Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 184
Adres
Sióstr Misjonarek 1, 61-680 Poznań
Telefon
618252460
Fax
618252460
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 184
Opis
Przedszkole jest małe, kameralne, (trzy grupy dzieci mieszane wiekowo, w tym jedna grupa dzieci autystycznych). Położone przy lesie, blisko rezerwatu przyrody, co ma bezpośredni wpływ na realizację treści programowych, proekologicznych. Do przedszkola przylega duży ogród w którym dzieci mogą bezpiecznie się bawić, wykorzystując do zabaw terenowy sprzęt wykonany z ekologicznego materiału. Placówka jest otwarta na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wystrój oraz wyposażenie sal sprzyjają twórczej i kreatywnej zabawie. Stwarzamy sytuacje dobrowolnego, spontanicznego kontaktu dzieci z każdej grupy między sobą. Dzieci autystyczne wspólnie z rówieśnikami uczestniczą w zorganizowanych zajęciach, zabawach, spacerach, rytmice, zabawach na placu zabaw, uroczystościach przedszkolnych. Szczególną uwagę przywiązujemy do rozwoju społecznego (umiejętności interpersonalnych), emocjonalnego i rozwoju twórczego dzieci. Staramy się, aby dzieci potrafiły współdziałać i umiejętnie rozwiązywały konflikty oraz dobrze radziły sobie z emocjami. Aby jak najlepiej wspierać rozwój dziecka i dostosować zajęcia do jego zainteresowań i możliwości stosujemy różnorodność metod i form pracy ( m. in. Metodę Projektu, MDS M. Bogdanowicz, Metodę porannego kręgu, Edukację przez ruch D. Dziamskiej, W. Sherborne, Dennisona, doświadczenia i eksperymenty ). Nasze przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dziecka. W ramach ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole - dom organizujmy cykliczne warsztaty dla rodziców ,, Herbatka u przedszkolaka". Mamy stały kontakt z rodzicami również poprzez portal Facebook, na którym dzielimy się nawzajem wiedzą i doświadczeniami. Organizujemy wyjścia i wycieczki poza teren przedszkola, współpracujemy ze środowiskiem lokalnym ( np. strażą pożarną, miejską, szkołami, Radą Osiedla Morasko-Radojewo, biblioteką, klubami sportowymi ). Dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z kulturą poprzez udział w koncertach muzycznych, przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie placówki. W naszym przedszkolu zatrudniony jest psycholog, logopeda oraz nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy terapeutycznej. Nie ma leżakowania, posiadamy własną kuchnię.
Osiągnięcia
- naszym priorytetem jest przygotowanie absolwenta otwartego na świat, twórczego, osiągającego sukcesy w szkole; - udział w różnych akcjach, przedsięwzięciach, projektach edukacyjnych i konkursach; - zdobycie wielu certyfikatów i dyplomów z których je
Dodatkowe zajęcia
Logopedia Zajęcia dodatkowe finansowane są przez organ prowadzący.
Godziny otwarcia uwagi
Czas funkcjonowania przedszkola może być wydłużony lub skrócony w zależności od potrzeb rodziców. Potrzeby w tym zakresie ustalane są na zebraniach organizacyjnych z rodzicami.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji