Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 25
Adres
Głogowska 97, 60-265 Poznań
Telefon
0-61 8665957
Fax
0-61 8665957
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Jadwiga Misch
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • sałatka owocowa
 • pieczemy pierniczki
 • sałatka owocowa
 • kiszone ogórki
 • klocki Froebla
 • zdrowo jemy
 • klocki Froebla
 • działania twórcze
 • sadzimy kwiatki
 • Święto Pluszowego Misia
 • pisanki
 • Mały Piesek Zuzi
 • Hokejowy Zawrót Głowy
 • Jasełka
 • dekoracje przedszkolne
 • sala przedszkolna
 • sala przedszkolna
 • dekoracje przedszkolne
Opis
Przedszkole mieści się w budynku Parafii M.B.B. w Poznaniu przy ulicy Glogowskiej 97 z wejściem od ulicy Lodowej. Placówka posiada 4 oddziały, sale zajęć są bogato wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy i audio-video. Dzieci mają możliwość codziennego pobytu w ładnych ogródkach posiadających urządzenia rekreacyjno-sportowe, piaskownice i pasma zieleni. W każdej grupie wiekowej zwraca się uwagę na przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego: używanie form grzecznościowych, życzliwego zachowania się wobec kolegów i personelu, nie wyrządzania krzywdy innym, wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie, poszanowanie cudzej własności. Opiekę nad dziećmi sprawuje odpowiednio wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Priorytetami w naszej placówce są: poszanowanie praw dziecka oraz wspieranie indywidualnego rozwoju. Przedszkole realizuje obowiązek przygotowania dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole poprzez systematyczne stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozumieniu siebie i rzeczywistości, nabywaniu umiejętności poprzez aktywność własną i działanie, nabywaniu umiejętności budowania kontaktów społecznych i świata wartości.
Osiągnięcia
 Promowanie zdrowego żywienia wśród dzieci i rodziców poprzez ciągłą modyfikację jadłospisów – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz nowoopracowaną „Piramidą Żywienia”, kontynuowanie projektu „zdrowa przekąska”.

• Propagowanie wśród przedszkolaków kultury fizycznej jako elementu zdrowego trybu życia , wzbogacenie bazy przedszkola w nowy sprzęt sportowy – tunele gimnastyczne, obręcze, szarfy, woreczki do ćwiczeń gimnastycznych, kije i bramki do gry w hokeja, pałki gimnastyczne, współpraca z lekarzem ortopedą oraz specjalistą gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej, zorganizowanie dodatkowych zajęć z judo dla chętnych dzieci,

• Kontynuowanie działań zmierzających do rozpropagowania na terenie całej placówki w pracy z dziećmi metody Froebla – szkolenia nauczycieli, wyposażenie placówki w większą ilość pomocy,

• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wszechstronne przygotowanie dzieci do nauki czytania poprzez  uczestniczenie w ogólnopolskim projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, ścisła współpraca z lokalnymi bibliotekami, księgarniami i wydawnictwami.  

• Wdrożenie do realizacji programów autorskich: program adaptacyjny, program profilaktyczny, program wychowawczy, program wspomagający rozwój manualny,  program Razem-edukacja społeczna dziecka w wieku przedszkolnym „Pokochaj teatr” – program zajęć teatralnych dla dzieci, indywidualne programy pracy wyrównawczej.

• Realizacja projektów zewnętrznych:  „Moje dziecko idzie do szkoły”,  „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przyjaciele natury”.

Dodatkowe zajęcia
W ramach edukacji przedszkolnej prowadzone są: zajęcia katechetyczne, logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, język angielski, tańce, judo. Dodatkowo organizowane są w każdym miesiącu inne atrakcje dla dzieci tj. teatrzyki, wycieczki, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz imprezy okazjonalne.
Godziny otwarcia od
6.00
Godziny otwarcia uwagi
Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00
Personel
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca wyższe wykształcenie oraz studia podyplomowe. Każdego dnia z dużym oddaniem kadrę pedagogiczną wspiera personel pomocniczy, zapewniając dzieciom wszelką pomoc i bezpieczeństwo.
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola
Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania
Terminy rekrutacji do przedszkola
Informacja dla rodziców
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców.docx