Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 116
Adres
Os.Pod Lipami 107, 61-638 Poznań
Telefon
618200891
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krystyna Szyc
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 116
Opis
Przedszkole położone jest wśród zieleni, z dużym ogrodem i placem zabaw. Oprócz przytulnych i kolorowych sal do zajęć dydaktycznych dodatkowo wyposażonych w zestawy pomocy sfinansowanych przez EFS, posiadamy także specjalistyczne gabinety psychologa, logopedy i salę rehabilitacyjną. Przedszkole charakteryzuje się wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przyjmowane są do oddziałów integracyjnych lub do oddziału specjalnego na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Staramy się, aby dzieci zdrowe i niepełnosprawne miały możliwość indywidualnego rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem. Regularnie uczestniczymy w spotkaniach z muzyką w ramach koncertów edukacyjnych. Współpracujemy z Biblioteką Raczyńskich - Filią 49 na os. Pod Lipami (cykliczne spotkania w bibliotece). Bierzemy udział w spektaklach teatralnych na terenie naszego przedszkola. Dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do: przebywania w spokoju w pogodnej atmosferze, ma prawo do życzliwości, zabawy i działania w bezpiecznych warunkach, do rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb.
Osiągnięcia

Celem naszej pracy jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka. Działalność edukacyjna przedszkola jest określona przez różne programy wykorzystywane w procesie edukacyjno – wychowawczym, w tym przedszkolny zestaw autorskich programów, który uwzględnia wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność przedszkola z punktu widzenia dydaktycznego:

1) program „Ja i ty - program przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnym”, obejmujący wszystkie treści i działania wspierające rozwój dzieci zgodny z ich potrzebami i możliwościami;

2) programy profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym:

·         „Program profilaktyki zaburzeń mowy - Ładnie mówimy”,

·         „Zanim zacznę pisać - terapia ręki”,

·         „Mogę dosięgnąć gwiazd” – autorski program stymulujący rozwój dzieci zdolnych,

„Razem weselej - trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu”).

Ponadto uczestniczymy w licznych konkursach i imprezach środowiskowych, w których nasze dzieci zdobywają wyróżnienia i nagrody. Cyklicznie bierzemy udział w zajęciach sportowych na Orliku. Dzieci mają możliwość poznania różnych dyscyplin sportowych,doskonalenia umiejętności gier zespołowych, które sprzyjają nauce współdziałania i współpracy oraz wpływają na rozwój motoryki i podstawowych kompetencji społecznych.

Dodatkowe zajęcia
Na terenie naszego przedszkola prowadzone są zajęcia dodatkowe: język obcy: angielski, rytmika, zajęcia taneczne, piłka nożna, religia, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja, zajęcia z logopedą oraz psychologiem.
Drzwi otwarte


Godziny otwarcia od
6:00 - 17:00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
84
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców