Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 41 Wesoła Stacyjka
Adres
Łozowa 77, 61-448 Poznań
Telefon
61 832 08 22
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • sala
Opis
Przedszkole nr 41 „Wesoła Stacyjka” od 1 września 2015 roku jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, z oddzielnym wejściem . Przedszkole czynne jest codziennie od 6.00 do 17.00. W budynku przedszkola mieszczą się cztery sale zabaw (po jednej dla danej grupy wiekowej) oraz dodatkowe pomieszczenia: sala do zajęć rytmicznych, kuchnia. Atutem Przedszkola jest położenie jego pomieszczeń na jednym poziomie - parterze. Przestronne sale do zajęć podzielone są na część ze stolikami i część z dywanem. Osobno wydzielone kąciki tematyczne, zostały bogato wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne. W holu znajdują się szatnie dla grup, miejsce wystaw prac dzieci, kącik przyrodniczy z akwarium, kącik wymiany książek dla dzieci i rodziców, tablica informacyjna dla rodziców biblioteczka dla nauczycieli. W otoczeniu przedszkola umiejscowiony jest duży ogród z placem zabaw (zjeżdżalnie, tor przeszkód, piaskownica, bujaczki, itp.). Zielone otoczenie oraz duży plac zabaw ze sprzętem ogrodowym sprawiają, że przedszkolaki wiele czasu spędzają na świeżym powietrzu. Przedszkole posiada Certyfikat Szkoły w Ruchu oraz Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie nadany przez Kapitułę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty , tworząc warunki i podejmując działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej, oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonali swój warsztat, niezależnie od stażu pracy. Nauczycielki potrafią stworzyć dzieciom prawidłowe warunki do rozwoju intelektualnego poprzez różnorodne zajęcia zachęcające dziecko do aktywności, dostosowane do jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych. Wszystkie osoby zatrudnione w Przedszkolu są w pełni zaangażowane w opiekę nad dziećmi. W przedszkolu pracują trzy nauczycielki, posiadające tytuł trenera Edukacji przez Ruch. Dodatkowo, zajęcia realizowane są metodą Planu Daltońskiego, R. Labana , I Majchrzak, Batti Strauss, Pedagogiki zabawy. Działania sprzyjające wspomaganiu rozwoju dzieci organizowane przez Przedszkole to liczne wycieczki, wyjścia do kina, Teatru Animacji, koncerty Pro symfoniki, spotkania z magikiem, imprezy integracyjne z okazji powitania pór roku, urodziny Marchewki, Dzień kota, imprezy z udziałem członków rodziny ( Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, zajęcia otwarte dla Rodziców) , zajęcia warsztatowe w przedszkolu i poza nim (np. na terenie Muzeum Narodowego, Biblioteki Raczyńskich). Dzieci biorą udział w zawodach sportowych międzyprzedszkolnych, np. Sportowym Zajączku, konkursach muzycznych, plastycznych w konkursach i programach prozdrowotnych takich jak: 5 porcji warzyw i owoców dziennie, Współpraca z Akademią wychowania fizycznego, uniwersytetem przyrodniczym, fundacją VERBA. Przedszkole nie tylko wspiera dzieci w ich aktywności na zajęciach, ale zachęca do inicjowania i realizacji działań w ramach projektów i programów, kampanii społecznych, przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i wolontariackim (Wszystkie kolory świata, Góra grosza, Nakrętki dla Waldka, Pusta miska dla Burka). Przedszkole bardzo dużą wagę przykłada do współpracy z rodzicami, w wyniku której powstał Przedszkolny Program Aktywnej Współpracy.
Dodatkowe zajęcia
język angielski, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, religia
Godziny otwarcia uwagi
Przyprowadzanie dzieci w godzinach od 6:00 do 8:30 odbieranie od godz. 14:00 do 17:00
Godziny otwarcia od
6:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji