Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego - E - ARCHITEKTONICZNA (MAT., J.POL., J.ANG.)
Nazwa oddziału

 E - ARCHITEKTONICZNA (MAT., J.POL., J.ANG.)

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język polski

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone w ramach tego profilu:

  • matematyka
  • język polski
  • język angielski

Przedmiot dodatkowy: podstawy rysunku


Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą architekturą, budownictwem, geodezją, projektowaniem, inżynierią środowiska, historią sztuki,  W programie nauczania, obok przedmiotów ogólnokształcących, znajdują się zajęcia z podstaw rysunku. W ramach warsztatów "Studium Kreatywności - plastyczne działania młodzieży" miłośnicy rysowania odręcznego będą mogli realizować swoje pasje i prezentować wykonane prace.