Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 129 Małych Przyjaciół
Adres
Os.Przyjaźni 135, 61-687 Poznań
Telefon
061 8 200 672
Fax
061 8 200 672
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Wejście do przedszkola
  • Szatnia
  • Duża bawialnia
  • Mała bawialnia
  • Sala grupy Przyrodników
  • Sala grupy Tygrysów
Opis
Przedszkole nr 129 "Małych Przyjaciół", to placówka publiczna znajdująca się w wolno stojącym budynku, otoczona dużym, atrakcyjnie wyposażonym ogrodem. Posiadamy pięć sal przedszkolnych estetycznie i bogato urządzonych; dwa hole do zajęć ruchowo - dydaktycznych; Pracujemy w gronie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Posiadamy własną kuchnie. Serwujemy zdrową, urozmaiconą dietę, zgodną z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia. Zapraszamy do naszej placówki gdyż : - pracujemy w oparciu o Koncepcję Pedagogiki Daltońskiej, która przygotowuje dzieci do samodzielności, odpowiedzialności i współpracy, - prowadzimy zajęcia metodą projektów badawczych dzięki, którym nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w procesie poznawczym, - aktywnie współpracujemy z rodzicami zapraszając między innymi do udziału w cyklicznych warsztatach "Zobacz jak rozwija się twoje dziecko", - uczestniczymy w unijnym projekcie e -Twinning, w ramach, którego dzieci i nauczyciele wymieniają się swoimi doświadczeniami, - angażujemy się w liczne akcje charytatywne wyrabiając w naszych wychowankach uczucie empatii względem potrzebujących, - prowadzimy różnorodne, ciekawe pod względem metod projekty muzyczno - ruchowe, których efekty prezentujemy rodzicom.
Osiągnięcia
Ubiegamy się o status placówki Daltońskiej, Prowadzimy działania nowatorskie oraz innowacje pedagogiczne.
Godziny otwarcia od
od godziny 6:00
Dodatkowe zajęcia
* J.angielski dla wszystkich grup - 2 x w tygodniu * Rytmika dla wszystkich grup - 1 x w tygodniu * Terapia logopedyczna dla dzieci 4,5,6 - letnich - 1 x w tygodniu * Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 4,5,6 - letnich - 2 x w tygodniu * Religia dla dzieci 5,6 - letnich - 1 x w tygodniu
Koła zainteresowań
Prowadzimy warszaty : plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe,
Kontakty zagraniczne
Tworzymy projekty na platformie e-Twinning
Personel
Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, personel pomocniczy oraz administracyjny.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji.