Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 104 Bajlandia
Zespół szkół
Adres
Jesionowa 14, 61-432 Poznań
Telefon
618320811, 510 263 718
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Hanka Gadzińska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 104 Bajlandia
Opis

PRZEDSZKOLE NR 104 BAJLANDIA jest częścią Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, z oddzielnym wejściem. Przedszkole jest czynne codziennie od 6.00 do 17.30. W budynku przedszkola mieści się 5 sal do zajęć i zabaw z dziećmi, sala do zajęć rytmicznych , logopedycznych ..., kuchnia, gdzie Panie  kucharki przygotowują smaczne, kolorowe i pełne witamin posiłki. Istnieje możliwość dostosowania posiłków dla dzieci o specyficznych potrzebach żywieniowych. W holu znajduje się szatnia dla grup, kącik wymiany książek dla dzieci, tablice informacyjne dla rodziców, wystawy prac dziecięcych. W otoczeniu przedszkola jest umiejscowiony ogród przedszkolny z dużym placem zabaw, na którym dzieci spędzają wiele czasu na świeżym powietrzu.

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, otwartą na ich potrzeby. Naszym celem jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka, jego talentów i zdolności, rozbudzaniu dziecięcej aktywności, ciekawości poznawania świata pod okiem fachowej kadry pedagogicznej. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, biorąc udział w różnych formach doskonalących. Nauczyciele stosują aktywizujące metody poznawania rzeczywistości, którą dzieci badają za pomocą obserwacji,doświadczeń i eksperymentu. Stwarzamy dzieciom warunki do prawidłowego i harmonijnego rozwoju intelektualnego, biorąc pod uwagę ich zainteresowania oraz możliwości indywidualne. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują różnorodne metody pracy, m. in.: elementy muzyki B. Strauss, Metodę Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone,  Edukację matematyczną wg Gruszczyk- Kolczyńskiej, Pedagogikę Zabawy, Metody aktywizujące i twórczego myślenia. Zapewniamy kontakt z różnymi dziedzinami sztuki, poprzez comiesięczne "Spotkania z kulturą", udział w przedstawieniach teatralnych i muzycznych na terenie przedszkola i poza placówką, w warsztatach kulinarnych, wyjścia do kina. Organizujemy atrakcyjne wycieczki autokarowe, które służą lepszemu poznaniu środowiska społeczno- przyrodniczego (np. Wyspa Piratów w Kościanie, Stare i Nowe ZOO, Palmiarnia, Kids- Farma, Szreniawa). Nasze przedszkole bierze też udział w różnych akcjach, projektach i programach, m. in.: Cała Polska Czyta Dzieciom; Mamo,Tato wolę wodę; Mamo, Tato co Wy na to?; Czyste powietrze wokół nas; Kubusiowi Przyjaciele Natury; Sprzątanie Świata; Dzień Ziemi; Eko- Przedszkolak; Piękna Nasza Polska Cała, Idź Ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa. Bierzemy udział w zbiórkach ekologicznych i charytatywnych (np. zbiórka nakrętek plastikowych, puszek aluminiowych, kasztanów dla Nadleśnictwa Babki, pluszowych maskotek dla pacjentów oddziałów onkologicznych w Poznaniu "Spełniamy Marzenia", Wielka Zbiórka Książek dla fundacji "Zaczytani", odzieży dla fundacji "Budzik", Góra Grosza, "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę" dla schroniska w Poznaniu. Przedszkole bierze również udział w konkursach organizowanych przez kadrę pedagogiczną z naszej placówki oraz organizowanych przez różnorodne instytucje oświatowe, stowarzyszenia, fundacje.


Osiągnięcia

Realizujemy ciekawe innowacje, projekty i programy z zakresu promocji zdrowia, ekologii i edukacji czytelniczej. Nasi wychowankowie biorą aktywny udział w konkursach plastycznych i ekologicznych- organizowanych przez różnorodne instytucje i fundacje, zdobywając nagrody i wyróżnienia, m. in.:

  • Organizacja wspólnie z Radą Rodziców pikników, festynów w ogrodzie przedszkolnym dla dzieci i ich najbliższych.
  • Aktywne włączenie się w obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  • Udział dzieci w ogólnopolskich obchodach "Dnia Przedszkolaka" pod patronem Poznańskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego.
  • Udział w Przeglądach Dziecięcej Twórczości Artystycznej "Zielony Dębiec Spełnia Marzenia" pod hasłem "Tanecznie w naszej okolicy", z udziałem dębieckich placówek oświatowych - szkół i przedszkoli.
  • Udział w projekcie edukacyjnym na rzecz czystego powietrza pod hasłem "Smog nas zje? O nie!" - zainicjowany przez dyrektorów, nauczycieli przedszkoli Dębca i Świerczewa.
  • "Sportowy Zajączek" - udział dzieci w zawodach sportowych między-przedszkolnych.
  • "Sprintem do maratonu" - udział dzieci w olimpiadzie sportowej.
  • Udział dzieci w festynie rodzinnym "Kolorowe Świerczewo"- rekomendowany przez Radę Osiedla Świerczewo.
  • Otrzymanie certyfikatów m. in. : Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Wszystkie Kolory Świata, Eko- Przedszkolak, Mały Miś w świecie wielkiej literatury, Magiczna Moc Bajek, Góra Grosza.
Dodatkowe zajęcia
Rytmika, język angielski, religia, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, tańce, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej, judo,  raz w miesiącu koncerty "Spotkania z kultura", możliwość uczestniczenia w zajęciach z nauki pływania na basenie przy ulicy Chwiałkowskiego dla dzieci 5 i 6 letnich.
Godziny otwarcia od
6.00
Personel
Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie osoby zatrudnione w Przedszkolu są w pełni zaangażowane w opiekę nad dziećmi.
Historia

- wszystkie grupy wiekowe od 3- 6 lat

- 5 oddziałów dzieci

- 5 dużych przestronnych sal dydaktycznych

- w każdej grupie nauczyciel i pomoc nauczyciela

- własna kuchnia, gdzie Panie kucharki przygotowują nam kolorowe i pełne witamin posiłki

Drzwi otwarte

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców