Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 148 Mali Europejczycy
Adres
os.Bolesława Chrobrego 121, 60-681 Poznań
Telefon
618225231
Fax
061 8 225231
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
 • Przedszkole nr 148  Mali Europejczycy
Opis
Przedszkole Daltońskie – wpisane na polską i światową listę Dalton International School promujące nową jakość edukacji dziecka. Dziecko w naszej placówce ma możliwości w sposób kreatywny, badawczy, innowacyjny i eksperymentalny realizowania podstawy programowej; poznawania i uczenia się języków obcych; uczenia się samodzielności, odpowiedzialności i współpracy w ramach realizacji edukacji planu daltońskiego;rozwijania talentów i uzdolnień poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych o szerokim spektrum działania i tematyce; kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych podczas zabaw na „aktywnym korytarzu”: naturalnego wchodzenia w świat europejskiej kultury, aby stać się świadomym Polakiem – Europejczykiem, rzeczywistym obywatelem Europy.

Placówka mieści się  na osiedlu Bolesława Chrobrego 121 w Poznaniu, i zapewnia edukację i wychowanie dla 164 dzieci w 7 oddziałach. Przestrzeń edukacyjna przedszkola została zaaranżowana i wyposażona w sprzęty, urządzenia i akcesoria dające dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, twórczego działania, ucząc samodzielności, współpracy, odpowiedzialności i refleksji. Dzieci mają do dyspozycji: sale edukacyjne,  „aktywny korytarz” – z kącikami do indywidualnego działania, sale gimnastyczną, „zimowy plac zabaw”, gabinet logopedyczno- pielęgniarski oraz ogród przedszkolny z wydzielonymi strefami do poszczególnych aktywności (rekreacyjno - sportowa,zabawowa, kreatywna, miasteczko ruchu drogowego i ogrodowa) .

Osiągnięcia

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu są bezpłatne. Finansowane przez organ prowadzący. Prowadzone  są przez:
1) zatrudnionych nauczycieli – specjalistów,
2) firmy prowadzące działalność edukacyjną,
3) nauczycieli na podstawie autorskich programów i projektów edukacyjnych,
4) wolontariuszy.

SPECJALIŚCI:

 • LOGOPEDA
  – konsultacje indywidualne dla rodziców
  – praca indywidualna z dziećmi
 • REHABILITANT
  – gimnastyka korekcyjna
 • PSYCHOLOG
  – konsultacje indywidualne dla rodziców
  – obserwacja oraz praca indywidualna z dziećmi
 • INNI SPECJALIŚCI  – w  przypadku uczęszczania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

FIRMA EDUKACYJNA: prowadzenie zajęć umuzykalniających, w tym rytmiki i warsztatów muzyczno-teatralnych 1 raz w tygodniu dla wszystkich dzieci –

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe na podstawie autorskich programów  nauczania  lub projektów edukacyjnych, którzy swoje pasje, talenty, uzdolnienia przekazują dzieciom, uzyskując tym samym podwojoną satysfakcję z wykonywanej pracy.

Tematyka i zakres zajęć w roku szkolnym 2017/2018 skupione są w trzech blokach tematycznych.

 Blok I – Zajęcia sportowo–rekreacyjne:

 • Zespół taneczny „Cheerleaders” – zabawy muzyczno – ruchowe.
  Występy z pomponami podczas festynów oraz wydarzeń sportowych.
 • Piłka nożna dla chętnych dzieci. (Przedszkole posiada boisko ze sztuczną nawierzchnią.)
 • „Ćwicz z nami” – gimnastyka ogólnorozwojowa

Blok II – Zajęcia naukowo-badawcze:

 • Warsztaty naukowe „Copernikids”
  Doświadczenia i eksperymenty naukowe dla dzieci  z zakresu fizyki, chemii i biologii.
 • „Create: ćwicz wyobraźnię” – zajęcia komputerowe dla dzieci 6-letnich
  Eksperymenty z prawami fizyki, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (dwie grupy).
 • „Francuskie przysmaki” – warsztaty kulinarne
 • „Kuchnia Małego Europejczyka” – warsztaty kulinarne
 • „Play in English” – gry planszowe w j. angielskim
 • „Matematyczne doświadczenia przedszkolaków”

Blok III – Zajęcia artystyczne:

 • Zespół tańca ludowego „Pląsaki” – krzewiący tradycyjną kulturę ludową Wielkopolski
 • „Fik-mik, teatralny bzik” – zajęcia teatralne
  Przygotowywanie okazjonalnych przedstawień, prezentacje podczas imprez organizowanych w ramach Miasteczka Oświatowego.
 • „Zaczarowane nutki” – zespół flażoletowy – - jedyny przedszkolny zespół flażoletowy w Poznaniu, a może i w Wielkopolsce.
 • „Kolorowe rurki” – zespół grający na bum bum rurkach
 • „Euroorkiestra” – warsztaty instrumentalne
 • „Kreatywny przedszkolak” – zajęcia plastyczne - trzy grupy – dzieci młodsze, dzieci starsze, dzieci uzdolnione plastycznie.
 • „Technika Małego Europejczyka”

Wolontariusze :

 • Piłka nożna – treningi – reprezentacyjna drużyna przedszkola
 • „Mały warcabista” – kącik gier logicznych prowadzony na podstawie projektu opracowanego przez pracownika
 • Studenci Wydziału Nauk Edukacyjnych wspomagający nauczyciela w przypadku pracy indywidualnej z dzieckiem.
Godziny otwarcia uwagi
06:30 - 17:30 (godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebami rodziców) .
Kontakty zagraniczne
Dalton International, Dalton International Research Platform, Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe