Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Adres
Pogodna 84, 60-137 Poznań
Telefon
618610524
Fax
618610854
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aldona Rożnowska 61-8610524
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego znajduje się przy ul. Pogodnej 84 w Poznaniu. Położenie w środku osiedla z dala od głównych ulic sprawia, że dzieci czują się bezpiecznie.

Kadrę stanowi 40 nauczycieli oraz 14 pracowników samorządowych. Aktualnie w szkole w 17 salach lekcyjnych (m.in. komputerowej, muzyczno-plastycznej i przyrodniczej) uczy się 275 uczniów, którzy mają do dyspozycji salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, bibliotekę, salę zabaw, salę komputerową, aulę, boisko, oraz plac zabaw. Swoją wiedzą i doświadczeniem służą im w różnych sytuacjach życiowych psychologowie i pedagog szkolny. W jednozmianowej szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8.00 , a kończą najpóźniej o 16.15. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej. W godzinach popołudniowych mogą korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych.

Tradycją szkoły są rajdy o charakterze dydaktyczno-wychowawczo-krajoznawczym, dzięki którym uczniowie poznają region - własną "małą ojczyznę" Najistotniejszym elementem pracy szkoły jest wychowywanie kolejnych pokoleń w duchu szacunku i wrażliwości na drugiego człowieka, pielęgnowanie tradycji szkolnych i patriotycznych oraz organizowanie okolicznościowych spotkań, często kilkupokoleniowych. 

W szkole organizowane są wycieczki, wyjścia do teatrów, muzeów, kin. Przygotowujemy festyny rodzinne, kiermasze świąteczne, jasełka, konkursy szkolne i międzyszkolne m.in.
- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu,
- Międzyszkolny Dzień Tabliczki Mnożenia,
- Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Uczniów Klas V,
- Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

Szkoła realizuje również projekty międzynarodowe i multikulturowe. W 2019 roku przystąpiliśmy do międzynarodowego projektu (Meet my country and my county - Poznaj mój kraj i mój region) na platformie e-Twinning, umożliwiającej wirtualne kontakty ze szkołami w Unii Europejskiej. W tym samym roku uczniowie klas I-III brali udział w autorskim projekcie przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu pod nazwą My Słowianie - każdy inny - wszyscy równi. 

Szkoła posiada wewnętrzny i zewnętrzny monitoring, dostęp do Internetu we wszystkich salach oraz dziennik elektroniczny.
W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

Atuty:
- Kameralność,
- Jednozmianowy tryb nauki,
- Wszechstronne i nowoczesne podejście do edukacji od najmłodszych lat,
- Bogata oferta zajęć artystycznych w najmłodszych klasach,
- Sprzęt multimedialny w każdej sali,
- Bezpieczeństwo,
- Szeroko zakrojone działania profilaktyczne (dotyczące np. cyberprzemocy, program "Między nami kobietkami"),
- Efektywna organizacja czasu nauki, zabawy i odpoczynku (świetlica czynna od godziny 6:30 do 17:00),
- Oddział przedszkolny (od 7:00 do 17:00),
- Nauka w przyjaznej i miłej atmosferze,
- Doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- Współpraca z uczelniami: UAM, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego,
- Szkolne Koło Wolontariatu,
- Współpraca z przedszkolami i seniorami.
Osiągnięcia
Od wielu lat szkoła zajmuje wysokie miejsca w konkursach i imprezach sportowych organizowanych pod patronatem Rady Osiedla Grunwald-Południe w kategorii szkół podstawowych. Uczniowie uzyskują wysokie lokaty w konkursach: matematycznym "Kangur", recytatorskim czy wiedzy o Poznaniu. W ostatnich latach nasi uczniowie zdobyli tytuły w prestiżowych konkursach i turniejach np.: Międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego, konkursie plastycznym Sacratissimo Cordi Polonia Restituta, Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego, turnieju o Puchar Prezesa PZPN.
Dodatkowe zajęcia

Dla klas I-III: 
zajęcia z programowania i kodowania, zespół taneczny "Hajdasz", Sportowa 80 - na Grunwaldzie małe szkraby grają w piłkę dla zabawy, nauka pływania, piłka ręczna, koło sportowe, zajęcia artystyczne, spotkania z językiem francuskim, gimnastyka korekcyjna, rytmika, koło: Moja mała ojczyzna, Mali Odkrywcy Pisma Świętego, zajęcia: Mistrz ortografii, Klub Małego Czytelnika, koło plastyczne, Cztery kropki - kreatywne zajęcia artystyczne, "Orzeł" - karate, zajęcia wyrównawcze.

Dla klas IV-VIII:
koło dziennikarskie, Laboratorium Badacza, koło informatyczne Computer Unplugged, piłka koszykowa, piłka nożna, Spotkania z historią, Akademia Matematyków, zajęcia: "Poznajemy kulturę angielską" i "Co to jest zła książka i po czym ją rozpoznać?", repetytoria dla ósmoklasistów z języka polskiego i matematyki, zajęcia plastyczne, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, język francuski dla początkujących, karate.

Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia dydaktyczno wychowawcze zaczynają się o godz. 7:00 i kończą o 17:00. Świetlica szkolna czynna jest od godz. 6:30 do 17.00. W godzinach popołudniowych uczniowie szkoły mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.
Drzwi otwarte

Zaproszenie

Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 80
w Poznaniu serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty Szkoły,
w poniedziałek 30 marca 2020r. w godzinach 17:00-19:00
w budynku szkoły, ul. Pogodna 84.
W tym czasie chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące oferty szkoły.


Organ prowadzący
Miasto Poznań
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe