Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 35 Króla Maciusia I
Adres
os. Bolesława Chrobrego 109, 60-681 Poznań
Telefon
618223021
Fax
618223021
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Opis

            Janusz Korczak tak określił dzieciństwo: ,,Lata dziecięce są górami z których rzeka życia bierze swój początek, rozpęd i kierunek.". Słowa te stały się fundamentem wszelkich działań grona pedagogicznego Przedszkola nr 35.

            Otóż określając kierunek naszych działań, podkreślić należy, iż jako nauczyciele chcemy wychować dzieci tak, aby akceptowały siebie, były otwarte i wrażliwe na losy drugiego człowieka. Ponadto zależy nam, aby nasi wychowankowie byli gotowi do podejmowania wyzwań i stawiania czoła wszelkim trudnościom .

            Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci mogły rozwijać się w naszym przedszkolu wszechstronnie, twórczo, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości rozwojowych.         Wszelkie inicjatywy podejmujemy przy ścisłej współpracy ze środowiskiem wychowawczym dzieci. Ponadto,  grono pedagogiczne posiada wysokie kwalifikacje, co gwarantuje optymalny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, w oparciu o bardzo dobrze organizowane inicjatywy edukacyjne. Nauczyciele  uczestniczą w licznych szkoleniach w celu doskonalenia  swoich kompetencji, a następnie wykorzystania ich w pracy z dziećmi. Baza dydaktyczna Przedszkola nr 35 pozwala na owe działania
w stopniu najwyższym.

            W środowisku lokalnym Przedszkole nr 35 znane jest z szerokiej działalności oświatowej,
ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw organizowanych w zakresie nabywania języka obcego nowożytnego.

            Oto motto, które przyświeca nam każdego dnia: ,,nasze Przedszkole jest jak piękny ogród, który je otacza". Akceptujemy dzieci takimi, jakimi są, Tworzymy warunki i organizujemy różnorodne inicjatywy, by dzieci dorastały w poczuciu własnej wartości, były pewne siebie , zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji oraz współdziałania w grupie. Dziecko jest dla nas zawsze najważniejsze.

 

Osiągnięcia

            Przedszkole nr 35 im. Króla Maciusia I w Poznaniu to wyjątkowe miejsce, w którym dziecko jest zawsze najważniejsze.

            Przedszkole nr 35 tworzy, wraz z sąsiednimi przedszkolami oraz szkołami, Miasteczko Oświatowe. Najistotniejszą ideą Miasteczka jest szeroko pojęta działalność oświatowa, dla przykładu: organizacja międzyprzedszkolnych festiwali artystycznych, konkursów z zakresu posługiwania się językiem obcym nowożytnym, czy też imprez o charakterze sportowym. Takowe inicjatywy gwarantują wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzięki współpracy lokalnego środowiska oświatowego  całościowy proces rozwoju jednostek odbywa się na poziomie optymalnym, w oparciu o różnorakie inicjatywy na organizowanych na rzecz dzieci. Nadmienić można
tu kilka imprez o powyżej opisanym charakterze: coroczny Festiwal Piosenki Jesiennej, Przegląd Form Teatralnych, uczestnictwo w organizowanych każdego roku Biegach Chrobrego, jak również coroczna Międzyprzedszkolna Olimpiada Języka Angielskiego, Przegląd Świątecznej Piosenki Angielskiej czy też Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski Utworów Wandy Chotomskiej, Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy.

             Warto wspomnieć o udziale dzieci w XVI Ogólnopolskim Biegu Chrobrego w ramach akcji ,,Pokonaj równik", organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia kultury Fizycznej
w Poznaniu, przy współudziale Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania i departamentu Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.  Ponadto w Przedszkolu nr 35 odbywają się również imprezy objęte patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

            Obecnie sportowe sukcesy odnosi jedna z naszych wychowanek, zajmując wysokie miejsca w biegach nie tylko organizowanych dla przedszkolaków, ale również o szerszej skali i zasięgu.

            Podkreślenia wymagają  także wyróżnienia wychowanków Przedszkola nr 35, a są to choćby zajęcie pierwszego miejsca oraz otrzymanie wyróżnień w ogólnopolskich konkursach plastycznych
pt. ,,Cztery pory roku" oraz ,,Twórczość Janusza Korczaka", jak również liczne zwycięstwa
w olimpiadach języka angielskiego.

            Zapraszamy do Przedszkola nr 35, Król Maciuś I już na Was czeka!

Dodatkowe zajęcia
j.angielski codziennie, muzykoterapia, aikido, tańce, piłka nożna, plastyka, szachy
Godziny otwarcia uwagi
istnieje możliwość konsultacji z rodzicami
Godziny otwarcia od
6:00 - 17:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe