Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań
Adres
Michała Sobeskiego (dawniej Szamotulska 75a) 1, 60-566 Poznań
Telefon
618472920
Fax
618472920
E-mail
p30poznan@wp.pl
Strona www
http://olimpijczyk.eprzedszkola.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk
 • Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk
 • 1.09.2016r.- jubileusz 55-lecia przedszkola
 • 55-lecie i otwarcie ogrodu po przebudowie
 • Ogród po przebudowie
 • Ogród
 • Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk
Opis
Przedszkole nr 30 "Mały Olimpijczyk" mieści się w budynku wolnostojącym, z dużym zadrzewionym ogrodem w bezpośrednim sąsiedztwie terenu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz pętli Ogrody. Plac zabaw dla dzieci,po gruntownej przebudowie w 2016 roku, posiada boisko ze sztucznej trawki, bieżnię z nawierzchni bezpiecznej, piaskownice oraz liczne urządzenia do zabaw.  W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów. Placówka dysponuje salą gimnastyczną , w której odbywają się zabawy i zajęcia ruchowe oraz przedszkolne uroczystości. Dzieci mogą przebywać pod opieką nauczycieli w godzinach od 6:00 do 17:00, otrzymują trzy posiłki oraz na życzenie napoje. Stawka żywieniowa 6,00 zł dziennie. Placówka realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego , której celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Przedszkole „Mały Olimpijczyk” , zgodnie ze swoją nazwą, promuje wśród dzieci i rodziców zdrowy styl życia. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem ogólnopolskiej kampanii na rzecz naturalnej, zdrowej diety dla dzieci "Zdrowy Przedszkolak" oraz projektów "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" , "Mamo, tato wolę wodę" . Priorytet naszych działań to także zajęcia i zabawy ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu , wycieczki i spacery, zajęcia dodatkowe rozwijające ciało i umysł. Przedszkole od kilku lat jest organizatorem konkursu dla poznańskich przedszkoli na grę.Idea konkursu oparta jest na programie "Dziecięca Matematyka" prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej , który zakłada, że nauka matematyki powinna pobudzać zarówno intelekt jak i emocje, powinna być dobrą zabawą. Współpracujemy z prężnie działającą Radą Rodziców, Radą Osiedla Ogrody, Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM, Stowarzyszeniem Mały Olimpijczyk oraz z innymi placówkami oświatowymi i licznymi instytucjami i organizacjami. Wspólnie realizujemy projekty , które wzbogacają ofertę wychowawczą i edukacyjną przedszkola. W placówce często odbywają się uniwersyteckie praktyki studenckie z kierunków: psychologia , pedagogika , pediatria.
Osiągnięcia
Przedszkole szczyci się osiągnięciami swoich wychowanków i uzyskanymi certyfikatami: PRZEDSZKOLE W RUCHU, PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, ZDROWO JEMY , ZDROWO ROŚNIEMY, Szczegółowe informacje o osiągnięciach : http://olimpijczyk.eprzedszkola.pl/?m=strona&id=18
Dodatkowe zajecia
Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w poszczególnych typach szkół) Nauczycielki we wszystkich grupach codziennie prowadzą zajęcia mające na celu: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 4.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych 5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 7.Wychowanie przez sztukę (tatr, muzyka, śpiew, taniec, plastyka) 8.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 9.Edukacja przyrodnicza: pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 11.Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania.12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 13. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, nowożytnym.
Zajęcia dodatkowe, opłacane przez Miasto Poznań:
 1. język angielski 3-6 latki
 2. zajęcia sportowe w ramach programu "Przyszły Olimpijczyk to Ja !"
 3. rytmika 3-6 latki
 4. religia dla dzieci 6-letnich (na wniosek rodziców)
 5. logopedia dla dzieci 4- 5- i 6-cio letnich,
 6. gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku 4-5-6 lat;
Godziny otwarcia uwagi
Przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30
Kontakty zagraniczne
Aktualnie przedszkole realizuje międzynarodowym projekt dzięki platformie E- twinning.

Nazwa projektu: Show us your school, classroom and tell us about it in your language. (Pokaż nam swoją szkołę, salę i powiedz nam o tym we własnym języku). W projekcie uczestniczą także placówki z  Armenii, Włoch, Turcji, Gruzji, Grecji, Rumunii, Litwy, Czech, Chorwacji, Ukrainy. Zaprezentują one swoją szkołę, czy przedszkole za pomocą krótkiego filmu, do którego materiały zbierane są w  ciągu trwania projektu.

Od kilku lat, w miarę możliwości, wspólnie z organizacją AIESEC realizujemy projekt Explore Yourself. Projekt zakłada naturalną naukę języka angielskiego i poznawanie innych kultur poprzez kontakt z osobami z innych krajów np. Indie, Chiny, Brazylia, Malezja, Turcja, Ukraina. Więcej o projekcie: http://olimpijczyk.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=11
Godziny otwarcia od
6.00.
Personel
Dyrektor Przedszkola „Mały Olimpijczyk’”- mgr Grażyna Erenz przyjmuje interesantów: - w poniedziałki 9.00-12.00, - w środy 16.00-17.00. lub po uprzednim umówieniu się. Kadra pedagogiczna, pracująca w „Małym Olimpijczyku” posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, o wymaganej specjalności. Nauczycielki często i chętnie biorą udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, podnosząc permanentnie swoje umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii. Poprzez stosowanie różnorodnych form i metod w trakcie prowadzenia zabaw i zajęć nauczycielki stymulują i ukierunkowują rozwój dzieci. Personel administracyjno-obsługowy, wypróbowany i stały od lat, wspaniale wywiązuje się ze swoich obowiązków i chętnie współpracuje z kadrą pedagogiczną. Wszystkie panie cechuje życzliwy i ciepły stosunek do dzieci.
Historia
Przedszkole nr 30 w Poznaniu rozpoczęło swoją działalność 1 września 1961r. W roku 1978 naszemu przedszkolu nadano nazwę „Mały Olimpijczyk”, która do tej pory doskonale oddaje ducha naszych wychowanków, bo jak mówi nasz hymn : „Mały Olimpijczyk to sportowy zuch…”. Od zarania naszej działalności, przedszkole ściśle współpracowało z dr Janiną Pełkowską Turatti – pracownikiem naukowym, badającym poziom sprawności ruchowej dzieci i sposoby jej podnoszenia, poprzez poszerzone, nowoczesne metody prowadzenia zajęć gimnastycznych i organizowanie olimpiad sportowych. Od początku nasza placówka była przedszkolem ćwiczeń dla studentów I Studium Nauczycielskiego o kierunku Wychowanie Przedszkolne, mieszczącego się w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego. Po jego likwidacji i zajęciu budynku przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, placówka nasza współpracuje z Wydziałem Studiów Edukacyjnych, nie zamykając swych podwoi przed innymi chętnymi do współpracy uczelniami. W 2016 roku, ze środków przyznanych w ramach grantów Prezydenta Miasta Poznania, gruntownie przebudowano ogród przedszkolny dostosowując go do nowoczesnych standardów.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe