Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 178 Kwiaty Polskie
Adres
os. Orła Białego 72, 61-251 Poznań
Telefon
618795135
Fax
618789448
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 178 Kwiaty Polskie
  • Przedszkole nr 178 Kwiaty Polskie
  • Przedszkole nr 178 Kwiaty Polskie
  • Przedszkole nr 178 Kwiaty Polskie
  • Przedszkole nr 178 Kwiaty Polskie
  • Przedszkole nr 178 Kwiaty Polskie
  • Przedszkole nr 178 Kwiaty Polskie
Opis
Budynek usytuowany jest w centrum osiedla, przy nowo powstałym parku. Posiadamy własny ogród wyposażony w piaskownice oraz urządzenia ogrodowe przeznaczone dla dzieci. W przedszkolu Dzieci przebywają w grupie przez 4 lata z tymi samymi nauczycielkami, w tej samej sali (w miarę możliwości lokalowych i personalnych), co zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz rodzinną atmosferę. Pracownicy przedszkola brali udział w międzynarodowym programie Przyjazne Przedszkole i Edu-Activ, dzięki temu są otwarci na potrzeby dzieci oraz ich rodziców. 
Osiągnięcia

1. „Z potrzebami za pan brat” – realizujemy autorski program wychowawczy oparty na wartościach, który pomaga dzieciom przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych.

2. „Mali badacze” – dzięki metodzie projektów rozwijamy dziecięcą ciekawość świata, która przynosi małemu badaczowi radość z samodzielnego poznawania świata poprzez: przeżywanie, doświadczanie i eksperymentowanie.

3. „Bajkoterapia” - czytamy bajki, które pomagają dzieciom w radzeniu sobie z lękami i trudnymi emocjami.

4. „Glottodydaktyka” – poprzez zabawę poznajemy litery już od 3 roku życia. Zajęcia oparte o metodę glottodydaktyki dają dzieciom szansę osiągnięcia sukcesu w szkole, zapobiegają przyszłym trudnościom w czytaniu, pisaniu i rozumieniu tekstu czytanego oraz sprzyjają  harmonijnemu rozwojowi językowemu -teraz i w przyszłości!

5. NVC - Porozumienie bez przemocy - promujemy postawę opartą na wzajemnym poszanowaniu, empatii, oraz uwzględnianiu potrzeb własnych i innych osób. Nie ma u nas kar i nagród- podejmujemy działania bo “chcemy” a nie z obawy przed karą czy w nadziei na nagrodę. Odwołujemy się do wewnętrznej motywacji. Wspólnie ustalamy zasady i normy za pomocą dialogu, mają one zapewnić nam przedszkolakom szacunek i bezpieczeństwo. Nie zgadzamy się na zachowania krzywdzące innych.

6. Prowadzimy otwartą edukację według berlińskich placówek „Kinder in Bewegung”- dzieci w ruchu, wdrażamy aktywne formy uczenia się, na które dzieci mają wpływ i dokonują samodzielnego wyboru.

7. Stosujemy zdrową kuchnię, kształtujemy nawyki zdrowego odżywiania się i samodzielnego przygotowywania posiłków. Organizujemy "Kuchcikowo", gdzie dzieci samodzielnie szykują zdrową potrawę.

8. Każdego roku „my jako mali zawodnicy” bierzemy czynny udział w zajęciach sportowych z okazji Sportowego Zajączka organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Poznaniu.

9. Jesteśmy cyklicznie zaangażowani w  różne akcje charytatywne – wspieramy osoby niepełnosprawne poprzez akcję „Zbieraj nakrętki”, aktywizujemy dzieci  w zakresie ekologii i zachęcania do wspólnego działania na rzecz wsparcia Fundacji AKOGO Ewy Błaszczyk „Pomaganie przez ubieranie”. Uczymy także dzieci empatii dla zwierząt wspierając schroniska poprzez zbieranie dla nich karmy  i różnych akcesoriów. Pomagamy również zwierzętom w ZOO przetrwać zimę zbierając dla nich żołędzie oraz orzechy.

 

Dodatkowe zajęcia
Język angielski dla dzieci 3-6 lat. Dzieci osłuchują się z językiem, bawią, biorą udział w grach dydaktycznych, a jednocześnie uczą. Rytmika dla dzieci 3-6 lat. Religia dla dzieci 5-6 letnich na prośbę rodziców. Gimnastyka korekcyjna - dzieci 3 - 6 lat Logopedia - dla dzieci 3 - 6-cio letnich.
Godziny otwarcia uwagi
Przyprowadzanie dzieci od godz. 6:00 do 8:30.
Przedszkole czynne do godz. 17:00
Godziny otwarcia od
6:00
Organ prowadzący
Urząd Miasta Poznania - Wydział Oświaty
Personel
Wykwalifikowany personel pedagogiczny oraz administracyjno-obsugowy
Historia
Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie" jest przedszkolem publicznym. Powstało w 1987 roku. W roku 2018 przedszkole przeszło termorenowację i nabrało nowych, świeżych kolorów. Mamy podjazd dla wózków, co ułatwia rodzicom wejście do przedszkola z młodszymi dziećmi oraz ułatwia wejście osobom niepełnosprawnym.
Drzwi otwarte

7 marca 2019 r. od godz. 9:00-10:00

14 marca 2019 r. od godz. 9:00-10:00

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe