Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 91 Bajka
Adres
Cześnikowska 19a, 60-329 Poznań
Telefon
618679581
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Rappe-Kluta
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Bajka
 • wejście do przedszkola
 • szatnia
 • przedszkolne sale
 • Przedszkole nr 91 Bajka
 • Przedszkole nr 91 Bajka
 • aula
 • sala do terapii SI
 • sala do terapii SI
 • przedszkolny ogród
 • przedszkolny ogród
Opis

Przedszkole nr 91 "Bajka" to przedszkole integracyjne z oddziałami specjalnymi. Placówka publiczna, otwarta w godzinach 6 - 17
W przedszkolu są trzy oddziały integracyjne i dwa oddziały specjalne. W dwóch  oddziałach integracyjnych są dzieci w wieku 3 – 5 lat, w trzecim „zerówce” 5 i 6 latki przygotowujące się do rozpoczęcia nauki w szkole. W każdym oddziale integracyjnym jest 15 dzieci zdrowych i do 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez PPP.
W dwóch oddziałach specjalnych liczących po 4 dzieci, przebywają przedszkolaki posiadające orzeczenie z PPP o spektrum autyzmu. 
Przedszkole "Bajka" to placówka wspomagająca rozwój wszystkich naszych przedszkolaków, wspierająca dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to miejsce w którym każde dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniejszej liczebnie grupie.
Dziećmi z pełnym zaangażowaniem zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Pracę nauczycieli wspomagają logopedzi, psycholog, terapeuta SI i rehabilitant. Naszym priorytetem jest  wspieranie  indywidualnego  rozwoju dziecka, a także pomaganie rodzinie w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyrabianie u dzieci cech charakteru optymistycznego wychowanka. Uczestniczymy w projektach i programach: Młodzi Sportowcy , Zaczytani, Zdrowo  jemy zdrowo rośniemy, Czytam z Dodo globalną metodą oraz w wielu innych projektach edukacyjnych. Podtrzymujemy poczucie tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej.
Naszym głównym celem jest dbałość o rozwój emocjonalny dziecka poprzez zaspokajanie jego podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, kontaktu z ludźmi, potrzebę zabawy. Staramy się, aby na terenie naszego przedszkola dzieci zdrowe i niepełnosprawne stanowiły prawdziwą wspólnotę, umożliwiając każdemu z nich sukces w dalszej edukacji, zgodnie z jego możliwościami i wrodzonym potencjałem.
W przedszkolu w każdej grupie prowadzone są zajęcia języka angielskiego oraz umuzykalniające wplatane w codzienne zajęcia z grupą.
Wszystkie dzieci potrzebujące wsparcia korzystają z rehabilitacji, terapii SI, logopedycznej, terapii psychologicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez pedagoga. Organizowane są  zajęcia z całą grupą przedszkolną: MDS prowadzone przez psychologa, logopedyczne oraz korekcyjne prowadzone przez rehabilitanta. Nieodpłatnie, chętne dzieci uczestniczą  w zajęciach dodatkowych: religii, kółka muzyczno-teatralnego, kółka plastycznego, kodowania, dla wszystkich grup prowadzone są  zajęcia sensoplastyczne.
Wychowawcy organizują szereg imprez, uroczystości dla rodziców, a także warsztaty i zajęcia otwarte. Zdjęcia zamieszczane są na naszej przedszkolnej stronie i na Facebooku.  Nagrywają w swoich grupach filmiki z zajęć, uroczystości, życzenia dla rodziców, dziadków i zamieszczają je na naszym przedszkolnym, chronionym hasłem youtube.
Przedszkole „Bajka” dysponuje dobrze wyposażonymi, dużymi salami dostosowanymi do potrzeb dzieci, salami do terapii, rehabilitacji, aulą – salą gimnastyczną i dużym, wspaniałym ogrodem z bezpiecznym placem zabaw.

Dodatkowe informacje o naszej placówce, wirtualny spacer po przedszkolu, zobaczyć można na stronie internetowej https://p91poznan.edupage.org  Jest to nowa strona, dostosowana do Ustawy o dostępności, którą systematycznie uzupełniamy w zdjęcia i filmiki z życia przedszkola . Funkcjonuje od 14 lutego 2022r.


Osiągnięcia
Przedszkole "Bajka"  jest prekursorem integracji w Poznaniu. Z naszych doświadczeń korzystają nie tylko przedszkola poznańskie i województwa wielkopolskiego  ale także słuchacze UAM, AWF i AM.  Posiadamy Certyfikat Jakości PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE, nadany przez ODiKU PARTNER w Zabrzu. Reprezentowaliśmy Wielkopolskę na spotkaniu z p. Jolantą Kwaśniewską w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Uczestniczyliśmy w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny i otrzymaliśmy wiele cennych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o różnych potrzebach rozwojowych. Otrzymaliśmy certyfikat OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE. Podejmujemy coraz to nowe wyzwania i nasze przedszkole wciąż się rozwija. W 2016r nasz ogród przedszkolny został zmodernizowany. Powstała tu m. in. ścieżka sensoryczna, zakupiono nowe urządzenia zabawowe. Obecnie w nowej sali do zajęć terapeutycznych, z nowo zakupionym sprzętem prowadzone są zajęcia z zakresu  integracji sensorycznej.
W przedszkolu wprowadziliśmy komunikację alternatywną MAKATON i PCS. Uczestniczymy w wielu projektach m.in. Walizki Wyobraźni,
Z Seanem przez świat, Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy, Uczymy dzieci programować.  Więcej informacji na stronie www. przedszkola.
Dodatkowe zajęcia
rehabilitacja, terapia mowy i wad wymowy, terapia ręki, terapia psychologiczna, terapia SI
Godziny otwarcia uwagi

Godziny otwarcia od
06 do 17
Koła zainteresowań
chór, teatralno-muzyczne, plastyczne,   przedszkolaki kodują,  sensoplastyka
Personel
Dziećmi z pełnym zaangażowaniem zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Pracę nauczycieli wspomagają psycholog, logopedzi , rehabilitant i terapeuta SI.
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Drzwi otwarte

Rodziców i dzieci - kandydatów do naszego przedszkola zapraszamy na drzwi otwarte w dniu 7 marca na godz. 17. Będziecie  mogli zobaczyć przedszkole, porozmawiać z wychowawcami grup oraz ze specjalistami prowadzącymi terapię w Bajce.


Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
68
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

Pliki do pobrania
Rekrutacja - klauzula informacyjna