Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 124 Wesoła Ludwiczka
Adres
os. Bohaterów II Wojny Świat. 30, 61-386 Poznań
Telefon
618773146
Fax
618773146
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 124 Wesoła Ludwiczka
  • Tablit
  • Projekt "Człowiek"
  • zabawy badawcze
  • utrwalenie zasad bezpieczeństwa
Opis

Przedszkole należy do Wielkopolskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Praca dydaktyczna realizowana jest w oparciu o „TABLIT”- innowacyjny program wychowania przedszkolnego wraz z modułem języka angielskiego. Program ten umożliwia dzieciom poznawanie środowiska  przez doświadczanie, odkrywanie, wyzwalanie samodzielności badawczej. Zakłada , m.in. działanie dziecka w centrach badawczych, terenie oraz przy tablicach interaktywnych. Nowatorskie metody pracy oraz niekonwencjonalny program adaptacyjny, wspierają i wspomagają indywidualny rozwój dzieci.  Wiodącą metodą pracy jest metoda projektu, modelowania dialogów Questioning the Author oraz Odimienna Metoda Nauki Czytania. Nasze przedszkole jest jednym z trzech przedszkoli w Polsce działającym w międzynarodowej sieci Ambasadora Przyjaznej Edukacji. Realizowanie zajęć z wykorzystaniem LEGO EDUCATION kształtuje u dzieci kompetencje kluczowe zwłaszcza kompetencje matematyczne, umiejętność logicznego myślenia, myślenia projektowego

Przedszkole otoczone jest zielenią, zlokalizowane w centrum osiedla z dala od ulic. Przestronny budynek, plac zabaw ze sprzętem sportowym i rekreacyjnym stwarza dzieciom doskonałe warunki pobytu i zabawy. Kolorowe sale zabaw wyposażone są w tablice interaktywne, gry edukacyjne i ekologiczne zabawki. Przy każdej z sal znajduje się obszerna i słoneczna łazienka. Posiadamy dodatkową salę gimnastyczną bogato wyposażoną w sprzęt sportowo - rekreacyjny oraz własną kuchnię przygotowującą codziennie urozmaicone i zbilansowane posiłki dla dzieci.        

Bogata oferta wycieczek, imprez i uroczystości sprzyja kształtowaniu zainteresowań i zdobywaniu nowych umiejętności. Szeroki wachlarz spotkań z rodzicami stworzył w naszym przedszkolu prawdziwie rodzinną atmosferę. Rodzic jako ekspert czynnie uczestniczy w procesie dydaktycznym. W przedszkolu działa "Mały Wolontariat", redagowana i wydawana jest gazetka przedszkolna " Ciekawostki Wesołej Ludwiczki", odbywają się liczne konkursy i zawody sportowe oraz comiesięczne "Gotowanie z Wesołą Ludwiczką". 

Osiągnięcia
• I miejsce w konkursie fotograficznym „Zielone Ogrody”; • II miejsce w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków; • trzykrotne zdobycie I miejsca w Międzyprzedszkolnym Turnieju Piłki Nożnej uwieńczone zdobyciem Pucharu na stałe; • I i III miejsce w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej; • III miejsce na fraszkę w konkursie „Higieja na Trakcie Królewsko – Cesarskim”; • III miejsce oraz wyróżnienie w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Wesoły Skrzat”; • I miejsce w konkursie plastycznym „Symbole Świąt Wielkanocnych”; • I miejsce w IV Przedszkolnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych; • III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Przedszkolaków; • I miejsce i GRAND PRIX w konkursie „Moja wesoła matematyka”; • III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zdrowe warzywa i owoce”; • I miejsce w konkursie plastycznym „Małpi świat za pan brat”; • zwycięstwo w konkursie na imię dla Misia Ratownika – maskotki Straży Miejskiej i otrzymanie upominków z rąk Prezydenta Miasta Poznania; • certyfikat „Placówka z Klimatem”; • udział w akcjach charytatywnych m.in. Góra Grosza; • uzyskanie certyfikatu za udział w projekcie edukacyjnym „Z Pyrkiem Bezpieczniej”; • Uzyskanie cetyfikatów: Eko Poznaniaka, Akademii Zdrowego Przedszkolaka w ramach Akcji Piramida Zywienia Przedszkolaka, Bezpieczne Przedszkole- Zdrowie oraz aktywność dla najmłodszych, Europejska Jakość Wychowania Przedszkolnego za stosowanie najlepszych metod wychowania przedszkolnego, Certyfikatu Stowarzyszenia Wiosna za udział w działaniach Szlachetna Paczka. Uzyskanie I-ego miejsca za najbardziej ciekawą i kreatywna stronę Internetową. • udział w ogólnopolskich akcjach promujących zdrowie:
Dodatkowe zajęcia
zajęcia rytmiczno-taneczne, język angielski, MIX BALL ( zajęcia ruchowe z elementami hokeja, piłki nożnej), zajęcia z zakresu kodowania, pracownia LEGO EDUCATION, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna;
Godziny otwarcia uwagi
Przyprowadzanie dzieci od 6.00 do godz. 8.20
odbieranie od godz.14.00 do 17.00
Godziny otwarcia od
6.00
Koła zainteresowań
Kodowanie, zajęcia z LEGO EDUCATION, koło Małego Badacza,  Mały Wolontariat, warsztaty kulinarne, zajęcia taneczno- ruchowe
Personel
W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Dziecko w naszym Przedszkolu ma doskonałe warunki do kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Nowatorskie metody pracy, wspierają i wspomagają indywidualny rozwój dzieci, zabezpieczają potrzeby dzieci zdolnych, a także wymagających różnorodnej pomocy.
Historia
"Wesoła Ludwiczka" to nazwa naszego przedszkola, naszej bajkowej Krainy, w której panuje wesołość, humor i przyjaźń. Wesoła Ludwiczka to bohaterka opowiadania Anny Świrszczyńskiej, dziewczynka pełna życzliwości wobec otaczającego ją świata, żyjąca wśród przyjaciół, dla których zawsze ma otwarte serce. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w nowym budynku dnia 1 marca 1991r. Nazwę i numer przyjęło po zlikwidowanym i przeniesionym przedszkolu dwuoddziałowym. Wesoła Ludwiczka swoim postępowaniem ukazuje nam wzajemne powiązania ludzi i przyrody, koleżeństwo i pomoc innym w potrzebie. To właśnie jej postawa, jej dobroć i serdeczność sprawiły, że nasze przedszkole nazwaliśmy Jej imieniem, imieniem Wesołej Ludwiczki.
Drzwi otwarte

Organ prowadzący
Miasto Poznań
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacj