Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1D SPORTOWA
Nazwa oddziału

 1D SPORTOWA

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa dla osób lubiących aktywność fizyczną.


Dla chętnych dodatkowe zajęcia sportowo - rekreacyjne w sekcjach: pływacka, lekkoatletyka, piłka nożna.


Możliwe otwarcie sekcji zgodnie z zainteresowaniami sportowymi uczniów.


Klasa dla przyszłych studentów AWF, ratownictwa medycznego oraz kierunków związanych z ochroną zdrowia.

Drugi język do wyboru (włoski, rosyjski, francuski, niemiecki).

Nauka pływania w ramach lekcji WF.

Możliwość rozwijania swoich pasji sportowych, artystycznych, naukowych.