Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat
Adres
Juliusza Słowackiego 15, 60-822 Poznań
Telefon
61 8411167 - kancelaria
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Arleta M. Kaczmarek
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat
Opis
Przedszkole nr 86 - to budynek czterokondygnacyjny wraz z przylegającym dużym ogrodem,usytuowany w centrum Jeżyc.Jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Miasto Poznań. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem Ich potrzeb i zainteresowań. Sale zabaw dla dzieci wyposażone są w różnego rodzaju zabawki oraz środki dydaktyczne. Estetyczne wnętrza wzbogacają galerie dziecięcych prac plastycznych. Przedszkole nr 86 - to budynek czterokondygnacyjny wraz z przylegającym dużym ogrodem, usytuowany w centrum Jeżyc w obrębie ulic: Słowackiego-Kochanowskiego-Sienkiewicza-Mickiewicza. Jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Miasto Poznań. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział,złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. Sale zabaw dla dzieci wyposażone są w różnego rodzaju zabawki oraz środki dydaktyczne ,estetyczne wnętrza wzbogacają dziecięce prace plastyczne. W 1994 roku nasze przedszkole otrzymało nazwę ,,Tęczowy Świat" "Tęczowy Świat" - to: radość kolorów, tajemnicza i piękna przyroda, świat bajek i baśni, świat cudownych dźwięków muzyki, otaczająca nas rzeczywistość. Charakterystyczne logo wyróżnia nas na tle innych placówek. DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA Pomagamy Rodzicom w zapewnieniu Ich dzieciom opieki wychowawczej, zdrowego wyżywienia i spokojnego wypoczynku. Staramy się, aby pobyt dziecka w przedszkolu był dla niego interesujący. Organizujemy zabawy i zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój dziecka, oraz przygotowujące Je do podjęcia nauki w szkole. Wiemy, że sukcesy dziecka zarówno w szkole jak i w życiu, zależeć będą w znacznym stopniu od tego, w jakiej mierze od najwcześniejszych lat Jego umysł i ręka będą pobudzane do samodzielnej pracy; jak kształcona będzie Jego wyobraźnia i wrażliwość, rozwijane zainteresowania, pielęgnowana postawa twórcza, i w jakim stopniu będzie umiało kochać. Dużo uwagi poświęcamy zajęciom plastycznym, oraz kształtowaniu proekologicznych postaw. Działania dydaktyczne wspomagamy metodami: Weroniki Sherborne , Carla Orffa, Marii Montessorii i Paula Dennisona. Metody te pozwalają dziecku na zaakceptowanie samego siebie, nawiązanie łatwego kontaktu z innymi, zdobywanie doświadczeń w działaniu twórczym. W ramach edukacji regionalnej przygotowujemy dziecko do czynnego współuczestnictwa w lokalnym środowisku, wychowujemy człowieka znającego kulturę i tradycje swego miasta, treści edukacji regionalnej są szczególnie bliskie małemu dziecku, ponieważ dotyczą tego wszystkiego co je otacza, zadaniem przedszkola jest umożliwienie dziecku poznanie najbliższego środowiska, tworzenie więzi z tym środowiskiem,budzenie świadomości regionalnej. W ramach edukacji ekologicznej przekazujemy dzieciom wiedzę, która pomaga zrozumieć, jak działa świat w którym żyjemy, jak my wpływamy na niego, a on na nas.Naszym zadaniem jest dostarczenie dzieciom możliwości poznawania przyrody,poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami,dlatego oglądają,szukają, zbierają,porównują,mierzą,liczą obserwują,badają i eksperymentują - bo dzięki takim działaniom mają szansę w pełni poznać otaczający świat. W roku 1998 rada pedagogiczna zainteresowała się metodą wczesnego czytania ,a że przygotowanie do czytania jest jednym z ważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola, mającym przygotować dzieci do nauki w szkole,podjęto próbę wprowadzenia zabawy w ,,czytanie" już w grupie dzieci trzyletnich. W pracy z dziećmi najmłodszymi zastosowano metody ,,sojuszu metod" ( Irena Majchrzak-zabawy z imionami oraz Glenna Domanna-karty migawkowe). Ponieważ trzylatek pamięć ma znakomitą i zapamiętywanie wyrazów jako całości ,,przychodzi " dziecku bez trudu,dlatego ta metoda ma tak wspaniałe wyniki.
Osiągnięcia
UZYSKANE CERTYFIKATY: *CERTYFIKAT NARODOWEJ RADY EKOLOGICZNEJ MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII - 2013 *CERTYFIKAT Narodowej Rady Ekologicznej przedłużenie znaku w Kategorii PROMOTOR EKOLOGII -2012 *CERTYFIKAT 2009-2010-2011 KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY, *CERTYFIKAT Narodowej Rady Ekologicznej: przedłużenie znaku w Kategorii PROMOTOR EKOLOGII - 2011 *CERTYFIKAT : ,,PROMOTOR EKOLOGII" - 2010 *CERTYFIKAT 2008: ,,PLACÓWKA Z KLIMATEM" *CERTYFIKAT 2007:,,RABAN! Recykling a nie bałagan" potwierdza udział w projekcie oraz przeprowadzenie różnorodnych zajęć popularyzujących wśród przedszkolaków i w środowisku lokalnym idee segregacji odpadów. *CERTYFIKAT 2006 :,,Wielkopolska to MY - wczoraj,dziś,jutro" potwierdza, że nauczycielki uczą i wychowują zgodnie z myślą Władysława Syrokomli ,,Wolno nie być głębokim badaczem,ale pod karą haniebnego wstydu nie godzi się nie znać ziemi, na której się mieszka." *CERTYFIKAT 2005 i 2006:,,Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ" potwierdza realizację przez nauczycielki działań kształtujących u dzieci nawyki bezpiecznych zachowań. Więcej: http://www.pr86poznan.pl/sub,pl,osiagniecia.html
Dodatkowe zajęcia

Język angielski realizowany jest we wszystkich grupach w ramach podstawy programowej.

Logopedia oraz gimnastyka korekcyjna realizowana jest dla dzieci 4,5,6-letnich.

Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia przedszkola staramy się dostosować do potrzeb Rodziców.
Godziny otwarcia od
od 06:00 do 17.00
Historia

Przedszkole nr 86 ma wieloletnią tradycję. Początek jego istnienia sięga wczesnych lat sześćdziesiątych. Otwarcie nastąpiło 1 kwietnia 1963 r. Pierwszą kierowniczką została Pani Knopińska. Następnie obowiązki kierowania placówką objęła Pani Aleksandra Karpowa. Z dniem 1 września 1974 r. dyrektorem została mgr Halina Hyhs, która przez kolejne lata upiększała i zaadaptowała kolejne piętro na sale dydaktyczne. 1 listopada 1983 r. stanowisko dyrektora powierzono mgr Małgorzacie M. Czubała, która funkcję pełniła do dnia 31 sierpnia 2017r.  Obecnie dyrektorem placówki od 1 września 2017r. jest pani mgr Arleta M. Kaczmarek.Koła zainteresowań
Zajęcia z zastosowanniem techniki multimedialnej,plastyczne, teatralne , muzyczne i taneczne prowadzą z dziećmi wykwalifikowane nauczycielki wychowania przedszkolnego w ramach codziennych zabaw i zajęć .
Personel

W przedszkolu zatrudnionych jest 9 nauczycieli z kwalifikacjami do pracy z dzieckiem przedszkolnym.


Zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej realizują nauczyciele specjaliści z odpowiednimi kwalifikacji do prowadzenia w/w zajęć.

Organ prowadzący
Miasto Poznań
Drzwi otwarte
Informacje o rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 będą na bieżąco wprowadzana na stronie internetowej przedszkola:  www.pr86poznan.pl w zakładce REKRUTACJA.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Konta bankowe indywidualne dla rodziców podane w systemie iPrzedszkole.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
123
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców - Rekrutacja