Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 85
Adres
Tarnowska 27, 61-323 Poznań
Telefon
61 879 80 90
Fax
61 879 80 90
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Andrzej Karaś
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 85
Opis

Przedszkole 4-oddziałowe:

- 3-4-latki (1 oddział)

- 4-5-latki (1 oddział)

- 6-latki (2 oddziały "zerówkowe")

Od 1 września 2022 r. wszystkie oddziały będą mieściły się w wydzielonej części budynku na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu, przy ul. Tarnowskiej 27. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb grup przedszkolnych oraz wyremontowane wiosną 2022 roku. Do budynku przylega duży teren zielony, ogrodzony i monitorowany, co zapewnia bezpieczeństwo dzieci. Na terenie zielonym zlokalizowane jest  podwórko "Nivea" oraz dwa place zabaw, w tym jeden dedykowany wyłącznie dla oddziałów przedszkolnych. Jest on wyposażony w atestowane zabawki, konstrukcje i sprzęty do zabaw ruchowych oraz badawczych zapewnia dzieciom możliwość stałego kontaktu z przyrodą, dbania o nią oraz kształtowanie sprawności fizycznej.

Przedszkole nr 85 realizuje wieloletni program przedszkola promującego zdrowy styl życia oraz czytelnictwo. Placówka jest bezpieczna, przyjazna dzieciom i innowacyjna. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole, stosując różnorodne formy działalności wychowawczo-dydaktycznej, wśród których wymienić należy: zabawy, projekty badawcze, stałe zajęcia z dziećmi w rytmie dnia, praca w zespołach z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z małym dzieckiem, bądź pracy indywidualnej, zajęcia wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami lub trudnościami rozwojowymi, zajęcia z dzieckiem zdolnym, spacery, wycieczki, różnorodne imprezy i uroczystości przedszkolne.

W Przedszkolu nr 85 preferuje się naturalną naukę języka angielskiego. Poprzez komunikowanie się, prowadzenie zabaw i zajęć w języku angielskim, dzieci z łatwością nabywają i rozwijają swoje kompetencje w tym zakresie. W ofercie placówki są zajęcia dodatkowe oraz wspomagające rozwój dziecka: rytmika, logopedia oraz zajęcia taneczne. Prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów.

Organizujemy spotkania adaptacyjne z nowymi przedszkolakami i ich rodzicami. Corocznie odbywa się pasowanie na przedszkolaka z udziałem rodzin dzieci. Regularnie odbywają się wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze oraz festyny rodzinne. 

Kadra Przedszkola nr 85 to wysoko wykwalifikowane i doświadczone w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym wychowawczynie oraz pomoce nauczyciela.

Osiągnięcia

Dodatkowe zajęcia

- język angielski

- rytmika

- taniec

- współpraca z Filharmonią Poznańską

- zajęcia otwarte dla rodziców

- spotkania adaptacyjne z nowymi przedszkolakami i ich rodzicami

- wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze

- festyny rodzinne

- zajęcia wspierające rozwój z udziałem specjalistów (logopeda, pedagog, psycholog)

Godziny otwarcia uwagi
W godzinach 6:00 - 7:00 oraz 16:00 do 17:00 grupy łączone - międzyoddziałowe.
Godziny otwarcia od
6:00 do 17:00
Historia
Przedszkole nr 85 mieści się w ramach kompleksu budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu przy ul. Tarnowskiej 27. Część przedszkolna jest oddzielona od sekcji budynku, z której korzystają uczniowie starsi (uczący się w szkole podstawowej). Część przedszkolna stanowi samodzielną całość.
Drzwi otwarte
8 marca 2022 r. godz. 17:00
Personel

Wychowawczynie z tytułem magistra pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Pomoce nauczyciela.

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
100
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna