Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 39 Leśne Ludki
Adres
Limanowskiego 23B, 60-744 Poznań
Telefon
618666621
Fax
618666621
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 39 Leśne Ludki
Opis
Przedszkole nr 39 im. "Leśne Ludki", to przedszkole z tradycjami. Istnieje od 1959 roku. Wychowało wiele pokoleń przedszkolaków. Ma własną obrzędowość i symbolikę związaną z nazwą przedszkola i grup wiekowych. Do głównych priorytetów pedagogicznych przedszkola zalicza się m.in. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej, a także umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Przedszkole zapewnia dzieciom uczestnictwo w wycieczkach poznawczych, przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.Rodzice mają możliwość poznawania postępów swojego dziecka i aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola. Przedszkole posiada 4 oddziały całodziennego pobytu. Oddziały liczą po 25 dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, nad którymi opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna i odpowiednio przygotowany personel. Na terenie przedszkola działa Rada Rodziców.
Osiągnięcia
Od 2001r. uczestniczymy w corocznych edycjach konkursu "Zielony Poznań", zdobywając wyróżnienia i nagrody oraz listy gratulacyjne.W 2009r. zajęliśmy II miejsce w kategorii na najładniejszy zieleniec w Poznaniu. Aktywnie uczestniczymy w akcjach"Sprzątanie Świata","Święto Ziemi" , dbamy o czystość i zieleń naszego ogrodu przedszkolnego . Dzieci biorą udział pod opieką swoich nauczycielek w różnych konkursach plastycznych, festiwalach piosenki, przeglądach teatralnych, zabawach sportowych - otrzymują indywidualne lub grupowe wyróżnienia, dyplomy. W styczniu 2013r.i 2014r. zajęliśmy I miejsce w Międzyszkolnym Łazarskim Przeglądzie Jasełek. Od 2014r. wraz z kilkoma łazarskimi placówkami uruchomiliśmy projekt "Hokejowy zawrót głowy na Łazarzu już gotowy" - pod patronatem KS Warta Poznań. Powstała wówczas w naszym przedszkolu grupa hokeja na trawie. Otrzymaliśmy również tytuł "Przedszkola z pasją". Przy współudziale swoich rodziców dzieci z naszego przedszkola chętnie włączają się w różne akcje charytatywne.
Dodatkowe zajęcia
Cykliczne koncerty muzyczne. zajęcia dodatkowe: - ćwiczenia logopedyczne (dla dzieci 5-6-letnich) - gimnastyka korekcyjna (dla dzieci 5-6-letnich) - język angielski - zajęcia umuzykalniające (rytmika) - tańce - szachy - hokej na trawie (najstarsza grupa) - religia (zajęcia organizowane na życzenie rodziców) - zajęcia sportowe
Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia są zależne od potrzeb rodziców, czyli od godzin pobytu podanych w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe