Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 81 Skrzata Borodzieja
Adres
Limbowa 2, 61-446 Poznań
Telefon
618320232
Fax
618320232
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • wejście główne do przedszkola
  • ogród przedszkolny
  • ogród przedszkolny ze ścieżką sensoryczną
Opis
Przedszkole posiada dwa oddziały specjalne i integracyjne. Przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: - niewidome, - niedowidzące, - z mózgowym porażeniem dziecięcym, - z innymi schorzeniami sprzężonymi (epilepsja, wodogłowie, upośledzenie umysłowe). W przedszkolu odbywają się zajęcia grupowe: - ruch rozwijający metodą W. Sherborne, - dogoterapia, - logorytmika, - elementy metody Dennisona, - elementy metody Dobrego Startu, - zajęcia polisensoryczne. Zajęcia indywidualne: - rehabilitacja ruchowa, - rehabilitacja metodą SI, - ćwiczenia metodą Knillów, - rehabilitacja wzroku. Przedszkole dysponuje: - salą gimnastyczną wyposażoną w specjalistyczny, atestowany sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt do terapii SI, - pokojami do zdjęć indywidualnych, - dużym ogrodem z drewnianym placem zabaw.
Osiągnięcia
Przedszkole zatrudnia zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów: - pedagogów, - pedagogów specjalnych, - rehabilitantów ruchu, - rehabilitantów wzroku, - terapeutów SI, - psychologów, - logopedów. Dzieci niepełnosprawne są dobrze przygotowane do podjęcia nauki szkolnej w specjalistycznych placówkach oświatowych. Dzieci z deficytami w rozwoju psychofizycznym są diagnozowane i uczestniczą w dodatkowych zajęciach indywidualnych i grupowych wspierających rozwój. Dzięki pracy w małych zespołach przy obecności nauczyciela wspomagającego (grupy integracyjne) dzieci pełnosprawne mają możliwość wszechstronnego rozwoju (pełne przygotowanie do nauki szkolnej), uczą się wrażliwości na potrzeby innego człowieka oraz akceptacji jego inności.
Dodatkowe zajęcia
Muzykoterapia, zajęcia SI, rehabilitacja ruchowa, logopedia, Ruch Rozwijający W. Sherborne, zajęcia metodą Knillów.
Godziny otwarcia uwagi
Możliwość dostosowania godzin otwarcia i zamknięcia do potrzeb rodziców.
Godziny otwarcia od
6.00
Koła zainteresowań
Zabawy ruchowe z elementami tańca.
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji