Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1A MATEMATYCZNA z geografią
Nazwa oddziału

 1A MATEMATYCZNA z geografią

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa dla przyszłych studentów uczelni politechnicznych i ekonomicznych.


Patronat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni.


Możliwość rozwijania swoich matematycznych pasji.


Dodatkowo - wstęp do algebry i analizy matematycznej.


Projekty edukacyjne związane z Giełdą Papierów Wartościowych, bankowością, zarządzaniem i biznesem.


Drugi język do wyboru (włoski, rosyjski, francuski, niemiecki).


Nauka pływania w ramach lekcji WF.


Możliwość rozwijania swoich pasji sportowych, artystycznych, naukowych.