Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 103 Pan Kleks
Adres
Wierzbęcice 64, 61-548 Poznań
Telefon
618331425
Fax
618332626
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Iwona Nowakowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Wigilia
  • Tablica
  • Piernik
  • grupa "jeżyki"
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Wizyta na Poczcie Polskiej
Opis
Przedszkole Pana Kleksa stawia na twórczy rozwój dziecka. Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki. Oferujemy żywienie z uwzględnieniem diet pokarmowych (zalecenia lekarskie)
Osiągnięcia
Absolwenci naszego przedszkola są: • Aktywni, twórczy, chętni do działania; • Potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych; • Mają ukształtowane poczucie własnej wartości; • Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.
Dodatkowe zajęcia

Przedszkole Nr 103 prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz opiekę psychologa.

Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego

W minionym roku odbywały się u nas również zajęcia odpłatne tzn. Judo, piłka nozna ,,Akademia Tygryska" , oraz zajęcia taneczne. W okresie pandemii zostały one jednak zawieszone do odwołania.

Godziny otwarcia od
6:00
Personel
Placówka zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W organizacji procesu edukacyjnego preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka. Wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych m.in. gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana, techniki Celestyna Freineta, metody dobrego startu Marty Bogdanowicz oraz pedagogikę zabawy. Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci. Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów. Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu.
Godziny otwarcia uwagi
Przyprowadzanie dzieci do placówki w godzinach od 6:00 do 8:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
kauzula informacyjna o przetrwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 2022