Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 25
Adres
Głogowska 97, 60-265 Poznań
Telefon
0-61 8665957
Fax
0-61 8665957
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • sałatka owocowa
 • pieczemy pierniczki
 • sałatka owocowa
 • kiszone ogórki
 • klocki Froebla
 • zdrowo jemy
 • klocki Froebla
 • działania twórcze
 • sadzimy kwiatki
 • Święto Pluszowego Misia
 • pisanki
 • Mały Piesek Zuzi
 • Hokejowy Zawrót Głowy
 • Jasełka
 • dekoracje przedszkolne
 • sala przedszkolna
 • sala przedszkolna
 • dekoracje przedszkolne
Opis
Przedszkole mieści się w budynku Parafii M.B.B. w Poznaniu przy ulicy Glogowskiej 97 z wejściem od ulicy Lodowej. Placówka posiada 4 oddziały, do których uczęszcza 100 wspaniałych przedszkolaków. Sale zajęć są bogato wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy i audio-video. Dzieci mają możliwość codziennego pobytu w ładnych ogródkach posiadających urządzenia rekreacyjno-sportowe, piaskownice i pasma zieleni. W każdej grupie wiekowej zwraca się uwagę na przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego: używanie form grzecznościowych, życzliwego zachowania się wobec kolegów i personelu, nie wyrządzania krzywdy innym, wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie, poszanowanie cudzej własności. Opiekę nad dziećmi sprawuje odpowiednio wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Priorytetami w naszej placówce są: poszanowanie praw dziecka oraz wspieranie indywidualnego rozwoju.Przedszkole realizuje obowiązek przygotowania dziec i5 i 6-letnich do podjęcia nauki w szkole poprzez systematyczne stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozumieniu siebie i rzeczywistości, nabywaniu umiejętności poprzez aktywność własną i działanie, nabywaniu umiejętności budowania kontaktów społecznych i świata wartości.
Osiągnięcia
• Kontynuowanie działań zmierzających do rozpropagowania na terenie całej placówki w pracy z dziećmi metody Froebla – szkolenia nauczycieli, wyposażenie placówki w większą ilość pomocy. • Promowanie zdrowego żywienia wśród dzieci i rodziców poprzez ciągłą modyfikację jadłospisów – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz nowoopracowaną „Piramidą Żywienia”, kontynuowanie projektu „zdrowa przekąska”, organizowanie dla dzieci i rodziców zajęć dotyczących zdrowego odżywiania, kontynuowanie projektu edukacyjnego „Rosnę zdrowo”. • Propagowanie wśród przedszkolaków kultury fizycznej jako elementu zdrowego trybu życia – aktywny udział dzieci z dwóch najstarszych grup w projekcie „Hokejowy zawrót głowy”, wzbogacenie bazy przedszkola w nowy sprzęt sportowy – tunele gimnastyczne, obręcze, szarfy, woreczki do ćwiczeń gimnastycznych, kije i bramki do gry w hokeja, pałki gimnastyczne, współpraca z lekarzem ortopedą oraz specjalistą gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej, zorganizowanie dodatkowych zajęć z judo dla chętnych dzieci, od wiosny zaplanowano zorganizowanie oraz uczestniczenie w organizowanych przez inne placówki igrzyskach i spartakiadach. • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wszechstronne przygotowanie dzieci do nauki czytania poprzez współpracę z Fundacją ABC XXI w. i uczestniczenie w ogólnopolskim projekcie „Całą Polska czyta Dzieciom”, ścisła współpraca z lokalnymi bibliotekami, księgarniami i wydawnictwami. Kontynuowanie projektu edukacyjnego „Czyta mi mama, czyta mi tata i czytać będę ja”. • W trosce o bezpieczeństwo dzieci rozszerzono zakres programów: profilaktycznego i „Bezpieczny przedszkolak” poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z wydziałem prewencji Straży Miejskiej. Podobnie jak w latach poprzednich w akcję włączyli się: Policja, Straż Pożarna i Ratownictwo Medyczne. • Realizacja projektów: - Moje dziecko idzie do szkoły” – we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – projekt ogólnopolski - „Cała Polska czyta dzieciom” – we współpracy z Fundacją ABC XXI wieku – projekt ogólnopolski - „Bezpieczne przedszkolak” – projekt o zasięgu przedszkolnym - „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej - Dzieciństwo bez próchnicy” – projekt edukacyjny obejmujący dzieci, rodziców i nauczycieli – projekt ogólnopolski, - „Kubusiowi Przyjaciele natury” (kolejna edycja) – we współpracy z firmą MGD GMW Sp z o.o – projekt ogólnopolski promujący zdrowy styl życia. - Program zainicjowany przez Stare ZOO w Poznaniu dotyczący włączenia społeczeństwa w opiekę nad zwierzętami „Adopcja zwierząt” – dzieci z naszego przedszkola zaadoptowały i opiekują się kózkami. - „Hokejowy zawrót głowy” – projekt sportowy międzyprzedszkolny - Projekt we współpracy z firmą Dialoque Unlimited w oparciu o publikacje „Sen żyrafy”.
Dodatkowe zajęcia
W ramach edukacji przedszkolnej prowadzone są: zajęcia katechetyczne, logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, język angielski, tańce, judo. Dodatkowo organizowane są w każdym miesiącu inne atrakcje dla dzieci tj. teatrzyki, wycieczki, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz imprezy okazjonalne.
Godziny otwarcia od
6.00
Godziny otwarcia uwagi
Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00
Personel
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca wyższe wykształcenie oraz studia podyplomowe. Każdego dnia z dużym oddaniem kadrę pedagogiczną wspiera personel pomocniczy, zapewniając dzieciom wszelką pomoc i bezpieczeństwo.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Rytmika