Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego - C - MATEMATYCZNO - FIZYCZNA (MAT., FIZ., J.ANG.)
Nazwa oddziału

 C - MATEMATYCZNO - FIZYCZNA (MAT., FIZ., J.ANG.)

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone w ramach tego profilu:

  • matematyka
  • fizyka
  • język angielski

 

Nauka w tej klasie bardzo dobrze przygotowuje do matury z przedmiotów ścisłych. Matematyka i fizyka, nauczane programami autorskimi, dają doskonały punkt wyjścia do podjęcia studiów wyższych na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich,  takich jak: elektronika, mechatronika, telekomunikacja, budownictwo, geodezja, architektura, matematyka, fizyka, informatyka, a także wszystkie kierunki ekonomiczne. Dla chętnych, w ramach tego profilu, proponujemy warsztaty matematyczne i fizyczne.