Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego - D - MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA (MAT., GEOG., J. ANG.)
Nazwa oddziału

 D - MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA (MAT., GEOG., J. ANG.)

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone w ramach tego profilu:

  • matematyka
  • geografia
  • język angielski


Klasa ta jest doskonałym wyborem dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi (w których integralną częścią jest matematyka), ale niekoniecznie jeszcze zdecydowanych co do wyboru kierunku studiów wyższych. Po ukończeniu szkoły można studiować m.in. ekonomię, bankowość, finanse, zarządzanie, systemy informacyjne, europeistykę, geodezję, inżynierię środowiska, energię odnawialną, logistykę, geomatematykę, ale również nauki społeczne, obronność państwa, turystykę i rekreację. Dla zainteresowanych proponujemy warsztaty matematyczne, przyrodnicze oraz ćwiczenia terenowe w bazie ekologicznej UAM-u w Wielkopolskim Parku Narodowym.