Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 51
Adres
Głogowska 40, 60-736 Poznań
Telefon
61 670 92 48
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Palicka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 51
 • Korytarz
 • Izolatorium w związku z reżimem sanitarnym
 • Kącik do zajęć dydaktycznych
 • Wiosenne dekoracje
 • Szatnia dla dzieci w wiosennej szacie
 • Łazienka
 • Łazienka
 • Sala grupy I (w tym roku Krasnoludki)
 • Sala grupy II (w tym roku Skrzaty)
 • Sala grupy II (w tym roku Skrzaty)
 • Sala grupy III (w tym roku Elfy)
 • Sala grupy III (w tym roku Elfy)
 • Sala grupy III (w tym roku Elfy)
Opis
Jesteśmy placówką z ponad 70-letnią tradycją, położoną na skraju Parku Wilsona w zabytkowej kamiennicy. Obecnie w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały do których uczęszcza 75 dzieci w wieku 3-6 lat. Wszystkie grupy są grupami mieszanymi wiekowo. Zależy nam bowiem na odtworzeniu naturalnej sytuacji domowej gdzie między innymi starszy pomaga młodszemu, a młodszy uczy się od starszego. Przedszkole zaprasza dzieci w godz.6.00-17.00, w czasie epidemii ze względów snitarnych  6.30-16.30. Nad zapewnieniem bezpieczeństwa, zdrowia i wszechstronnego rozwoju dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pomocnicza. Rodzinna, ciepła atmosfera sprawia, że dzieci i rodzice czują się tu jak w domu.Atrakcyjność placówki podnoszą ciekawe oferty programowe oraz otwartość na potrzeby dzieci i rodziców. Organizowane są, po za podstawą programową ale w korelacji z nią, zajęcia rytmiczne, religia, zajęcia rozwijające uzdolnienia i pasje dzieci - eksperymentalne, taneczne, plastyczne, złota rączka, sportowe oraz dla najstarszych dzieci: zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej , nauka języka angielskiego . Z zajęć sportowych oferujemy ponad to taniec oraz sezonowo łyżwy, a dla najstarszych dzieci unihokej. Ciekawą formą pracy są organizowane przedstawienia teatralne wystawiane przez zapraszanych artystów jak również inscenizacje przygotowywane przez dzieci, personel przedszkola i rodziców. Ściśle współpracujemy z rodzinami naszych dzieci gdyż w wychowaniu dziecka najważniejsi są rodzice. Staramy się WYCHOWYWAĆ JEDNYM GŁOSEM. Ponieważ wychowanie jest rodzajem budowania - bardzo trudnego i wymagającego, gdyż dotyczy człowieka, rodzice mają możliwość uczestniczenia w wykładach na tematy: wychowawcze , faz rozwojowych dziecka w danym wieku oraz okresów sensytywnych (szczególnej wrażliwości) w których pociechy są szczególnie predysponowane do opanowania umiejętności i wiedzy we wszystkich sferach życia. Organizowane są też zajęcia otwarte. Aby zapewnić dzieciom dobry start w szkole, przedszkole współpracuje ze szkołami podstawowymi , szkołą chóralną, szkołami sportowymi , z zaprzyjaźnionymi przedszkolami oraz MDK nr 3. Wspólnie organizujemy heppeningi, konkursy , przedstawienia teatralne, zabawy integracyjne i inne. Brak ogrodu przedszkolnego rekompensują nam codzienne wycieczki i spacery do parku Wilsona oraz zabawy w otoczeniu pięknej roślinności . Podpatrując florę i faunę tego ekosystemu dzieci uczą się przestrzegać zasad ochrony przyrody, stają się jej prawdziwymi miłośnikami. Przedszkole nr 51 cieszy się dużą popularnością wśród rodziców, którzy z zaufaniem powierzają nam swój najdrogocenniejszy skarb-DZIECKO!
Osiągnięcia

Wychowankowie "nasi "uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa. Istotnym elementem naszej pracy wychowawczej jest całoroczna praca nad dobrymi nawykami wynikająca z wiedzy nt. okresów sensytywnych.

Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, dlatego wykorzystujemy różne wartościowe metody pracy, szczególny jednak nacisk kładziemy na Metodę projektu, która dzięki temu , że inspirowana jest potrzebami i zainteresowaniami dzieci daje bardzo wymierne i wysokie efekty pracy dydaktycznej  i wychowawczej.  Jedną z metod zaadoptowaną do pracy z najstarszymi dziećmi jest metoda czytania globalnego Glenna Domana.Nauczyciele wykorzystują też elementy planu Daltońskiego , który pozwala dzieciom na samodzielne planowanie , uczy odpowiedzialności za podjęte zobowiązania. Nauczyciele pracują w oparciu o autorskie programy zgłoszone jako innowacja w KO między innymi : Rozwijania dziecięcych talentów, Teatralne inspiracje, Zatapianie w językach.

Dopracowaliśmy się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych z udziałem Rodziców , Dziadków i zaproszonych gości. Przedszkole stwarza dzieciom dobre warunki do wszechstronnego rozwoju - dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, czują się bezpieczne otoczone życzliwością    i fachową opieką.

Placówka współpracuje z bliskim i dalszym środowiskiem, dzieci wyjeżdżają na wycieczki przyrodnicze, zwiedzają rożne zakłady pracy, przyjmują gości zaproszonych do przedszkola (spotkania z ciekawymi ludźmi ). Przedszkole wzbogaca się systematycznie o nowe zabawki, pomoce dydaktyczne. Na bieżąco jest odnawiane, remontowane i upiększane.

Dzieci " wychodzą" do środowiska biorąc udział w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta, Radę Osiedla ,Poznański Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz inne instytucje. . Posiadamy zaszczytny tytuł  Przedszkola Promującego Zdrowie potwierdzony Certyfikatem Kuratorium Oświaty. Ważna dla nas jest nie tylko zdrowe odżywianie ale i ruch i higiena i samodzielność, która sprzyja zdrowemu trybowi życia i wykształcaniu zdrowych prawidłowych nawyków. Jesteśmy organizatorami corocznego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej dla Łazarskich przedszkolaków. Współpracując z innymi łazarskimi przedszkolami dajemy dzieciom szanse dzielenia się umiejętnościami , talentami na zawodach sportowych , konkursach tanecznych , plastycznych , recytatorskich. W listopadzie w ramach Listopadowego bajania rodzice i znani poznaniacy czytają dzieciom bajki. Najstarsze dzieci wystawiają w kościele p.w. św. Michała Archanioła jasełka dla całej społeczności.

Osiągnięcia wynikające ze współpracy zagranicznej opisujemy w innej zakładce.

Naszym najważniejszym osiągnięciem są dla nas uśmiechnięte i szczęśliwe przedszkolaki i zadowoleni rodzice.

Dodatkowe zajęcia
 gimnastyka korekcyjna, logopedia, zajęcia taneczne,zajęcia umuzykalniające, dodatkowy j. angielski ,łyżwy - sezonowo, kółka zainteresowań : eksperymentalne, plastyczne, taneczne , sportowe , instrumentalne, warsztaty teatralne w ramach realizacji rocznego planu pracy przez nauczycieli ,
Historia
Przed ponad pół wiekiem powołane zostało do życia Przedszkole 51. Z opowiadań pierwszej dyrektorki wiemy, że mieściliśmy się wtedy na poziomie byłej restauracji Magnolia oraz na piętrze, które aktualnie zajmujemy.
Koła zainteresowań
Nauczyciele prowadzą koła zainteresowań od wtorku do piątku w godz. 15.15 do 15.45/16.00. Nauczyciele prowadzą koła zgodnie ze swoimi zainteresowaniami , ich oferta jest więc otwarta. Aktualnie są to zajęcia: eksperymentalne, taneczne, sportowe, instrumentalne, plastyczne.
Kontakty zagraniczne

Dzięki współpracy z przedszkolem berlińskim Firlefantz prowadzonym przez organizację Kinder in Bewegung i Instytutem  Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w zakresie aranżacji przestrzeni i traktujemy ją bardzo poważnie . Jest ona dla nas drugim nauczycielem . Sprzyja to samodzielnemu zdobywaniu wiedzy , pomaga podążać za dzieckiem by mogło rozwijać się z godnie z jego naturalnymi potrzebami. Staramy się minimalizować ilość bodźców i hołdujemy zasadzie " Mniej znaczy więcej ".

Nawiązaliśmy współpracę z przedszkolem w Rzymie La maisonnette w zakresie naturalnego nauczania języka obcego i w latach 2016-2018 realizowaliśmy projekt :Magnolia - Languages & sharing & education space w ramach programu Erasmus Plus. Nauczyciele i inni pracownicy mogli w Rzymie zdobywać doświadczenie jak można zatapiać dzieci w językach oraz poszerzać wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Stworzyliśmy i realizujemy  Innowację "Zatapianie w językach " , która po za wynikającym z podstawy programowej  j. angielskim, poszerza naszą ofertę edukacyjną w zakresie nauczania języka obcego .

Godziny otwarcia od
6:00-17.00 w czasie trwania epidemii 6.30-16.30
Organ prowadzący
Miasto Pozanań
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji