Powiat Ostrowski
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego - A - OGÓLNA (J.POL., J.ANG., J.WŁO.)
Nazwa oddziału

 A - OGÓLNA (J.POL., J.ANG., J.WŁO.)

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Język włoski

Opis

Przedmioty rozszerzone w ramach tego profilu:

  • język polski
  • język angielski
  • język włoski


W klasie o profilu ogólnym proponujemy zakres przedmiotów rozszerzonych, który pozwala absolwentowi na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, języka włoskiego oraz języka polskiego. Profil ten umożliwia podjęcie studiów na kierunkach: prawo i administracja, nauki społeczne, psychologia, pedagogika, filologia.