Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1E LINGWISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1E LINGWISTYCZNA

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Drugi język obcy nowożytny

Opis

Klasa  czterech kultur, dla pasjonatów języka polskiego, języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz komunikacji społecznej.


Nauka dwóch języków obcych w zakresie rozszerzonym: języka angielskiego oraz do wyboru: niemieckiego lub francuskiego. 


Klasa patronacka: Ósterreich Institut Polska (język niemiecki) oraz Instytutu Francuskiego (język francuski).


Klasa dla przyszłych studentów kierunków filologicznych, kulturoznawczych, dziennikarskich, psychologii, socjologii.


Udział uczniów w wymianie międzynarodowej AISEC.


Projekt wymiany międzynarodowej ze szkołą we Francji.


Nauka pływania w ramach lekcji WF.

Możliwość rozwijania swoich pasji sportowych, artystycznych, naukowych.