Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 54
Adres
Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej