Poznań
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Zespół szkół
Adres
Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
Telefon
61-8677916
Fax
61-8677916
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Kubisz
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
 • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Opis

Szkoła Podstawowa nr 78 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu prowadzi nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023. Planujemy uruchomić w szkole dwa oddziały. Sale przeznaczone dla oddziałów przedszkolnych mieszczą się na parterze w wydzielonym skrzydle szkoły. Realizujemy zadania zmierzające do osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej oraz samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Organizujemy atrakcyjne zajęcia z realizacji podstawy programowej z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy. Udziałem dzieci są także zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu. Dzieci z chęcią korzystają ze szkolnego placu zabaw wybudowanego w ramach programu Radosna Szkoła oraz bazy sportowej szkoły, w skład której wchodzą Orlik oraz Strefa rekreacji Dziecięcej . Podejmujemy się organizacji wielu interesujących przedsięwzięć, uroczystości i wycieczek z udziałem dzieci, rodziców i ich opiekunów. Rokrocznie organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi , jasełka klasowe, balik karnawałowy, Mikołajki z udziałem naszych ,,orlikowych” animatorów, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu, wycieczki m.in. do stadniny koni, muzeów, teatrów, kina. Za sprawą organizowanych zajęć sportowych na orliku cieszymy się współpracą z poznańskimi przedszkolami, które biorą udział w zabawach sportowych razem z naszymi dziećmi z oddziałów przedszkolnych. Dużą popularnością cieszy się również współpraca z Domem Kultury ,,Stokrotka” mieszczącym się na os. Kwiatowym. Dysponujemy bogato wyposażonymi pomieszczeniami, stołówką, w której przygotowywane są świeże posiłki, sanitariatami dostosowanymi do wieku przedszkolnego. W szkole znajdują się podjazdy oraz winda dla osób niepełnosprawnych. Nasza placówka dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą edukacji wczesnoszkolnej , oferuje całodzienną pomoc pedagoga , psychologa szkolnego oraz pielęgniarki szkolnej. Zajęcia obowiązkowe odbywają się od godziny 8.00 do 13.00, od godziny 7.00-8.00 i od 13.00-17.00 prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zapraszamy do naszych oddziałów przedszkolnych, w których panuje miła i przyjazna atmosfera.

Dodatkowe zajęcia
Bezpłatne zajęcia dodatkowe z logopedii, religii, języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej.
Godziny otwarcia od
7.00
Historia
Proces budowania tożsamości szkoły, tworzenia jej tradycji rozpoczął się z chwilą uruchomienia na Osiedlu Plewiska Szkoły Podstawowej nr 78. Dnia 18 listopada 1994 roku, w 78 dniu roku szkolnego, ślubowanie złożyły dzieci klas pierwszych. Od tej pory 78 dzień roku szkolnego jest świętem szkoły. W październiku 1995 roku szkole nadano imię prof. Wiktora Degi, lekarza, humanisty, społecznika, pierwszego laureata Orderu Uśmiechu, człowieka o wielkim, „nienasyconym sercu”. Radość życia profesora i jego mądrość towarzyszą naszym nauczycielom i uczniom w codziennej pracy. Dbamy o dobry klimat, życzliwość, przyjaźń i o to, aby w szkole było wesoło i kolorowo. Otaczamy opieką i serdecznością dzieci niepełnosprawne. Jesteśmy też otwarci na problemy i potrzeby rodziców naszych uczniów – w nietypowy sposób organizujemy spotkania dla rodziców. Podczas uroczystości nadania imienia po raz pierwszy odśpiewano hymn skomponowany przez Pana Grzegorza Stróżniaka do słów Macieja Siczyńskiego. W czerwcu 1996 roku odbył się Pierwszy Wielki Festyn Osiedlowy. Odtąd festyny odbywają się każdego roku. Pierwsi absolwenci opuścili mury naszej szkoły 18 czerwca 1996 roku. Najlepsi otrzymali Nagrodę Dyrektora. Tak jest do dzisiaj. Wyróżniamy nie tylko wyjątkowych wychowanków, ale również nauczycieli. Wrzesień 1999 roku przyniósł reformę oświatową. Obok Szkoły Podstawowej nr 78 powstało Gimnazjum 55. W marcu 2004 roku – po przeprowadzeniu referendum – zdecydowaliśmy, że patronem Gimnazjum nr 55 zostanie prof. Wiktor Dega. W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2  odbywało się wiele imprez. Niektóre z nich na trwałe zagościły w kalendarzu: pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika, mecz nauczyciele – uczniowie na powitanie wiosny, Dzień Samorządności, Pożegnanie Absolwentów, Imieniny Szkoły (78 i 55 dzień roku szkolnego), Zjazdy Absolwentów Klas Integracyjnych, festyn, andrzejki, walentynki, Mini Lista Przebojów, dyskoteki dla uczniów. Zapraszamy dzieci zaprzyjaźnionych szkół do udziału w konkursach. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych i imprezach instytucji oraz władz oświatowych i lokalnych takich jak: Sprzątanie Świata, projekcje filmowe Przeciwko Uzależnieniom.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji.