.in: Metodę Projektów, Kinezjologię edukacyjną wg systemu „Edukacja przez ruch”, Batti Strauss, Metodę Dobrego Startu, Pedagogikę zabawy, Edukację matematyczną wg. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metody aktywizujące i twórczego myślenia.

Rodziny naszych milusińskich chętnie i licznie uczestniczą w spotkaniach organizowanych na terenie placówki.

Osiągnięcia
1. Pozytywne wyniki ewaluacji zewnętrznej (2013r) - wyniki w poszczególnych obszarach kształtowały się na poziomie A i B. 2. Przedszkole wzięło udział w akcji Fundacji Nasza Ziemia „Patchwork dla ginących i przełowionych gatunków ryb” polegającej na wykonaniu przez dzieci jednej z części patchworku, która została połączona z pracami, wykonanymi w ponad 50 placówkach na terenie całej Polski. Efekt pracy przedstawiono na wystawie w Warszawie, w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Ryb, a zdjęcie pracy wysłano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 3. Zdobycie przez wychowanków: II miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój przedszkolny przyjaciel”, III miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moje bezpieczne wakacje" oraz II miejsca w między-przedszkolnym konkursie fotograficznym "Ekologiczna sesja zdjęciowa". 4. Sukcesy absolwentów przedszkola – w pływaniu, judo (4 miejsce w mistrzostwach świata), wioślarstwie (2 miejsce w mistrzostwach Polski), piłce siatkowej (1 miejsce w turnieju szkól podstawowych w Poznaniu, 4 miejsce w województwie), laureaci: konkursu rejonowego i wojewódzkiego języka polskiego i przyrody. 5. Dwie nauczycielki otrzymały medal Komisji Edukacji Narodowej. 6. Otrzymanie certyfikatów: Akademii Zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Przyrody, Bezpieczne Wakacje. 7. Upowszechnianie edukacji ekologicznej i czytelniczej (udział w wielu akcjach i programach z zaangażowaniem rodzin dzieci). 8. Atrakcyjna oferta edukacyjna. 9. Bogaty kalendarz uroczystości i imprez przedszkolnych, kultywujący tradycje i zwyczaje. 10. Wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 11. Nowoczesne, różnorodne metody pracy. 12. Wysokie kwalifikacje, ustawiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli, uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego. 13. Nowoczesna baza dydaktyczna. 14. Owocna współpraca z rodzicami i środowiskiem. 15. Zaangażowanie pracowników, dobra współpraca i atmosfera pracy.
Dodatkowe zajęcia
J. ANGIELSKI, RYTMIKA, LOGOPEDIA, GIMNASTYKA KOREKCYJNA, RELIGIA
Godziny otwarcia uwagi
placówka w roku szkolnym 2019/20 pełni dyżur letni w miesiącu sierpniu, w miesiącu lipcu zapisy na dyżur letni w Przedszkolu nr 104. Termin zapisu na dyżur w lipcu i sierpniu - maj
Godziny otwarcia od
6.00 - 17.00
Historia
Przedszkole nr 43 powstało 15.04.1947r. Jest to jedno z najstarszych przedszkoli naszego miasta. Patronat nad przedszkolem przez 41 lat sprawowały Zakłady Hipolita Cegielskiego i głównie jego pracownicy przyprowadzali swoje dzieci do naszej placówki. Przez pierwsze osiem lat istnienia siedzibą Przedszkola nr 43 był drewniany barak przy ul. Opolskiej. Pierwszą dyrektorką przedszkola była niestety już nieżyjąca p. Helena Antkowiak, która pełniła funkcję przez 25 lat, w okresie od 15.04.1947r. do 31.08.1972r. Za jej kadencji w 1955r. Przedszkole nr 43 przeniesiono do nowej siedziby przy ul. Wiązowej 5. W nowym piętrowym budynku miejsce do nauki, zabawy i opieki znalazło ponad 140 dzieci, w czterech oddziałach. Oprócz przestronnych pomieszczeń placówka korzystała z dwóch ogrodów; jednego przyległego do przedszkola i drugiego w pobliżu: ogrodu jordanowskiego, który przedszkolaki użytkowały wspólnie ze społecznością naszej dzielnicy. Ogród ten opisywany jest w kronikach jako plac zabaw bardzo dobrze wyposażony w huśtawki, zjeżdżalnie, ważki, piaskownice i basen-brodzik. Niestety z ogrodu jordanowskiego pozostało tylko wspomnienie. Jako druga z kolei, stanowisko dyrektorki piastowała Pani Anna Stawowy – od 01.09.1972r. do 31.08.1980r. W tym czasie 31.05.1978r. nasze przedszkole otrzymało patrona: postać tytułową książki Lucyny Krzemienieckiej Krasnala Hałabałę oraz hymn przedszkola, napisany przez ówczesną rytmiczkę p. Ewę Sidorkiewicz. Po Annie Stawowy posadę dyrektora objęła na 11 miesięcy (01.09.1980r. – 31.07.1981r.) Krystyna Burian. Przez kolejne osiem lat (01.08.1981r. – 31.08.1989r.) placówką zarządzała Maria Czerniewicz. W latach 1989 – 2005 dyrektorem Przedszkola nr 43 była Barbara Borowska. Za jej kadencji 01.09.2002r. grupy otrzymały nazwy przyjaciół Krasnala Hałabały: „Jeżyki”, „Zajączki”, „Borsuki” i „Wiewiórki”. Hymny grup, podobnie jak hymn Przedszkola nr 43 napisała rytmiczka Ewa Sidorkiewicz. Od 01.09.2005r. funkcję dyrektora sprawuje Beata Kałużna. Od 01.09.2008r. otwarto w przedszkolu nowy oddział "Niedźwiadki". Do przedszkola uczęszczają już dzieci i wnuki pierwszych absolwentów. W naszej placówce mamy też byłych absolwentów przedszkola w roli pracowników tj. nauczycielki: p. Grażynę i p. Violettę oraz pomoc nauczyciela p. Anitę. Obecnie w Przedszkolu nr 43 jest pięć oddziałów dla dzieci 3-6 letnich, liczące łącznie 125 dzieci.
Personel
W przedszkolu pracuje 26 osób: 13 nauczycielek z wykształceniem wyższym z tytułem magistra, 6 pomocy nauczycielskich, główna księgowa, specjalista ds kadr i płac, samodzielny referent ds zaopatrzenia i żywienia, pracownik ds lekkich, dozorca, kucharz i dwie pomoce kuchenne.
Drzwi otwarte
w dniach 10-24.03.2020r. w godzinach 15.00-16.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna