Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 54
Adres
Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
Telefon
61 868-96-92
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Maria Durczak
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis

    PUBLICZNY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza

Oddział Przedszkolny mieści się w części budynku szkoły podstawowej z osobnym wejściem.
Jest doskonałym miejscem na rozpoczęcie edukacji wczesnoszkolnej gdzie prowadzimy naukę poprzez gry i zabawy ;-)


    REKRUTACJA

Kryteria i terminy rekrutacji określa co roku uchwała Rady Miasta Poznania.

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/ 

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Poznań nie ma obwodowości!

Kryteria ustawowe - wynikające z ustawy o systemie oświaty:

  • wielodzietność rodziny;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

+ inne kryteria wynikające z uchwały Rady Miasta Poznania

Godziny otwarcia od
7:00
Drzwi otwarte
ODWOŁANE
Dodatkowe zajęcia
  • zajęcia logopedyczne
  • gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia z pedagogiem
Organ prowadzący
Urząd Miasta Poznań - Wydział Oświaty
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
Możliwości zamawiania posiłków odbywa się na dedykowanej platformie internetowej.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula Informacyjna - rekrutacja