Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 43 Krasnala Hałabały
Adres
Wiązowa 5, 61-432 Poznań
Telefon
618321441
Fax
618321441
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Hanka Gadzińska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 43 Krasnala Hałabały
 • PLAC ZABAW 2017
 • PLAC ZABAW 2016
 • PROJEKT "BĄDŹMY ZDROWI - WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY
 • PROJEKT Z SEANEM PRZEZ ŚWIAT - HERBATKA U KRÓLOWEJ
 • SPOTKANIE Z WĘDKARZEM
 • WARSZTATY LEPIENIA Z GLINY
 • WARSZTATY W INTERAKTYWNYM CENTRUM HISTORII OSTROWA TUMSKIEGO
 • PROJEKT UCZYMY SIĘ RAZEM ZYĆ - PRZEŁAMUJEMY STEREOTYPY
 • TURNIEJ PRZEDSZKOLAKA O PUCHAR WILDY
 • WYCIECZKA DO GABINETU STOMATOLOGICZNEGO
 • ŚWIĘTO KRASNALA HAŁABAŁY
 • PRZEDSTAWIENIE LOGOPEDYCZNE PIPI ŁAMIE JĘZYK
 • III PRZEGLĄD TANECZNIE W NASZEJ OKOLICY
 • DZIEŃ POSTACI Z BAJKI DWA RENIFERY
 • SPORTOWY ZAJĄCZEK W ARENIE
 • MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD PRZYŚPIEWEK LUDOWYCH - WIWAT WIELKOPOLSKA
 • FESTYN
 • FESTYN 2016
 • BALIK KARNAWAŁOWY 2016
 • WYCIECZKA DO KOŚCIANA NA WYSPĘ PIRATÓW 2016
Opis

Przedszkole 43 to placówka wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu. Patronem Przedszkola jest Krasnal Hałabała, który towarzyszy w nauce  i w zabawie: jeżykom, zajączkom, borsuki, wiewiórkom i niedźwiadkom. Przedszkole mieści się w jednopiętrowym budynku przy ulicy Wiązowej  w zaciszu dębieckich ulic.

W budynku przedszkola znajduje się 5 funkcjonalnie i estetycznie urządzonych sal z odrębnymi łazienkami, pokój do indywidualnych zajęć logopedycznych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej.

Promujemy zachowania przyjazne przyrodzie.W naszym ogrodzie posiadamy stanowiska do prowadzenia obserwacji przyrodniczych, własną stację pogodową, karmniki i budki lęgowe. Ogród wyposażony jest w nowy sprzęt rekreacyjny.

W przedszkolu rozwijamy zainteresowania czytelnicze. Współpracujemy z wieloma instytucjami. Dzieci uczestniczą co miesiąc w przedstawieniach teatralnych. Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz nauki języka angielskiego.

Celem naszym jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacja dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości

Osiągnięcia
1. Pozytywne wyniki ewaluacji zewnętrznej (2013r) - wyniki w poszczególnych obszarach kształtowały się na poziomie A i B. 2. Przedszkole wzięło udział w akcji Fundacji Nasza Ziemia „Patchwork dla ginących i przełowionych gatunków ryb” polegającej na wykonaniu przez dzieci jednej z części patchworku, która została połączona z pracami, wykonanymi w ponad 50 placówkach na terenie całej Polski. Efekt pracy przedstawiono na wystawie w Warszawie, w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Ryb, a zdjęcie pracy wysłano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 3. Zdobycie przez wychowanków: II miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój przedszkolny przyjaciel”, III miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moje bezpieczne wakacje" oraz II miejsca w między-przedszkolnym konkursie fotograficznym "Ekologiczna sesja zdjęciowa". 4. Sukcesy absolwentów przedszkola – w pływaniu, judo (4 miejsce w mistrzostwach świata), wioślarstwie (2 miejsce w mistrzostwach Polski), piłce siatkowej (1 miejsce w turnieju szkól podstawowych w Poznaniu, 4 miejsce w województwie), laureaci: konkursu rejonowego i wojewódzkiego języka polskiego i przyrody. 5. Dwie nauczycielki otrzymały medal Komisji Edukacji Narodowej. 6. Otrzymanie certyfikatów: Akademii Zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Przyrody, Bezpieczne Wakacje. 7. Upowszechnianie edukacji ekologicznej i czytelniczej (udział w wielu akcjach i programach z zaangażowaniem rodzin dzieci). 8. Atrakcyjna oferta edukacyjna. 9. Bogaty kalendarz uroczystości i imprez przedszkolnych, kultywujący tradycje i zwyczaje. 10. Wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 11. Nowoczesne, różnorodne metody pracy. 12. Wysokie kwalifikacje, ustawiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli, uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego. 13. Nowoczesna baza dydaktyczna. 14. Owocna współpraca z rodzicami i środowiskiem. 15. Zaangażowanie pracowników, dobra współpraca i atmosfera pracy.
Dodatkowe zajęcia
J. ANGIELSKI, RYTMIKA, LOGOPEDIA, GIMNASTYKA KOREKCYJNA, RELIGIA
Godziny otwarcia uwagi
Placówka w roku szkolnym 2021/22 pełni dyżur letni od 25.07-31.08.2022r.
Godziny otwarcia od
6.00 - 17.00
Historia
Przedszkole nr 43 powstało 15.04.1947r. Jest to jedno z najstarszych przedszkoli naszego miasta. Patronat nad przedszkolem przez 41 lat sprawowały Zakłady Hipolita Cegielskiego i głównie jego pracownicy przyprowadzali swoje dzieci do naszej placówki. Przez pierwsze osiem lat istnienia siedzibą Przedszkola nr 43 był drewniany barak przy ul. Opolskiej. Pierwszą dyrektorką przedszkola była niestety już nieżyjąca p. Helena Antkowiak, która pełniła funkcję przez 25 lat, w okresie od 15.04.1947r. do 31.08.1972r. Za jej kadencji w 1955r. Przedszkole nr 43 przeniesiono do nowej siedziby przy ul. Wiązowej 5. W nowym piętrowym budynku miejsce do nauki, zabawy i opieki znalazło ponad 140 dzieci, w czterech oddziałach. Oprócz przestronnych pomieszczeń placówka korzystała z dwóch ogrodów; jednego przyległego do przedszkola i drugiego w pobliżu: ogrodu jordanowskiego, który przedszkolaki użytkowały wspólnie ze społecznością naszej dzielnicy. Ogród ten opisywany jest w kronikach jako plac zabaw bardzo dobrze wyposażony w huśtawki, zjeżdżalnie, ważki, piaskownice i basen-brodzik. Niestety z ogrodu jordanowskiego pozostało tylko wspomnienie. Jako druga z kolei, stanowisko dyrektorki piastowała Pani Anna Stawowy – od 01.09.1972r. do 31.08.1980r. W tym czasie 31.05.1978r. nasze przedszkole otrzymało patrona: postać tytułową książki Lucyny Krzemienieckiej Krasnala Hałabałę oraz hymn przedszkola, napisany przez ówczesną rytmiczkę p. Ewę Sidorkiewicz. Po Annie Stawowy posadę dyrektora objęła na 11 miesięcy (01.09.1980r. – 31.07.1981r.) Krystyna Burian. Przez kolejne osiem lat (01.08.1981r. – 31.08.1989r.) placówką zarządzała Maria Czerniewicz. W latach 1989 – 2005 dyrektorem Przedszkola nr 43 była Barbara Borowska. Za jej kadencji 01.09.2002r. grupy otrzymały nazwy przyjaciół Krasnala Hałabały: „Jeżyki”, „Zajączki”, „Borsuki” i „Wiewiórki”. Hymny grup, podobnie jak hymn Przedszkola nr 43 napisała rytmiczka Ewa Sidorkiewicz. Od 01.09.2005r. do 31.08.2020 funkcję dyrektora sprawuje Beata Kałużna. Od 01.09.2008r.  otwarto w przedszkolu nowy oddział "Niedźwiadki".

Od 1.09.2020r. Przedszkole nr 43 zostało włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, przy ulicy Jesionowej 14, którego dyrektorem jest Hanka Gadzińska.

Personel

W przedszkolu pracują 22 osoby: 10 nauczycielek z wykształceniem wyższym z tytułem magistra, 5 pomocy nauczycielskich, specjalista, samodzielny referent ds zaopatrzenia i żywienia, pracownik ds lekkich, dozorca, kucharz i dwie pomoce kuchenne.

Drzwi otwarte
  
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna