Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 85
Adres
Krzesiny 13, 61-321 Poznań
Telefon
61 879 80 67
Fax
61 879 80 67
E-mail
p85@poznan.interklasa.pl
Strona www
http://www.p85poznan.szkolnastrona.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 85
Opis
Przedszkole 2 oddziałowe -3,4 latki i 5,6 latki ; Mieści się w zabytkowym zameczku. Do budynku przylega duży, otoczony płotem rozłożysty ogród. Znajdują się w nim wieloletnie okazy drzew i krzewów dawnego zespołu pałacowo - parkowego, a także ogródek kwiatowo-warzywny i założone przez dzieci „wrzosowisko”, dzięki którym przedszkolaki mogą obserwować wzrost roślin i prowadzić prace ogrodnicze. Ogród wyposażony w atestowane zabawki, konstrukcje i sprzęty do zabaw ruchowych oraz badawczych zapewnia dzieciom możliwość stałego kontaktu z przyrodą i niepowtarzalnym mikroklimatem okolicy oraz kształtowania sprawności fizycznej. To właśnie tu na oczach dzieci przyroda rozkwita i usypia, co nie pozostaje bez znaczenia w procesie kształtowania ich wrażliwości. Przedszkole nr 85 realizuje wieloletni program przedszkola promującego zdrowy styl życia.. Stąd też szczególny nacisk kładzie się tu na racjonalne żywienie, bezpieczny, higieniczny i aktywny tryb życia dzieci, ale i również na wdrażanie właściwych postaw prozdrowotnych w środowisku rodzinnym i lokalnym. Już nawet „maluszki” podejmują próby samodzielnego przygotowywania posiłków, a starszaki bawiąc się w „kucharzy” przyrządzają pyszne i zdrowe potrawy. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci na możliwie najwyższym poziomie do podjęcia nauki w szkole. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, kreatywne, komunikatywne, dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. Podstawowymi formami działalności wychowawczo-dydaktycznej są: zabawy, projekty badawcze, stałe zajęcia z dziećmi w rytmie dnia, prowadzone najczęściej z całą grupą bądź z zespołach z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z małym dzieckiem, zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach, bądź indywidualnie, zajęcia wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami lub trudnościami rozwojowymi – najczęściej indywidualnie, zajęcia z dzieckiem zdolnym, spacery, wycieczki, różnorodne imprezy i uroczystości przedszkolne. Przedszkole uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Małe dzieci jako osoby aktywnie odkrywające świat” pod patronatem Instytutu Małego Dziecka im. A. Lindgren oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania przy współpracy z przedszkolami w Berlinie i Poznaniu. W ramach współpracy rozwijamy na gruncie przedszkolnym metodę „projektu”, która zaspokaja potrzebę aktywnego poznawania świata (obserwowania, doświadczania oraz działania), uczy stawiania pytań i formułowania wniosków, podejmowania decyzji. W przedszkolu preferuje się naturalną naukę języka angielskiego. Poprzez codzienne komunikowanie się, prowadzenie zabaw i zajęć w toku dwujęzycznym dzieci z łatwością nabywają i rozwijają swoje kompetencje w rym zakresie. Przedszkole nr 85 to przedszkole przyjazne dzieciom, w którym mogą czuć się szczęśliwe, spokojne i bezpieczne, a co za tym idzie mogą „aktywnie poznawać otaczający je świat”. Szczególne osiągnięcia Projekt „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” – zainicjowany przez Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń , Fundację Państwo Obywatelskie w Warszawie. - uzyskanie Certyfikatu BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE „Moje dziecko idzie bezpiecznie do szkoły” –realizacja zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania. Program realizowany z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - uzyskanie certyfikatu „Znam swoje miasto. Dbam o swoje miasto od najmłodszych lat” – przedszkole uczestniczy w społecznościowej akcji organizowanej przez Miasto Poznań mającej na celu pogłębianie wiedzy na temat naszego miasta wśród młodych Poznaniaków oraz budzenie poczucia odpowiedzialności za stan czystości przestrzeni publicznej miasta „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” Akademia Zdrowego Przedszkolaka, udział w projekcie edukacyjnym pod patronatem między innymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Matki i Dziecka oraz Agencji Rynku Rolnego przez firmę Lionfitness. - uzyskanie certyfikatu PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE Udział w projekcie i uzyskanie certyfikatu „Dzieciństwo bez próchnicy ”; program jest realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ma na celu nie tylko edukację dzieci ale też włączenie rodziców. Poprzez swoje działania dzieci propagują w środowisku profilaktykę higieny jamy ustnej. „Przedszkolak – mały ratownik” – przy współpracy Poznańskiej Szkoły Ratownictwa Medycznego oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przy ul. Rycerskiej przedszkole realizowało zajęcia mające na celu poznanie odpowiedzialnej pracy ratowników medycznych, wdrożenie do świadomego dbania o zdrowie własne i innych, wdrażanie do podejmowania działań mających na celu ratowanie życia ludzkiego. Działania zostały podjęte zgodnie z inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu promocji ochrony zdrowia i profilaktyki „Cała Polska czyta dzieciom”- udział w akcji społecznej Fundacji XXI wieku pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczególne osiągnięcia naszych wychowanków - udział przedszkola w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Drzewo” (organizator Przedszkole nr 24 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Raciborzu) – laureat konkursu Kaja Szulc - udział przedszkola w między przedszkolnym konkursie „Pani Wiosna” (organizator Przedszkole nr 114 „Pinokio” w Poznaniu) – laureat konkursu Jakub Chmielewski - udział przedszkola w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczny miś” (organizator Przedszkole „Słoneczna szóstka” z oddziałami integracyjnymi w Śremie) - udział w projekcie „Akademia Misia Haribo” i udział w Ogólnopolskim Konkursie „Poznaj świat z Misiem Haribo!” -„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – realizacja programu o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, udział w konkursie „Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy”; uzyskanie certyfikatu
Osiągnięcia
współpraca z przedszkolakami i rodzicami dzieci ; wesoła atmosfera ,dzieci szczęśliwe i zadowolone z zabaw w przedszkolu ; sukcesy naszych wychowanków w szkole podstawowej , udział i nagrody w konkursach piosenkarskich
Dodatkowe zajecia
- spotkania w ramach Klubu Małego Muzyka - spotkanie z teatrem dla dzieci; - współpraca z Filharmonią Poznańską - aktywne słuchanie muzyki - spotkania integracyjne dzieci, rodziców i nauczycieli; - zajęcia otwarte dla rodziców, - spotkania adaptacyjne z nowymi przedszkolakami i ich rodzicami; - pasowanie na przedszkolaka z udziałem rodzin dzieci, - wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze , - organizacja Festynów Rodzinnych - zajęcia wspierające rozwój z udziałem specjalistów (logopeda, pedagog, psycholog)
Godziny otwarcia uwagi
godziny otwarcia uzależnione od deklarowanych potrzeb rodziców
Godziny otwarcia od
6:00
Historia
Przedszkole nr 85 mieści się w zabytkowym budynku, dawnego dworu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul, Krzesiny 13, którego ostatnim właścicielem do roku 1900 był Antoni Raczyński. W 1900 roku całość dóbr krzesińskich wykupiła z rąk polskich niemiecka Komisja Kolonizacyjna, która rozparcelowała majątek i osadziła tutaj kolonistów niemieckich. Dwór zamieniono wtedy na szkołę dla dzieci, a w parku postawiono w 1912 unikatowy drewniany kościół w stylu norweskim.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe