Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 85
Adres
Krzesiny 13, 61-321 Poznań
Telefon
61 879 80 67
Fax
61 879 80 67
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 85
Opis

Przedszkole 2 oddziałowe 3-4 latki i 5-6 latki ; Mieści się w zabytkowym zameczku. Do budynku przylega duży rozłożysty ogród. Znajdują się w nim wieloletnie okazy drzew i krzewów dawnego zespołu pałacowo - parkowego. Ogród wyposażony w atestowane zabawki, konstrukcje i sprzęty do zabaw ruchowych oraz badawczych zapewnia dzieciom możliwość stałego kontaktu z przyrodą, dbania o nią oraz kształtowanie sprawności fizycznej. Przedszkole nr 85 realizuje wieloletni program przedszkola promującego zdrowy styl życia oraz czytelnictwo. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci na możliwie najwyższym poziomie do podjęcia nauki w szkole. Podstawowymi formami działalności wychowawczo-dydaktycznej są: zabawy, projekty badawcze, stałe zajęcia z dziećmi w rytmie dnia, praca w zespołach z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z małym dzieckiem, bądź pracy indywidualnej, zajęcia wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami lub trudnościami rozwojowymi, zajęcia z dzieckiem zdolnym, spacery, wycieczki, różnorodne imprezy i uroczystości przedszkolne. W przedszkolu preferuje się naturalną naukę języka angielskiego. Poprzez komunikowanie się, prowadzenie zabaw i zajęć w języku angielskim, dzieci z łatwością nabywają i rozwijają swoje kompetencje w tym zakresie. Przedszkole nr 85 to przedszkole przyjazne dzieciom, w którym mogą czuć się szczęśliwe, spokojne i bezpieczne.


Dodatkowe zajęcia: spotkanie z teatrem dla dzieci;spotkania integracyjne dzieci, rodziców i nauczycieli; zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania adaptacyjne z nowymi przedszkolakami i ich rodzicami; pasowanie na przedszkolaka z udziałem rodzin dzieci; wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze; organizacja Festynów Rodzinnych; zajęcia wspierające rozwój z udziałem specjalistów (logopedia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, tańce).

Osiągnięcia
współpraca z przedszkolakami i rodzicami dzieci ; wesoła atmosfera ,dzieci szczęśliwe i zadowolone z zabaw w przedszkolu ; sukcesy naszych wychowanków w szkole podstawowej , udział i nagrody w konkursach piosenkarskich
Dodatkowe zajęcia
- spotkania w ramach Klubu Małego Muzyka - spotkanie z teatrem dla dzieci; - współpraca z Filharmonią Poznańską - aktywne słuchanie muzyki - spotkania integracyjne dzieci, rodziców i nauczycieli; - zajęcia otwarte dla rodziców, - spotkania adaptacyjne z nowymi przedszkolakami i ich rodzicami; - pasowanie na przedszkolaka z udziałem rodzin dzieci, - wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze , - organizacja Festynów Rodzinnych - zajęcia wspierające rozwój z udziałem specjalistów (logopeda, pedagog, psycholog)
Godziny otwarcia uwagi
godziny otwarcia uzależnione od deklarowanych potrzeb rodziców
Godziny otwarcia od
6:00
Historia
Przedszkole nr 85 mieści się w zabytkowym budynku, dawnego dworu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul, Krzesiny 13, którego ostatnim właścicielem do roku 1900 był Antoni Raczyński. W 1900 roku całość dóbr krzesińskich wykupiła z rąk polskich niemiecka Komisja Kolonizacyjna, która rozparcelowała majątek i osadziła tutaj kolonistów niemieckich. Dwór zamieniono wtedy na szkołę dla dzieci, a w parku postawiono w 1912 unikatowy drewniany kościół w stylu norweskim.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe