Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 87 Jacusia i Agatki
Adres
św. Czesława 6A, 61-575 Poznań
Telefon
618333973
Fax
618333973
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 87 Jacusia i Agatki
Opis
Nasze przedszkole powstało w 1964 roku , nosi imię „Jacusia i Agatki”- bohaterów popularnej wówczas dobranocki . Jego atutem jest odrestaurowany wolnostojący budynek położony w dużym, zadrzewionym ogrodzie z dala od ulicznego zgiełku .Naszym celem jest stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego . Zgodnie z mottem naszego przedszkola " Pomóż mi zrobić to samemu", stosujemy aktywizujące metody poznawania rzeczywistości, którą dzieci badają w sposób bezpośredni za pomocą obserwacji, doświadczenia i eksperymentu.Metoda Projektów, którą pracujemy na co dzień stanowi nowoczesny i całościowy sposób wspierania uczenia się małych dzieci .Zapewniamy też kontakt z różnymi dziedzinami sztuki poprzez comiesięczne „Spotkania z kulturą” , z teatrem, udział w warsztatach kulinarnych ,przeglądach twórczości artystycznej przedszkolaków. Organizowane wycieczki autokarowe i piesze służą lepszemu poznaniu środowiska społeczno – przyrodniczego. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczycielki systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, biorąc udział w różnych formach doskonalących. Przedszkole pracuje zgodnie z opracowaną przez zespół pedagogiczny Koncepcja Pracy.Realizujemy również program wychowawczy , profilaktyczny-promujący zdrowy tryb życia.Dla dzieci rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu i ich rodziców organizujemy cykl spotkań adaptacyjnych "Wsparcie na starcie" Od dwunastu lat prowadzimy stałą współpracę z Instytutem Małego Dziecka im. A. Lidgren, w ramach której wprowadziliśmy zmiany mające na celu dbanie o zaspokajanie emocjonalnych potrzeb małego dziecka. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom środowiska lokalnego, pod patronatem wyżej wymienionego Instytutu , w ramach wyrównywania szans edukacyjnych , organizowane są popołudniowe zajęcia dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym pod nazwą „Klub Przedszkolaka”. Nasze działania przynoszę konkretne efekty: dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie, przychodzą tu z radością i dużą motywacją do działania .Rodzice mają wiele okazji do udziału w życiu przedszkola , chętnie uczestniczą we wspólnych zajęciach typu „Mamo, tato, baw się ze mną.”, uroczystościach, festynach rodzinnych , kiermaszach. Na bieżąco są informowani o postępach w rozwoju swoich dzieci. Dzięki wspólnym działaniom udało się przeprowadzić wiele inicjatyw, mających na celu podniesienie atrakcyjności naszej oferty. Dowodem na to, że pobyt u „Jacusia i Agatki” pozostawia w pamięci wiele ciepłych wspomnień są częste odwiedziny naszych absolwentów, którzy w miarę upływającego czasu przyprowadzają do nas również swoje pociechy.
Osiągnięcia
Otrzymanie certyfikatu „Zdrowo jemy zdrowo rośniemy" w ramach udziału w projekcie organizowanym pod patronatem Instytutu Matki i Dziecka przez Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie. Celem programu jest wzrost świadomości, na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia,promowania zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. Pozytywne wyniki badania losów absolwentów przedszkola uzyskane ze szkół podstawowych. Udostępnienie zdjęć z projektów realizowanych z dziećmi w przedszkolu do publikacji „Badam, poznaję, wiem. Metoda projektów w edukacji małych dzieci” przygotowanej i wydanej z funduszy Urzędu Miasta Poznania , zredagowanej przez Instytut Małego Dziecka z udziałem dyrektora przedszkola . Udział w tworzeniu publikacji „Małe dzieci jako aktywne osoby odkrywające swój świat” Udział w Targach Dobrych Praktyk 25.09.2015 organizowanych przez Urząd Miasta Poznania dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami i dyrektorami szkół i przedszkoli oraz osiągnięciami w pracy Metodą Projektów z dziećmi i efektami projektu YALE. Placówka jest przedszkolem konsultacyjnym w zakresie stosowania aktywnych metod uczenia się ( metody projektów badawczych, zmiany w aranżacji przestrzeni itp.) , odwiedzanym przez nauczycieli i dyrektorów przedszkoli poznańskich, wrocławskich gościliśmy nauczycieli i dyrektora Przedszkola Ruglandreien Barnehage z Norwegii . Udział w seminarium organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie : Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Polsce na tle wybranych krajów europejskich - przygotowanie i przedstawianie prezentacji : ”Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Polsce na przykładzie projektu „Małe zwierzęta”. Prowadzenie przez dyrektora i nauczycielkę seminarium w Dolnośląskiej Wyższej Szkole we Wrocławiu na temat „Metoda Projektów aktywną metodą uczenia się małych dzieci”
Dodatkowe zajęcia
j.angielski, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna , religia na życzenie rodziców
Godziny otwarcia od
6.00
Historia
W dniu 04.12.1963r. podpisany został Akt Erekcyjny pierwszego Przedszkola budowanego z funduszy społecznych w ramach akcji "Tysiąc Szkół na Tysiąclecie istnienia Państwa Polskiego".. Akt ten został wmurowany w fundamenty powstającego Przedszkola . Zgodnie z założeniem architektów placówka ta miała być miejscem nowoczesnym z przestronnymi i jasnymi salami, gabinetem lekarskim oraz dobrym zapleczem administracyjno- gospodarczym. Miejsc w przedszkolu przewidziano na 120 dzieci, jednakże już od pierwszych dniu uczęszczało do niego 145 dzieci . W dniu 26.09.1964r. odbyła się uroczystość otwarcia przedszkola i nadania mu imienia "Jacusia i Agatki"- nazwy popularnej ówcześnie dobranocki. Autorka tej bajki była Wanda Chotomska,która przysłała do przedszkola list, w którym życzyła przedszkolakom "(....) jak najwięcej słońca i radości a radzie pedagogicznej wielu sukcesów w pracy". "Jacuś i Agatka" są patronami naszego przedszkola po dzień dzisiejszy, a ich wizerunki cierpliwie witają nas każdego dnia i zdają się nic nie zmieniać mimo upływający 52 lat.
Kontakty zagraniczne
Udział w długofalowym (od 08/2013 do 07/2015 ) międzynarodowym projekcie Comenius Regio „YALE” - Małe Dzieci jako Aktywne Osoby Odkrywające swój Świat, realizowany przez miasta Poznań i Berlin, z udziałem berlińskich partnerów: przedszkoli , ekspertów merytorycznych INA- BEKI, ekspertów polskich Instytut Małego Dziecka , przedstawicieli władz Miasta Berlina i Poznania którego celem jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej - budowanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wdrażanie aktywnych metod uczenia się .. Udział w międzynarodowym projekcie AISEC KIDS „Summer Garden” , w ramach którego Przedszkole w miesiącu sierpniu 2015r. gościło wolontariuszy z różnych zakątków świata , którzy w j. angielskim prowadzili z dziećmi zabawy i zajęcia , zapoznawali ze swoją kulturą i zwyczajami , osiągnięte cele to: przełamywanie bariery językowej, nauka tradycji, kultury i zabaw charakterystycznych dla danego regionu świata.
Personel
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna , wszystkie nauczycielki ukończyły studia wyższe w zakresie wychowania przedszkolnego , ponadto posiadaja specjalności w zakresie terapii pedagogicznej, logoterapii i gimnastyki korekcyjnej. Zespół poszerza wiedzę i rozwija swoje umiejetności uczestnicząc w długofalowych projektach edukacyjnych organizowanych w Polsce i zagranicą .
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji