Poznań
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Maluch
Adres
Władysława Łokietka 4/H, 61-616 Poznań
Telefon
517209595
E-mail
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Placówka realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Zapraszamy również dzieci z orzeczeniami.
Przedszkole zapewnia m. in. darmową diagnozę i terapię logopedyczną.
Na terenie przedszkola mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Maluszek.
Personel
Nauczyciele w naszej placówce oprócz specjalizacji wychowania przedszkolnego ukończyli również wiele kursów oraz studia podyplomowe, które pozwalają na prowadzenie wszechstronnych i zróżnicowanych zajęć przedszkolnych.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2019/2020
36
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Rytmika

 Zajęcia sportowe