Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 189
Adres
Osiedle Bolesława Śmiałego 105, 60-682 Poznań
Telefon
+48 61 823 61 51
Fax
+48 61 823 61 51
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Edyta Janowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 189
Opis
Przedszkole zlokalizowane jest na Osiedlu Bolesława Śmiałego, w bliskim sąsiedztwie Osiedla Różany Potok i rezerwatu „Żurawiniec”. Ciekawy architektonicznie budynek otoczony jest dużym ogrodem, wyposażonym w ekologiczne sprzęty do zabaw. Obszerny budynek stwarza dzieciom doskonałe warunki pobytu i zabawy. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prowadzimy 7 oddziałów po 25 dzieci, w tym oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Każda grupa dysponuje 80-metrową salą zajęć, wyposażoną w nowoczesne sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne. Przy każdej z sal znajduje się łazienka. Sale dzieci 5 i 6- letnich wyposażone są w stanowiska komputerowe z programami edukacyjnymi dla przedszkolaków. Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadania (8.30), II śniadania (11.30), obiadu (13.30). Posiłki dostosowane są do zapotrzebowania kalorycznego małego dziecka zgodne z obowiązującymi przepisami żywieniowymi. Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. Przyprowadzanie odbywa się do godz. 8.30, a odbieranie od godz. 14.30.W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Dziecko w naszym przedszkolu ma doskonałe warunki do kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Wykorzystywane są innowacyjne, nowatorskie i aktywizujące metody pracy: pedagogika zabawy, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, gimnastyka ruchowa Kniessów, metody C. Orffa, R. Labana w wychowaniu fizycznym, relaksacji, muzykoterapii, aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, edukacji przez ruch D.Dziamskiej i innych. Realizowane działania uwzględniają prawo dziecka do indywidualnego traktowania, zabezpieczają potrzeby dzieci zdolnych, a także wymagających różnorodnych form terapii pedagogicznej. Oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe z religii, gimnastyki korekcyjnej (dla dzieci z wadami postawy) oraz terapię logopedyczną dla przedszkolaków realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W ramach współpracy z klubem sportowym INEA AZS każdego roku prowadzony jest cykl zajęć sportowych z elementami koszykówki dla dziewczynek z najstarszych grup przedszkolnych.Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i trenerów.Każdego roku realizowany jest bogaty kalendarz imprez, uroczystości i wycieczek. Do tradycji przedszkola należą imprezy dla i z udziałem Rodziców: Pasowanie na Przedszkolaka, Spotkania Jasełkowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Ojca, Dzień Dziecka, Spartakiady Sportowe, Festyn Rodzinny.
Osiągnięcia
Nasze Przedszkole, jako jedno z nielicznych w Polsce, w latach 2002-2005, w ramach programu Unii Europejskiej SOCRATES-COMENIUS, wraz z placówkami oświatowymi z Francji, Niemiec i Luksemburga realizowało 3- letni projekt edukacyjny pt. „Dziedzictwo narodowe w sztuce” w całości finansowany ze środków unijnych. W ramach projektu nauczyciele odbyli staże zawodowe w europejskich placówkach przedszkolnych. Międzynarodowa działalność przedszkola przyczyniła się do uzyskania przez Miasto Poznań honorowej plakiety Rady Europy. Od 2004 roku uczestniczymy w programie KidSmart realizowanym na całym świecie przez firmę IBM, w ramach którego korzystamy z dwóch zestawów komputerowych Young Explorer wyposażonych w programy edukacyjne przygotowane dla dzieci przedszkolnych. W roku 2003 wydaliśmy zbiór pocztówek o Poznaniu ilustrowany pracami plastycznymi dzieci pt. „Poznań- moje miasto”, w roku 2004- prezentację multimedialną na temat realizacji europejskiego projektu edukacyjnego „Dziedzictwo narodowe w sztuce”, a w roku 2005-bogato ilustrowany zbiór wierszy o Poznaniu”. Dzieci zdobywają wysokie miejsca w międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych, spartakiadach sportowych, przeglądach teatralnych, konkursach zorganizowanych przez instytucje miasta. W latach 2006- 2013 prowadziliśmy grupy dwujęzykowe o profilu teatralnym dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych W roku 2008 za działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego uzyskaliśmy certyfikat „Placówka z klimatem”, a w roku 2012 za działalność na rzecz środowisk lokalnych- Certyfikat Aktywnej Organizacji Lokalnej. Od dwóch lat uczestniczymy w realizacji projektu "Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Poznaniu" opracowany przez Oddział Poznański Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. Przedszkole aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych oraz w życiu środowiska lokalnego.
Dodatkowe zajęcia
Gimnastyka korekcyjna dla 5-6 latków z wadami postawy, Terapia logopedyczna dla 5-6 latków z wadami wymowy; Język angielski dla wszystkich grup; Zajęcia rytmiczne dla wszystkich grup; Zajęcia sportowe - koszykówka dla najstarszych dziewcząt, piłka nożna dla chłopców; Religia dla chętnych 3-6 latków.
Godziny otwarcia uwagi
Godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie zgodnie z aktualnymi potrzebami.
Kontakty zagraniczne
Nie
Koła zainteresowań
Nie
Godziny otwarcia od
od 6:00
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
0000111122223333
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji