Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 51
Adres
Głogowska 40, 60-736 Poznań
Telefon
61 670 92 48
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 51
Opis
Jesteśmy placówką z 70-letnią tradycją, położoną na skraju Parku Wilsona w zabytkowej kamiennicy. Obecnie w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały do których uczęszcza 75 dzieci w wieku 3-6 lat. Wszystkie grupy są grupami mieszanymi wiekowo. Zależy nam bowiem na odtworzeniu naturalnej sytuacji domowej gdzie między innymi starszy pomaga młodszemu, a młodszy uczy się od starszego. Przedszkole zaprasza dzieci w godz.6.00-17.00. Nad zapewnieniem bezpieczeństwa, zdrowia i wszechstronnego rozwoju dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pomocnicza. Rodzinna, ciepła atmosfera sprawia, że dzieci i rodzice czują się tu jak w domu.Atrakcyjność placówki podnoszą ciekawe oferty programowe oraz otwartość na potrzeby dzieci i rodziców. Organizowane są, po za podstawą programową ale w korelacji z nią, zajęcia rytmiczne, religia, zajęcia rozwijające uzdolnienia i pasje dzieci - eksperymentalne, taneczne, plastyczne, złota rączka, sportowe oraz dla najstarszych dzieci: zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej , nauka języka angielskiego . Z zajęć sportowych oferujemy ponad to taniec oraz sezonowo łyżwy, a dla najstarszych dzieci unihokej. Ciekawą formą pracy są organizowane przedstawienia teatralne wystawiane przez zapraszanych artystów jak również inscenizacje przygotowywane przez dzieci, personel przedszkola i rodziców. Ściśle współpracujemy z rodzinami naszych dzieci gdyż w wychowaniu dziecka najważniejsi są rodzice. Staramy się WYCHOWYWAĆ JEDNYM GŁOSEM. Ponieważ wychowanie jest rodzajem budowania - bardzo trudnego i wymagającego, gdyż dotyczy człowieka, rodzice mają możliwość uczestniczenia w wykładach na tematy: wychowawcze , faz rozwojowych dziecka w danym wieku oraz okresów sensytywnych (szczególnej wrażliwości) w których pociechy są szczególnie predysponowane do opanowania umiejętności i wiedzy we wszystkich sferach życia. Organizowane są też zajęcia otwarte. Aby zapewnić dzieciom dobry start w szkole, przedszkole współpracuje ze szkołami podstawowymi (SP-26,SP-9), szkołą chóralną, szkołami sportowymi , z zaprzyjaźnionymi przedszkolami oraz MDK nr 3. Wspólnie organizujemy heppeningi, konkursy , przedstawienia teatralne, zabawy integracyjne i inne. Brak ogrodu przedszkolnego rekompensują nam codzienne wycieczki i spacery do parku Wilsona oraz zabawy w otoczeniu pięknej roślinności . Podpatrując florę i faunę tego ekosystemu dzieci uczą się przestrzegać zasad ochrony przyrody, stają się jej prawdziwymi miłośnikami. Przedszkole nr 51 cieszy się dużą popularnością wśród rodziców, którzy z zaufaniem powierzają nam swój najdrogocenniejszy skarb-DZIECKO!
Osiągnięcia
Wychowankowie "nasi "uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa. Istotnym elementem naszej pracy wychowawczej jest całoroczna praca nad dobrymi nawykami wynikająca z wiedzy nt. okresów sensytywnych. Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, dlatego wykorzystujemy różne wartościowe metody pracy, szczególny jednak nacisk kładziemy na Metodę projektu Dopracowaliśmy się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych z udziałem Rodziców , Dziadków i zaproszonych gości. Przedszkole stwarza dzieciom dobre warunki do wszechstronnego rozwoju - dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, czują się bezpieczne otoczone życzliwością i fachową opieką. Placówka współpracuje z bliskim i dalszym środowiskiem, dzieci wyjeżdżają na wycieczki przyrodnicze, zwiedzają rożne zakłady pracy, przyjmują gości zaproszonych do przedszkola (spotkania z ciekawymi ludźmi ). Przedszkole wzbogaca się systematycznie o nowe zabawki, pomoce dydaktyczne. Na bieżąco jest odnawiane, remontowane i upiększane. Dzieci " wychodzą" do środowiska biorąc udział w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta, Radę Osiedla ,Poznański Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz inne instytucje. Nauczyciele pracują w oparciu o autorskie programy zgłoszone jako innowacja w KO. Jedną z metod zaadoptowaną do pracy z najstarszymi dziećmi jest metoda czytania globalnego Glenna Domana. Uzyskaliśmy , po trzyletnim cyklu przygotowawczym, certyfikat przedszkola promującego zdrowie. Ważna dla nas jest nie tylko zdrowe odżywianie ale i ruch i higiena i samodzielność która sprzyja zdrowemu trybowi życia i wykształcaniu zdrowych prawidłowych nawyków. Na stałe pracujemy metodą projektu, która dzięki temu , że inspirowana jest potrzebami i zainteresowaniami dzieci daje bardzo wymierne i wysokie efekty pracy dydaktycznej ale i wychowawczej. Jesteśmy organizatorami corocznego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej dla łazarskich przedszkolaków. W listopadzie w ramach Listopadowego bajania rodzice i znani poznaniacy czytają dzieciom bajki. Najstarsze dzieci wystawiają w kościele p.w. św. Michała Archanioła jasełka dla całej społeczności. ITD ITD ITD jednak najważniejszym osiągnięciem są dla nas uśmiechnięte i szczęśliwe przedszkolaki.
Dodatkowe zajęcia
balet gimnastyka korekcyjna logopedia zajęcia taneczne łyżwy - sezonowo kółka zainteresowań : eksperymentalne, plastyczne, taneczne , sportowe , złota rączka
Historia
Przed ponad pół wiekiem powołane zostało do życia Przedszkole 51. Z opowiadań pierwszej dyrektorki wiemy, że mieściliśmy się wtedy na poziomie byłej restauracji Magnolia oraz na piętrze, które aktualnie zajmujemy.
Koła zainteresowań
Nauczyciele prowadzą koła zainteresowań od wtorku do piątku w godz. 15.15 do 15.45/16.00. Nauczyciele prowadzą koła zgodnie ze swoimi zainteresowaniami , ich oferta jest więc otwarta. Aktualnie są to zajęcia: eksperymentalne, taneczne, sportowe, złota rączka, plastyczne.
Kontakty zagraniczne
Współpracujemy z przedszkolem berlińskim Firlefantz prowadzonym przez organizację Kinder in Bewegung w zakresie aranżacji przestrzeni oraz samodzielności. Nawiązaliśmy współpracę z przedszkolem w Rzymie La maisonnette w zakresie naturalnego nauczania języka nowożytnego dzięki czemu napisaliśmy projekt :Magnolia - Languages & sharing & education space , którym aplikujemy o środki w ramach Erasmus Plus.
Godziny otwarcia od
6:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe