Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1F AKADEMIA SPORTOWA
Nazwa oddziału

 1F AKADEMIA SPORTOWA

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język obcy nowożytny

 Drugi język obcy nowożytny

Opis

Klasa dedykowana dla uczniów chcących trenować i podnosić swoje umiejętności sportowe.


Klasa gdzie sport kształtuje charakter i osobowość.


Klasa dla przyszłych trenerów, instruktorów personalnych oraz specjalistów            w zakresie promocji zdrowego stylu życia.


Dodatkowe zajęcia sportowo – trenerskie:  piłka ręczna (chłopcy), koszykówka (dziewczęta).


Innowacyjne programy sportowych zajęć pozalekcyjnych powstały we współpracy   z Klubem Piłki Ręcznej Ostrovia i Towarzystwem Sportowym Ostrovia koszykówka żeńska.


Przewiduje się przeprowadzenie testu sprawności ukierunkowanej dla kandydatów deklarujących uczestnictwo w sportowych zajęciach pozalekcyjnych: piłka koszykowa dla dziewcząt oraz piłka ręczna dla chłopców.


Nauka pływania w ramach lekcji WF.


Nauka dwóch języków obcych w zakresie rozszerzonym: języka angielskiego oraz do wyboru: niemieckiego lub francuskiego.

Możliwość rozwijania swoich pasji sportowych, artystycznych, naukowych.