Poznań
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "Twórcze Misie"
Adres
os. Lecha 43, 61-294 Poznań
Telefon
607 77 66 56
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Miśkiewicz
Typ placówki
Przedszkole
Opis

Przedszkole zlokalizowane jest w budynku „Orle Gniazdo” w centrum osiedla Lecha w Poznaniu. W budynku znajdują się m.in. placówki posiadające ofertę dla dzieci: Osiedlowy Dom Kultury, żłobek, Klub Sportowy. Lokal przedszkola znajduje się na parterze z wejściem bezpośrednio z ulicy. Lokal w 2015 roku został przekształcony w placówkę oświatową, z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów i przepisów. Pomieszczenia przedszkola zaprojektowane zostały przez architekta z myślą o najmłodszych. Zastosowano kolorowe wykończenia ścian, podłóg, kafelki. W całym lokalu zamontowano nowoczesny system wentylacji mechaniczno-nawiewnej z odzyskiem ciepła, dzięki czemu w lokalu jest stała wymiana powietrza. Powierzchnia lokalu to blisko 200 m2, na które składają się: 2 sale dydaktyczne, każda o powierzchni około 50 m2, łazienka, szatnia, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, kuchnia, oraz zaplecze socjalne. W przedszkolu funkcjonuje również "Przedszkolna mini-biblioteka" zlokalizowana przy szatni.

Przedszkole korzysta z osiedlowego, nowoczesnego, ogrodzonego, oddalonego o ok. 80 m placu zabaw oraz terenów zielonych znajdujących się przy budynku.

Dodatkowo na organizację imprez przedszkolnych, przedstawienia teatralne Dom Kultury Orle Gniazdo, znajdujący się nad przedszkolem udostępnia salę z profesjonalną sceną i nagłośnieniem.

Przedszkole zapewnia higieniczne, bezpieczne, certyfikowane wyposażenie sal dydaktycznych (meble, stoliki, krzesła, wykładziny) przeznaczone do wyposażenia przedszkoli oraz certyfikowane, bezpieczne zabawki. W każdej z sal znajdują się książki dostosowane do wieku grupy, gry planszowe, zabawki itp. Kolorowa łazienka została zaprojektowana z uwzględnieniem wszystkich procedur i wymogów dla dzieci w wieku przedszkolnym. W przedszkolu stosuje się ręczniki jednorazowe. Przedszkole dysponuje bazą niezbędną do realizacji swoich zadań statutowych. Dzieci i nauczyciele mają dostęp do materiałów dydaktycznych zgodnie z potrzebami. Nauczyciele w pełni dbają o przedszkolny sprzęt i pomoce dydaktyczne.


Godziny otwarcia od
06:30
Dodatkowe zajęcia

Przedszkole posiada profil językowo-artystyczny, oto zajęcia bezpłatne wynikające z profilu przedszkola:

Blok muzycznyrytmika, umuzykalnienie i nauka gry na pianinie realizowane są w oparciu o dwa pianina oraz zestawy instrumentów i przyrządów do ćwiczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć rytmiki. Dzieci w wieku 4-6 lat - indywidualne zajęcia z gry na pianinie. Dzieci 3 letnie - grupowe zajęcia umuzykalniające. Każdego roku nagrywamy płytę.

Warsztaty plastyczne prowadzone są w salach, przy wykorzystaniu różnych środków i przyborów plastycznych w zależności od metody pracy; zapewnianych przez przedszkole.

Warsztaty teatralne prowadzone są w salach, przedszkole posiada drewniany teatrzyk kukiełkowy, kukiełki, stroje do przedstawień.

Doświadczalnia - „przedszkolne eksperymenty” prowadzone są w salach przy użyciu niezbędnych środków do wykonania danego doświadczenia. Środki zapewnia przedszkole. Doświadczenia są bezpieczne dostosowane do warunków przedszkolnych i wieku dzieci.

Robotyka - pracujemy na klockach Lego education. Dzieci 3 i 4 letnie realizują projekt 6 klocków. 5 i 6 latki pracują na klockach lego We do 1. Zerówka w ostatnim semestrze pracuje z robotami cyber talk.

Język angielski - w grupie 3/4 latków 2 x w tygodniu, w grupie 5/6 latków codziennie.

Język hiszpański - w grupie 3/4 latków 1 x w tygodniu, w grupie 5/6 latków 2 x w tygodniu


Staramy się barć udział w różnych projektach, w roku szkolnym 2020/2021 są to:

1) „Magiczna Moc Bajek”- projekt czytelniczy

2) Say Hello to the World” - projekt językowy

3) Bliżej pieska” - projekt przyrodniczy

4) „Uczymy dzieci programować”- projekt edukacyjny

5) „Dokańczamy baśnie- projekt edukacyjny

6) „Sceny Życia- projekt zajęć teatralnych

7) „Emocje”- międzynarodowy projekt edukacyjny

8) „Historia może być pasją”- projekt edukacyjny

9) „Profilaktyka z łyżwą na Ligawie- projekt edukacyjny


Kontakty zagraniczne

W roku szkolnym 2015/2017 uczestniczyliśmy w projekcie Say Hello To the World, w nadchodzącym roku szkolnym 2020/20218 również zamierzamy realizować ten projekt. Informacje o tym projekcie: www. Sayhellototheworld.eu

Godziny otwarcia uwagi

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00.Osiągnięcia

Przedszkole pierwszych przedszkolaków przyjęło w lutym 2015 roku, mamy na swoim koncie pierwsze osiągnięcia np. :

III miejsce w Ogólnopolskim konkursie filmowym realizowanym przez TV MiniMini, otrzymaliśmy również Certyfikat „Przedszkole Talentów” realizując projekt o tej samej nazwie. W ramach działalności w „Małym Wolontariacie” nagraliśmy trzy płyty; pierwszą z kolędami jako cegiełkę na zbiórkę środków na zakup środków higienicznych i kosmetycznych dla wychowanków Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu, kolejne dwie wsparły Fundację Bread of Life. Każdego roku organizujemy zbiórkę dla poznańskiego schroniska dla zwierząt. Uczestniczymy również w akcji "Misie Ratownise", "Góra Grosza" i inne. Od kilku lat jesteśmy obecni na otwarciu Poznańskiego Betlejem na Placu Wolności w Poznaniu, gdzie swoimi występami nasze przedszkolaki wspierają Fundację Bread of Life. Jako jedyne z Wielkopolsce (8 w skali Polski w 2017 roku) przedszkole braliśmy udział w międzynarodowym projekcie Say Hello to the World. Jako jedno z trzech przedszkoli w kraju otrzymaliśmy (po zrealizowaniu szeregu zadań) miano Przedszkole Niepodległej. Realizujemy projekt Nasze Przedszkole Czyta Dzieciom. Współpracujemy ze Szkołą Muzyczną na ul. Bydgoskiej w Poznaniu, każdego roku nauczyciel przesłuchuje dzieci badając ich zdolność do dalszego kształcenia w tym kierunku. Nasze przedszkolaki świetnie radzą sobie na konkursach przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Koła zainteresowań

Przedszkole posiada profil językowo-artystyczny:

Blok muzyczny – rytmika, umuzykalnienie i nauka gry na pianinie realizowane są w oparciu o dwa pianina oraz zestawy instrumentów i przyrządów do ćwiczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć rytmiki.

Warsztaty plastyczne prowadzone są w salach, przy wykorzystaniu różnych środków i przyborów plastycznych w zależności od metody pracy; zapewnianych przez przedszkole.

Warsztaty teatralne prowadzone są w salach, przedszkole posiada drewniany teatrzyk kukiełkowy, kukiełki, stroje do przedstawień.

Doświadczalnia - „przedszkolne eksperymenty” prowadzone są w salach przy użyciu niezbędnych środków do wykonania danego doświadczenia. Środki zapewnia przedszkole. Doświadczenia są bezpieczne dostosowane do warunków przedszkolnych i wieku dzieci.

Zajęcia logopedy – prowadzone są grupowo w salach a indywidualnie w pokoju logopedy/pokoju nauczycielskim z wykorzystaniem certyfikowanych gier i pomocy logopedycznych.

Opieka pediatry i stomatologa, zapewniona jest dwa razy w roku szkolnym z wykorzystaniem sprzętu lekarza z wyjątkiem przeglądów stomatologicznych w przypadku których przedszkole zapewnia specjalistyczne, jednorazowe zestawy dla każdego z przedszkolaków.

Zajęcia językowe prowadzone są w salach z wykorzystaniem środków dydaktycznych przygotowanych przez lektorów szkoły językowej POLIGLOTEK wspieranych wyposażeniem przedszkola.

Oferujemy również zajęcia dodatkowo płatne, przy współpracy z ODK Orle Gniazdo - koszykówka oraz balet.

Personel
Kadrę przedszkola stanowią nauczyciele pasjonaci, doskonalący się w sposób ciągły na w szkoleniach, kursach oraz pomoce/woźne, które dbają o wyżywienie oraz czystość w przedszkolu. 
Historia

 Zapraszamy na naszą stronę: www.tworczemisie.pl  oraz przedszkolny profil na FB.


Organ prowadzący
Ewa Miśkiewicz
Drzwi otwarte

Drzwi otwarte 29.02.2020 o godz. 17.30.

Rodziców, którzy nie kogli wziąć udziału w w/w/ terminie prosimy o kontakt osobisty, w miarę możliwości czasowych ustalimy spotkanie indywidualne.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji