Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Adres
Pogodna 84, 60-137 Poznań
Telefon
618610524
Fax
618610854
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego istnieje od 1963 roku.Posiada wieloletnią tradycję i sztandar. Kierowana jest przez doświadczonych pedagogów, dyrektora szkoły Tomasza Niedzielskiego i wicedyrektora Elzbietę Hakowską-Puchalską. Kadrę stanowi 29 nauczycieli oraz 12 pracowników samorządowych. Aktualnie w szkole w 15 salach lekcyjnych i 3 pracowniach ( komputerowej, muzyczno-plastycznej i technicznej) uczy się 302uczniów. Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, bibliotekę oraz pedagoga i psychologa, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem służą im w różnych sytuacjach życiowych. W jednozmianowej szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8.00 , a kończą najpóźniej o 15.35. W godzinach popołudniowych uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.
Osiągnięcia
Szkoła od 2005 roku bierze udział w międzynarodowym projekcie Comenius-Sokrates - współpracuje z 4 szkołami w Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. W 2005 roku placówka uzyskała certyfikat za działalność proekologiczną i udział w ogólnopolskim projekcie "Raban! Recykling, a nie bałagan!". Jednym z ważniejszych osiągnięć szkoły jest zajęcie I miejsca w punktacji łącznej w 2005 roku w konkursach i imprezach sportowych organizowanych pod patronatem Rady Osiedla Kopernika-Raszyn w kategorii szkół podstawowych. Uczniowie uzyskali wysokie lokaty w konkursach : matematycznym "Kangur", recytatorskim, przyrodniczym, wiedzy o Poznaniu. Uczniowie klas szóstych osiągnęli również bardzo dobre wyniki na sprawdzianie po klasie VI. Szkoła posiada 18-letnią tradycję związaną z poznawaniem własnego regionu (Wielkopolski) i witaniem wiosny w plenerze przez całą społeczność szkolną - rajdy szkolne o charakterze dydaktyczno-wychowawczo-krajoznawczym. Najistotniejszym elementem pracy szkoły jest wychowywanie kolejnych pokoleń w duchu wrażliwości na drugiego człowieka poprzez cykl działań związanych z niesieniem pomocy, bezpieczeństwem uczniów, pielęgnowaniem tradycji szkolnych i patriotyzmu, organizowaniem okolicznościowych spotkań, często kilku pokoleniowych.
Dodatkowe zajęcia
religia, Dla klas O-III: "Liczyrzepka", Kółko matematyczne, "English is Easy" , Z Koziołkiem Matołkiem przez Europę, "Zaczarowany ołówek", Koło informatyczne, Dla klas IV-VI: Klub młodego dziennikarza, Magazyn kulinarny "Kuchnia pełna cudów", Zespół wokalny "Flażolecik", SPORTOWA 80-TKA,
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia dydaktyczno wychowawcze zaczynają się o godz. 8.00 i kończą o 15.35. Świetlica szkolna czynna jest od godz. 7.00 do 17.00. W godzinach popołudniowych uczniowie szkoły mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe