Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 116
Adres
Os.Pod Lipami 107, 61-632 Poznań
Telefon
618200891
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Krystyna Szyc
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 116
Opis
Przedszkole położone jest wśród zieleni, z dużym ogrodem i placem zabaw. Oprócz przytulnych i kolorowych sal do zajęć dydaktycznych dodatkowo wyposażonych w zestawy pomocy sfinansowanych przez EFS, posiadamy także specjalistyczne gabinety psychologa, logopedy i salę rehabilitacyjną. Przedszkole charakteryzuje się wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przyjmowane są do oddziałów integracyjnych lub do oddziału specjalnego na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej. Staramy się, aby dzieci zdrowe i niepełnosprawne miały możliwość indywidualnego rozwoju z wrodzonym potencjałem. Regularnie uczestniczymy w spotkaniach z muzyką w ramach koncertów edukacyjnych. Współpracujemy z Biblioteką Raczyńskich - Filią 49 na os. Pod Lipami (cykliczne spotkania w bibliotece). Bierzemy udział w spektaklach teatralnych na terenie naszego przedszkola oraz w teatrach poznańskich. Dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do: *przebywania w spokoju w pogodnej atmosferze, *życzliwości, *zabawy i działania w bezpiecznych warunkach, *rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb.
Osiągnięcia
Uczestniczymy w licznych konkursach i imprezach środowiskowych, w których nasze dzieci zdobywają wyróżnienia i nagrody. Współpracujemy z Przedszkolem nr 2 w Wągrowcu wymieniając doświadczenia w prowadzeniu placówek z oddziałami integracyjnymi podczas wspólnych imprez i wycieczek z dziećmi. Pracujemy na podstawie autorskich programów "Ja i Ty" oraz "Program Wychowawczy". Przy współpracy PFRON i EFS na terenie naszej placówki organizowane były popołudniowe zajęcia dla dzieci, które posiadały opinie o wczesnym wspomaganiu lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich rodziców.
Dodatkowe zajęcia
Na terenie naszego przedszkola prowadzone są zajęcia dodatkowe: język obcy: angielski, rytmika, zajęcia taneczne, piłka nożna oraz zajęcia bezpłatne: religia, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja, zajęcia z logopedą oraz psychologiem.
Drzwi otwarte

29 lutego 2020r. w godz. 10:00  do  12:00

Godziny otwarcia od
6:00 - 17:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe