Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 158 Świat Krasnali
Adres
Os.Kosmonautów 107, 61-624 Poznań
Telefon
61-8230281
Fax
61-8230281
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Budynek przedszkola
  • Hol
  • Łazienki dziecięce
  • Łazienka dziecięca 2
  • Sala żółta
  • Sala błękitna
Opis

DZIAŁAMY JUŻ PONAD 40  LAT! Przedszkole zostało oddane do użytku w 1981 roku. Jest umieszczone w przestronnym, jasnym budynku. Pięć sal dla dzieci; każda o wielkości 70 metrów kwadratowych. Posiadamy wydzieloną salę do rytmiki, zajęć gimnastycznych, drabinki do ćwiczeń gimnastycznych, materace gimnastyczne, megabloki, osobny bogaty zestaw instrumentów perkusyjnych oraz dodatkowy sprzęt do zajęć ruchowych ( szarfy, woreczki, chorągiewki i inne ).  W osobnym pomieszczeniu raz w tygodniu pracuje logopeda oraz psycholog, który powadzi specjalistyczne zajęcia  indywidualne. Współpracują z rodzicami prowadząc  konsultacje  stosownie do ich potrzeb .

Wokół przedszkola jest ciekawie zaprojektowany, ogród według projektu ekologicznych demonstratorów ,który w roku szkolnym 2021/2022 wzbogacił się o jagodownik,ścieżkę sensoryczną oraz dom dla owadów.  Ważnym elementem stały się rabaty  do pokazowej uprawy roślin jadalnych,ziół i kwiatów, które  umożliwiają dzieciom obserwację pełnego cyklu upraw roślin i przeprowadzania projektów badawczych. Wszystkie podjęte działania  wdrażają dzieci do postaw proekologicznych oraz rozwijają poczucie troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

Osiągnięcia
Twórczy, wykształcony, odpowiedzialny personel, który potrafi traktować każde dziecko podmiotowo. Ścisła współpraca z rodzicami, która owocuje wzajemną pomocą rodziców dla przedszkola i pomocą rodziców między sobą. W każdym roku szkolnym realizujemy inny plan roczny.Tworzymy warunki do rozwijania pozytywnej świadomości regionalnej i ekologicznej poprzez badanie , eksperymentowanie, przetwarzanie, obserwowanie, zbieranie i porządkowanie. Dzieci oglądają i uczestniczą w spotkaniach z teatrem organizowanym na terenie przedszkola , wyjeżdżają do Teatru Animacji w Poznaniu i same tworzą spektakle, które pokazują rodzicom, dziadkom, osobom starszym z Dziennego Domu Opieki . Słuchają muzyki codziennie i tworzą ją same. W każdej sali posiadamy instrumenty perkusyjne ( w tym niekonwencjonalne wykonane przez nauczycielki, rodziców i dzieci ), oraz radiomagnetofony służące do nagrywania, chusty potrzebne do wyrażania ruchu przez dzieci. Staramy się, by dzieci były twórcze. Minimum raz w miesiącu dzieci spotykają się z profesjonalistami z zakresu muzyki. Oprócz tego nasze nauczycielki grają na gitarze i pianinie i wykorzystują swoje umiejętności w codziennej pracy. Praca nasza nie polega na przekazywaniu wiedzy, lecz umożliwianiu dzieciom zdobywania jej przez własne doświadczenie.Dzieci u nas są wesołe, czują się bezpiecznie. Nie stosujemy metody rywalizacji. Staramy się codziennie w miarę możliwości jak najdłużej przebywać na powietrzu. Nie zaniedbujemy pracy nad rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji przez dzieci w sposób celowy. Jesteśmy świadome, że sfera emocjonalna pomaga nam w życiu osiągnąć sukces. Musi być skorelowana pozytywnie z intelektem. Celem naszej pracy jest przekazywanie dzieciom wiary w swoje nieograniczone możliwości poznawcze i właściwe dysponowanie emocjami.Wiedza zdobywana przez kadrę podczas ciągłego dokształcania się umożliwia nowoczesne podejścia do pracy z małym dzieckiem. Dyrekcję i nauczycieli cechuje wewnętrzny spokój. Najpierw staramy się poznać i zrozumieć dzieci, a potem wprowadzamy metody aktywizujące ich rozwój.
Dodatkowe zajęcia
Na terenie przedszkola organizujemy zgodnie z potrzebami edukacynymi: religię , gimnastykę korekcyjną., logopedię oraz zajęcia z psychologiem.
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole jest otwarte na potrzeby rodziców.W razie szczególnych potrzeb odnośnie otwarcia przedszkola jesteśmy skłonni zmienić godziny.
Godziny otwarcia od
6.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
klauzula informacyjna