Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 3 Promyczek
Adres
Dojazd 3, 60-632 Poznań
Telefon
61-847-524-0
Fax
61-847-52-40
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Lidia Lasota
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 3 Promyczek
Opis
Przedszkole nr 3 "Promyczek" mieści się w parterowym budynku otoczonym zielenią. Sale dydaktyczne wyposażone są w zabawki, gry i pomoce edukacyjne dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Ulubionym miejscem zabaw przedszkolaków jest ogród pełen krzewów i drzew, w którym każdy oddział ma swój mini ogródek.
Osiągnięcia

W 2020 roku:

 • przedszkole zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs na odzież ekologiczną, przegląd taneczny, ogólnopolski konkurs plastyczny;
 • przedszkolaki wzięły udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkola - Przedszkolaki dla klimatu oraz przeglądzie twórczości dzieci "Pomniki, rzeźby, instalacje artystyczne Poznania w oczach dzieci" zorganizowanych przez Poznański Oddział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego;
 • Tropiciele zajęli III miejsce w Veoliadzie, czyli Olimpiadzie Przedszkolaków on-line;
 • Frania zdobyła III miejsce, a Marianna - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Moja wymarzona choinka";
 • dzieci brały również udział w akcji Sprintem do maratonu promowanej przez wydawnictwo Bliżej Przedszkola;


W 2019 roku:

 • Mikołaj zdobył II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.: Wiosna budzi owady do życia - pszczoły, motyle, biedronki.
 • "Promyczek" zorganizował II wiosenny przegląd taneczny;

W 2018 roku:

 • Tymek otrzymał wyróżnienie, a Hania i Kamil podziękowanie za udział w konkursie pt.: "W świecie figur geometrycznych";
 • Tymek zajął I miejsce, a Oliwia i Adrian otrzymali dyplom za udział w Miedzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim "Przyroda wierszem opisana";
 • W 2017 roku:
  • Tropiciele zajęli I miejsce w konkursie pt.: "Poznań w słońcu i w deszczu"
  W 2016 roku:
  • Przedszkole otrzymało dyplom za udział w Dziecięcej Olimpiadzie w Przedszkolu nr 30 "Mały Olimpijczyk";
  • Franek otrzymał dyplom za udział w konkursie pt.: "Wiosenne papierośmieciaki";
  • Grupa Odkrywców otrzymała dyplom za udział w konkursie pt.: "Nasz przyjaciel - pluszowy miś";
  • Ala i Ola wzięły udział w konkursie plastycznym pt.: "Jesień w świecie figur geometrycznych";

Dodatkowe zajęcia

Nauczycielki przedszkola, w ramach zajęć popołudniowych, prowadzą zabawy twórcze, taneczne, matematyczne, gry stolikowe i inne... Plan zajęć wywieszony jest na gazetce danego oddziału.


Współpracujemy m. in. z:
- pobliskimi przedszkolami i Szkołą Podstawową nr 27;

- Radą Osiedla Sołacz;

- Uniwersytetem Przyrodniczym;

- Pracownią Projektów i Działań Twórczych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;

- Policją, Strażą Pożarną i ratownikami medycznymi realizujemy projekt "Bezpieczny przedszkolak";

- Fundacją burza mózgów - "Biblioteka przedszkolaka - czytanie międzypokoleniowe i warsztaty".

Godziny otwarcia uwagi

Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała konieczność dezynfekowania pomieszczeń przedszkola, z tego powodu rodzice są proszeni o to, by w miarę możliwości odbierali dzieci do godz. 17.00.

Godziny otwarcia od
6.00. - 17.30
Personel

Dyrektor:
Lidia Lasota - nauczyciel dyplomowany;


Nauczyciele:

Ewelina Adamiak - nauczyciel kontraktowy;

Beata Cetnarowicz - nauczyciel stażysta;

Anna Krist - nauczyciel kontraktowy;

Zuzanna Niezborała - nauczyciel stażysta;

Małgorzata Steike - nauczyciel dyplomowany;

Edyta Wlazik - nauczyciel stażysta;

Małgorzata Zyk Krawiecka - nauczyciel mianowany;


Psycholog:

Luiza Maciejewska - nauczyciel kontraktowy;

Logopeda:

Anna Krist - nauczyciel kontraktowy.

Historia

Każdy zakątek przedszkola łączy przeszłość z teraźniejszością. Przeszłość wzięła swój początek 1965r., kiedy to  nowo powołana Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 3  w następujący sposób wyjaśniała wybór nazwy dla placówki:

„Nazwa Promyczek jest zdrobnieniem wyrazu promień, który jest nosicielem światła i ciepła. W przenośniach literackich bywa on używany na oznaczenie czegoś szlachetnego i wzniosłego. „Promyczek” ma być dla dzieci ciepłym, miłym domem, pozostawiającym im przyjemne przeżycia, "Promyczek” będzie promieniował radością życia, uśmiechem...”. Nazwa została przyjęta przez  Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, a 21 lutego1966r. otworzono Przedszkole nr 3 w Poznaniu, któremu uroczyście nadało mu nazwę „Promyczek”.

Na przestrzeni minionych lat dyrektorki przedszkola oraz nauczycielki dbały o dobro dziecka, oraz zapewnienie przedszkolakom pogodnego i szczęśliwego dzieciństwa, dokładały starań o to, aby wszechstronny rozwój podopiecznych przebiegał w atmosferze akceptacji i zrozumienia.

Obecnie misją naszego przedszkola jest podtrzymywanie dobrych tradycji, oraz stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Kontynuujemy pracę naszych poprzedniczek i staramy się by „Promyczek” był dla dzieci drugim domem pozostawiającym miłe wspomnienia.

Mamy też nowe wyzwania,  w realizacji których pomagają nam odpowiednio dobrane programy i koncepcje pedagogiczne. Pracujemy w oparciu o koncepcję freblowską, która sprzyja tworzeniu, eksperymentowaniu, konstruowaniu a także porządkowaniu, wykorzystujemy elementy koncepcji daltońskiej wdrażającej do samodzielności współpracy i odpowiedzialności oraz edukacji przez ruch opartej o koncepcję holistycznego rozwoju człowieka. Wymienione koncepcje uzupełniają się a ich wybrane elementy są dobierane  stosownie do wieku dzieci.

Promyczek cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym. O czym najlepiej świadczy to, że rodzice nawet po kilku latach przyprowadzają do nas kolejne pociechy.

Organ prowadzący
Miasto Poznań
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
81
Koła zainteresowań

W ramach zajęć popołudniowych odbywają się:

 • zabawy z elementami programowania;
 • szachy;
 • zajęcia plastyczne;
 • zabawy o charakterze sportowym;
 • doświadczenia;
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna - rekrutacja do przedszkola