Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 148 Mali Europejczycy
Adres
os.Bolesława Chrobrego 121, 60-681 Poznań
Telefon
618225231
Fax
061 8 225231
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Karolina Zawalska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
Opis
Przedszkole Daltońskie – wpisane na polską i światową listę Dalton International School promujące nową jakość edukacji dziecka. Dziecko w naszej placówce ma możliwości w sposób kreatywny, badawczy, innowacyjny i eksperymentalny realizowania podstawy programowej; poznawania i uczenia się języków obcych; uczenia się samodzielności, odpowiedzialności ,współpracy i refleksji  w ramach realizacji edukacji planu daltońskiego;rozwijania talentów i uzdolnień poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych o szerokim spektrum działania i tematyce; kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych podczas zabaw na „aktywnym korytarzu”: naturalnego wchodzenia w świat europejskiej kultury, aby stać się świadomym Polakiem – Europejczykiem, rzeczywistym obywatelem Europy.

Placówka mieści się  na osiedlu Bolesława Chrobrego 121 w Poznaniu, i zapewnia edukację i wychowanie dla 162 dzieci w 7 oddziałach. Przestrzeń edukacyjna przedszkola została zaaranżowana i wyposażona w sprzęty, urządzenia i akcesoria dające dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, twórczego działania, ucząc samodzielności, współpracy, odpowiedzialności i refleksji. Dzieci mają do dyspozycji: sale edukacyjne,  „aktywny korytarz” – z kącikami do indywidualnego działania, sale gimnastyczną, „zimowy plac zabaw”, gabinet logopedyczno- pielęgniarski , gabinet terapeutyczny  i salę sensoryczną  oraz ogród przedszkolny z wydzielonymi strefami  : 1/ naukową,  2/ teatralno-widowiskową,  3/ sportową   z boiskiem  ze sztuczną nawierzchnią , 4  rekreacyjno - zabawową ( piaskownica, kuchnia błotna ;    5  sensoryczną  ; 6/ kreatywno- badawczą  ; Mały Picasso, stacja meteorologiczna,  peryskop,  7/ ogrody warzywno-kwiatowe każdego oddziału , 8  miasteczko ruchu drogowego .

Osiągnięcia
 NAGRODA  PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  W KATEGORII  SUPER PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ MIASTO POZNAŃ  2020
Dodatkowe zajęcia

Dzieci  mają możliwość rozwijania talentów  i uzdolnień  poprzez  uczestnictwo
w  bezpłatnych zajęciach dodatkowych o szerokim spektrum  działania i tematyce
prowadzonych  przez nauczycieli w ramach autorskich  projektów edukacyjnych;

Artystyczne:

*       „Fik –Mik –teatralny bzik” warsztaty teatralne ;

*      „Zaczarowane nutki”–zespół flażoletowy;

*      „Kolorowe rurki”– warsztaty instrumentalne, nauka gry na bum bum rurkach

*      „Pląsaki” –zespół tańca ludowego,

*      Rytmika i warsztaty muzyczno- teatralne dla wszystkich dzieci;

*      „Szkicownik Małego Picasso” –zajęcia plastyczno –manualne dla dzieci  uzdolnionych plastycznie;

*      Warsztaty plastyczne w ramach edukacji europejskiej.

Sportowe:

*      „Cheerleaders” –zabawy ruchowo- muzyczne, na dwóch poziomach wiekowych;

*      „Jogo zabawa”–joga dla najmłodszych, koordynacja ruchowa ;

*      Trening piłki nożnej- reprezentacja przedszkola;

Naukowo-badawcze:

*      „Copernikids”– warsztaty naukowe. Doświadczenia i eksperymenty naukowe

        z zakresu fizyki, chemii i biologii;

*      „Robotyka dla Smyka”– warsztaty z programowania ;

*       „Mały człowiek –silny umysł. Myślę, liczę, bawię się”- Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie;

*      „Kwadrat, trójkąt, koło”- warsztaty matematyczne ;

 

Językowe

 

*      Wszystkie dzieci uczą się języka angielskiego prowadzonego przez nauczycielki przedszkola – lektorów języka angielskiego.    Nauka odbywa się codziennie
wg autorskiego  programu placowki.

*       Nauka języka hiszpańskiego prowadzona była przez firmę zewnętrzną. Na czas trwania epidemii COVID-19  zawieszona.

*      „Let’s read” – czytanie i słuchanie bajek w języku angielskim ;


Inne zajęcia:

*      „Klub Małego Wolontariusza- „ Mała Iskierka”

Katecheza

Zajęcia z religii organizowane są  tylko na wniosek  rodziców/opiekunów prawnych na dwóch poziomach wiekowych: dzieci 6-letnie , dzieci młodsze

 

SPECJALIŚCI

LOGOPEDA  

*      Badania przesiewowe dzieci 5 – 6 letnich;

*      Terapia indywidualna;

*      Konsultacje  dla Rodziców

PSYCHOLOG

*          Obserwacje  dzieci;

*         Konsultacje dla Nauczycieli i Rodziców;

*         Terapia indywidualna;

 NAUCZYCIEL GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

*         Zajęcia dla  dzieci 5-6 letnich  ze wskazań lekarza ortopedy;

*         Terapia  grupowa .

     Konsultacje dla nauczycieli i rodziców

Godziny otwarcia uwagi
godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebami rodziców.
Kontakty zagraniczne
Dalton International, Dalton International Research Platform, Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego
Godziny otwarcia od
6,30-17.30
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Historia

Przedszkole Nr 148 zostało otwarte 9 kwietnia 1979 r. w bloku mieszkalnym 
na Osiedlu Bolesława Chrobrego 2A. Po 29 latach działalności na mocy decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 roku, Przedszkole uzyskało nową siedzibę w budynku wolnostojącym z ogrodem na Osiedlu Bolesława Chrobrego 121. Uznając  rolę  i znaczenie społeczne prowadzonej od lat w placówce edukacji proeuropejskiej Uchwałą 
Nr XLI/454/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 26 sierpnia 2008 roku  nadano Przedszkolu imię „Mali Europejczycy”. 

Personel

Nad wszechstronnym rozwojem dzieci czuwa zespół nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pracujących zgodnie z zasadą: „pomagam dzieciom w trudnej sztuce  porządkowania świata i uczę odpowiedzialności, samodzielności, współpracy i refleksji”.Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
162
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna