Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 91 Bajka
Adres
Cześnikowska 19a, 60-329 Poznań
Telefon
618679581
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Rappe-Kluta
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Bajka
  • Przedszkole nr 91 Bajka
  • sala grupy V
  • sala grupy II
  • aula
  • aula
  • szatnia
  • przedszkolny ogród
  • przedszkolny ogród
  • donice z kwiatami i warzywami
Opis
Jesteśmy placówką publiczną w której jest trzy oddziały integracyjne i dwa specjalne. Dwa oddziały integracyjne są dla dzieci w wieku 3-5 lat, trzeci oddział to "zerówka". W każdym oddziale integracyjnym jest do 15 dzieci zdrowych i do 5 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. W oddziałach specjalnych łącznie może przebywać  9 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ( w jednym do 4, w drugim do 5). Naszymi priorytetami są: wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspieranie rodziny w jego wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wyrabianie u dzieci cech charakteru optymistycznego wychowanka. Podtrzymujemy poczucie tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej. Staramy się, aby na terenie naszego przedszkola dzieci zdrowe i niepełnosprawne stanowiły prawdziwą wspólnotę, jednocześnie umożliwiając każdemu z nich sukces w dalszej edukacji zgodnie z jego wrodzonym potencjałem. W każdej grupie integracyjnej dzieci uczą się języka angielskiego. W każdej z grup prowadzone są zajęcia umuzykalniające. Wszystkie dzieci mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie kółkach rozwijających zainteresowania i zdolności.  Dla dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia organizowane są zajęcia rewalidacyjne, terapia wad wymowy, terapia psychologiczna, rehabilitacja, terapia z zakresu integracji sensorycznej. Dodatkowe informacje o naszej placówce na stronie internetowej http://przedszkole91.weebly.com/
Osiągnięcia
Przedszkole "Bajka"  jest prekursorem integracji w Poznaniu. Z naszych doświadczeń korzystają nie tylko przedszkola poznańskie i województwa wielkopolskiego  ale także słuchacze UAM, AWF i AM.  Posiadamy Certyfikat Jakości PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE, nadany przez ODiKU PARTNER w Zabrzu. Reprezentowaliśmy Wielkopolskę na spotkaniu z p. Jolantą Kwaśniewską w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Uczestniczyliśmy w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny i otrzymaliśmy wiele cennych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o różnych potrzebach rozwojowych. Otrzymaliśmy certyfikat OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE. Podejmujemy coraz to nowe wyzwania i nasze przedszkole wciąż się rozwija. W 2016r nasz ogród przedszkolny został zmodernizowany. Powstała tu m. in. ścieżka sensoryczna, zakupiono nowe urządzenia zabawowe. Obecnie w nowej sali do zajęć terapeutycznych, z nowo zakupionym sprzętem prowadzone są zajęcia z zakresu  integracji sensorycznej.
W przedszkolu wprowadziliśmy komunikację alternatywną MAKATON i PCS. Uczestniczymy w wielu projektach m.in. Walizki Wyobraźni,
Z Seanem przez świat, Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy, Uczymy dzieci programować.  Więcej informacji na stronie www. przedszkola.
Dodatkowe zajęcia
rewalidacja, rehabilitacja, terapia mowy i wad wymowy, terapia ręki, terapia psychologiczna, terapia SI
Godziny otwarcia uwagi

Godziny otwarcia od
06 do 17
Koła zainteresowań
teatralno-muzyczne, plastyczne, przedszkolaki kodują, sensoplastyka
Personel
Dziećmi z pełnym zaangażowaniem zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Pracę nauczycieli wspomagają psycholog, pedagog, logopeda , rehabilitant i terapeuta SI.
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Drzwi otwarte

Rodziców z dziećmi zapraszamy 27 lutego i 3 marca 2020r w godz. 9 - 11; rodziców zapraszamy na spotkanie z dyrektorem, wychowawcami i specjalistami w dniu 5 marca 2020r na godz. 17.  Zapraszamy rodziców z  dziećmi, które dostaną się do Prz.91 Bajka na spotkania adaptacyjne w dniach: 3 czerwca 2020r w godz. 9 - 11 do grup oraz w dowolnych dniach w lipcu w godz. 9 -11 do naszego ogrodu przedszkolnego, a także na przedszkolny piknik, który odbędzie się 19 czerwca w godz. 16 do 18.30.


Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
69
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika