Powiat Ostrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE - BP1dw - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 BP1dw - wielozawodowa

Liczba miejsc

 1

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Technika

Opis

Mechanik-monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do instalowania i uruchamiania obiektów technicznych, maszyn i urządzeń lub ich podzespołów, a także do wytwarzania elementów maszyn. W związku z tym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi i elektronarzędzi oraz maszyn. Ponadto wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby techniczne po naprawach. Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Potrafi także sporządzić rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych i je precyzyjnie odczytać.

Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego, przemysłu metalowego, a także instytucjach z bardzo wielu branż wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych. Kwalifikacje mechanika – montera maszyn i urządzeń zbliżone są do kwalifikacji ślusarza i mechatronika. Zawód ten występuje pod wieloma nazwami stosowanymi w przemyśle - odpowiadającymi określonym stanowiskom pracy (mechanik, konserwator, ustawiacz, monter, operator różnych urządzeń, np. giętarek, pras, nożyc, itd.). Kompetencje osoby wykonującej ten zawód są bardzo dobrą podstawą do szkolenia zmierzającego do uzyskania różnych uprawnień spawalniczych (MAG, TIG), ewentualnie uprawnień operatora obrabiarek skrawających i innych maszyn produkcyjnych. Z uwagi na dobrą znajomość zagadnień branży metalowej i różnych detali mechanik-monter maszyn i urządzeń może także pracować jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi itd.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy będzie być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych. Blacharz samochodowy posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania, instalowania, pasowania różnych elementów karoserii z blachy, związanych z wyposażeniem i remontem samochodów. Blacharz potrafi trasować, ciąć, zaginać, kształtować, zwijać, usztywniać blachę z różnych metali i łączyć poszczególne elementy poprzez lutowanie, spawanie, na zakład i nity. Potrafi także posługiwać się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz maszynami do obróbki blachy. Blacharz samochodowy potrafi także wykonywać czynności dokumentacyjne związane z przyjmowaniem do naprawy, sprawdzać jakość wykonanych prac oraz rozliczać koszty usługowo-naprawcze.

Zajęcia praktyczne uczeń może realizować wyłącznie u pracodawcy jako młodociany pracownik.

 

Lakiernik samochodowy rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych. Wybiera technologię przygotowania powierzchni do lakierowania; oczyszcza z zanieczyszczeń, zabezpiecza powierzchnię przed korozją w sposób stosowny do rodzaju materiału, wyrównuje powierzchnię różnymi technikami; przygotowuje i nanosi wypełniacze na powierzchnię, oczyszcza i odtłuszcza. Następnie wybiera technologię naniesienia powłok lakierniczych, przygotowuje materiały i narzędzia, za pomocą których nanosi powłoki lakiernicze. Po tych czynnościach lakiernik utrwala naniesioną powłokę lakiernicza określonymi technikami. Stosuje także określone sposoby konserwacji tych powierzchni. Uczeń uczący się zawodu lakiernik uczy się także podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, rozmawiania z klientem, kosztorysowania swoich usług.

Lakiernik powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat stosowanych przez siebie materiałów i narzędzi oraz być sprawnym fizycznie, a także posiadać zdolności manualne. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest astma, skłonność do przeziębień, chorób płuc i oskrzeli, chorób skóry, alergie. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się, m.in.: dużą dokładnością, cierpliwością, umiejętnością skupienia się, wyczuciem koloru, zmysłem estetycznym, spostrzegawczością. Praca odbywa się w warsztatach lakierniczych konwencjonalnych lub proszkowych. Często nowe technologie wymagają obsługi komputera i odpowiednich programów.

Zajęcia praktyczne uczeń może realizować wyłącznie u pracodawcy jako młodociany pracownik.