Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 54 Tajemniczy świat
Adres
Dolina 6, 61-551 Poznań
Telefon
612261307
Fax
612261307
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Katarzyna Bukowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 54 Tajemniczy świat
Opis
Przedszkole "Tajemniczy Świat" jest placówką kameralną, liczącą trzy oddziały:Rybki, Kwiaty, Ptaki. Znajduje się na Wildzie, w niewielkiej odległości od Parku im. Jana Pawła II, Łęgów Dębińskich i Lodowiska Chwiałka, z dala od miejskiego gwaru. Mamy własny przytulny ogródek, ze sprzętem sportowym dla młodszych i starszych dzieci. Nasi nauczyciele mają wyższe studia magisterskie. Ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, kończą studia podypolmowe (m.in. logopedię, terapię pedagogiczną), uczestniczą w kursach i szkoleniach, na bieżąco wzbogacając warsztat pracy z dziećmi. W swojej pracy wspomagamy rozwój każdego dziecka, uwzględniając jego aktywność, indywidualne potrzeby i możliwości. Stosujemy nowoczesne , aktywizujące metody poznawania rzeczywistości; - Edukacja przez Ruch, - kinezjologia edukacyjna, - pedagogika zabawy, - bajkoterapia, - taniec z choreografią ruchu R.Jakubowskiej, - zabawy badawcze. Przez wszystkie lata pobytu w przedszkolu dzieciom towarzyszą te same nauczycielki, co zapewnia przedszkolakom poczucie bezpieczeństwa i rodzinną atmosferę. Zapraszamy rodziców do uczestnictwa w codziennym życiu placówki, poprzez organizowanie zajęć otwartych, imprez okolicznościowych, a także zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców. W naszej placówce odbywają praktyki studentki wyższych uczelni : UAM w Poznaniu, WSPiA oraz Kadry dla Europy. W "Tajemniczym Świecie" nie ma tradycyjnego leżakowania.
Osiągnięcia
Szczególną uwagę poświęcamy edukacji ekologicznej i zdrowotnej, kształtujemy umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz radzenia sobie z emocjami. W naszym przedszkolu wszystkie dzieci uczą się angielskiego i korzystają z zajęć z rytmiki. Wydajemy biuletyn dla rodziców "Tajemniczy Świat". Systematycznie uzupełniamy biblioteczkę o ciekawe pozycje z literatury dziecięcej i pedagogicznej. Prowadzimy akcje: REBA, "Nakręć się"(zbiórka plastikowych nakrętek) i "Wędrująca książka" W "Tajemniczym Świecie"jest wdrożony program Akademii Nauki w Poznaniu "Mały Odkrywca", w ramach zajęć dzieci ćwiczą czytanie globalne, przeprowadzają eksperymenty poszerzające treści podstawy programowej w zakresie edukacji przyrodniczej a także fizyki i chemii. Realizujemy zmodyfikowany program wychowawczy "Z zasadami za pan brat", pomagając dzieciom w przestrzeganiu reguł obowiązujących w przedszkolnej społeczności, we współdziałaniu w zabawach i innych sytuacjach zadaniowych. Mamy ponadto własny program adaptacyjny "Wsparcie na starcie", którego zadaniem jest ułatwienie najmłodszym przedszkolakom adaptacji w przedszkolu, pokonania stresu związanego z rozłąką z rodzicami i lęku przed nową sytuacją. W roku 2013 nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społecznej "Mały Wolontariat", której celem jest uczenie dzieci wrażliwości społecznej, niesienia pomocy innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Promujemy zdrowy styl żywienia, dlatego bierzemy udział w projekcie Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Uczestnicząc w warsztatach kulinarnych i badawczych przedszkolacy rozwijają samodzielność i nabywają nowe wiadomości i umiejętności. Podczas comiesięcznych koncertów Agencji Artystycznej Bonsai dzieci zapoznają się z różnymi dziedzinami sztuki. Wychowankowie "Tajemniczego Świata" zdobywają u nas wiedzę, sprawności i umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Są otwarci na kontakty z innymi ludźmi i ciekawi otaczającego ich świata. Nasza placówka utrzymuje kontakt z Przedszkolami nr 119,178, 113. 103, ze Szkołami Podstawowymi nr 42,25, z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1 oraz z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu.
Dodatkowe zajęcia
taniec, logopedia, warsztaty badawcze, warsztaty przyrodnicze
Godziny otwarcia od
6.30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców